ZPRAVODAJ

                   

                      č.8/2003

              

                     Odborové organizace FN 2

 

                      Základní organizace odborového

                        svazu zdravotnictví a sociální

                              péče České republiky.

 

 

                           ve Fakultní nemocnici Plzeň

                                Tř.Dr.Edvarda Beneše

                                        305 99 Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:29.8.2003.

 

 

 

 

 

OBSAH:

 

1.)    Informace z jednání výboru ZO FN 2.

2.)    Informace z odborového svazu.

3.)    Informace o připravovaných akcích ZO FN 2.

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN 2  (30.7. a 27.8.2003):

 

Členské záležitosti:

 

            Odborové příspěvky:

 

            Libuše Břízová – příspěvek na brýle – 500,- Kč

            Marie Michalíková      OLVaS – škola v přírodě,syn Michal – 500,- Kč

            Marie Žítková              OLVaS – životní výročí 60 let – 200,- Kč

            Ing.Petr Popule            – OTI – dětský tábor,syn Petr – neodsouhlaseno, příspěvek

                                                   poskytnut z FKSP

            Milada Brunnerová      – důchodce – příspěvek na rekreaci – 500,- Kč

            Květoslav Stejskal       – důchodce – příspěvek na rekreaci – 500,- Kč

            Lucie Košařová            – škola v přírodě,dcera Adéla – 500,- Kč

 

            Odměny z FKSP :

 

            Marie Honzíková         – 25 let ve FN – 5000,- Kč

 

            Informace z jednání:

           

            Vedení    FN Plzeň  a  ZO FN 2   zaslalo  dopis   MUDr. Tajblové  ohledně proplacení

            storno  poplatků za  zájezd  do  Leptokárie ve  výši 9013,-Kč.Jmenovaná tyto poplatky

            zaplatí v plné výši.Byla s ní zároveň uzavřena smlouva o splácení pohledávky a byly jí

            zaslány formuláře a podklady pro pojišťovnu,která si vyřídí případné plnění

            pojistné smlouvy ve svůj prospěch.

 

            Od právního zástupce CK Iriny Tours jsme obdrželi vysvětlující a omluvný dopis

            včetně příloh, jako reakce na dopis vedení FN a ZO FN 2 ohledně stížnosti části účast-

            níků zájezdu do Leptokárie.

 

            Byla projednávána stížnost devíti rodin ohledně ubytování v Leptokárii,které požádaly

            naši organizaci o pomoc při jednání s právníkem CK Iriny Tours.Předseda ZO FN 2

            ing.Popule je na schůzce dne 12.8.2003 podrobně seznámil se všemi materiály, které

            jsou k dispozici, převzal podklady od účastníků setkání a doporučil jim, aby se spojili

            s regionálními právníky odborů k řešení problému.Požádají-li naši členové o potvrze-

            ní pro právní zastoupení,výbor ZO FN 2 jej vydá.

  

 

            2. Informace z odborového svazu:

           

Ing.Popule se zúčastnil jednání výkonné rady odborového svazu.Zde se hlavně podílel

na přípravách demonstrace,která se uskuteční v sobotu 13.9.2003.Předpokládá se účast

všech členů výboru ZO FN 2,úsekových důvěrníků a zástupců jednotlivých úseků

z řad členské základny.

 

 

            3. Informace o připravovaných akcích:

 

            Dne 2.9.2003 se uskuteční setkání s úsekovými důvěrníky ZO FN 2 v jídelně

           FN Lochotín.Zúčastní se ho také všichni členové výboru ZO FN 2.

 

            Výbor ZO FN 2 byl seznámen s E-mailem paní Šilerové,  která navrhuje rozdělit svůj

            odborový úsek a zároveň předložila návrh dvou kandidátů na nového důvěrníka.

 

            Ve dnech 3.10.-5.10.2003 se uskuteční turnaj v kuželkách v Blansku,který již počtvrté

            pořádá odborový svaz.Za naši organizaci bude soutěžit jedno družstvo,které bude usi-

            lovat o ještě lepší umístění než v loňském roce.Doprava bude zajištěna odborem do-

            pravy a hrazena bude z FKSP.Ostatní náklady hradí odborový svaz.

 

            Demonstrace v Praze !!!

 

       Odborová organizace FN 2 vypravuje dne 13.9.2003 autobus do Prahy na demonstra-

            ci a protestní pochod,který organizuje ČMKOS.Odjezd je v 8,00 hod. z parkoviště

            „ U Hamburku“.

            Po této demonstraci navštívíme v odpoledních hodinách MULTIKINO na Zličíně,

            kde si vybereme film dle aktuální nabídky.Účastníci,kteří nebudou mít o kino zájem,

            mohou navštívit velkou nákupní zónu v této lokalitě(Metropolis,Tesko,IKEA,Globus,

            apod.).Příspěvek na vstupenky pro členy ZO FN 2 bude upřesněn dodatečně.

            Zveme Vás v hojném počtu na tuto akci  !!!

 

Na úseky odborů FN 2 a zaměstnancům FN Plzeň bude doručena předběžná nabídka poznávajícího zájezdu do francouzské Bretaně ve dnech 24.10. až 28.10.2003.

 

 

 

 

 

V Ý Z V A :

 

Svoje připomínky,názory a náměty zasílejte na adresu ZO FN 2 nebo se můžete

osobně obrátit na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr POPULE - předseda ZO FN 2

FN Plzeň

Alej svobody 80

304 60  P L Z E Ň

 

Tel: 377 103 356, fax: 377 103 357, E-mail: popule@fnplzen.cz