ZPRAVODAJ

                           č. 10 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  10.10.2003

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (24.9.2003 a 8.10.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

 

 1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

 

Noví členové:                   Jindřiška Šatrová , GPK – od 1.10.2003

                                         Pavel Hartl , CPL           – od 1.10.2003

 

 Odborové příspěvky:

 

                                         Marcela Špottová – TV                      – 200,- Kč

                                         J.Kuttanová – důchodkyně – rekreace – 500,- Kč

 

    

       Sociální výpomoc nenávratná:

 

       Marcela Bártová  - jednorázová finanční výpomoc – 10.000,- Kč

                                        /invalidita manžela, zubní náhrady /

 

      Informace z jednání:

    

       Byly schváleny příspěvky na zájezd do Francie – Bretaň:

 

       Člen ZO FN 2       – 1.000,- Kč

       1 rodinný příslušník -  500,- Kč

       doprava 3.000,- Kč – bude hrazena z FKSP dle zásad o čerpání FKSP  

 

        Proběhl kuželkářských turnaj v Blansku. Naše družstvo se umístilo na

        5.místě ve složení: Ing. Popule,. p. Pena, p. Šiler, p. Lauerman.

      

 

        Pan Pena  podal výboru informaci  ze školení, které proběhlo a týkalo se

        mzdové politiky a systému  16 třídní tabulky.

-3-

 

       Krajská konference se bude konat 15.10.2003 . Na této konferenci je třeba

       otevřít otázku odborových příspěvků – resp. odvodů OS, dále otázku

       práce  krajské rady, návrh na dovolení člena KR za FN.

 

 

2.Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Z Odborového svazu přišla nabídka na členství v sekci zdravotníku

a ošetřovatelské péče, nabídka byla předána úsekářce p. Šilerové.

Paní Šilerová navrhuje jako zástupkyni za naší ZO paní Blaženu Abrtovou. 

       

         

          Ing. Popule podal výboru ZO FN 2 informaci o činnosti odborového                                  

          svazu v posledním období a přečetl dopis místopředsedy svazu

          Milana Zaorala o průběhu krajských konferencí.

 

 

3.Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

    Byly objednány vstupenky do Národního divadla na představení Markéta

    Lazarová dne 1.11.2003.

 

    Připravuje se zimní lyžařský zájezd -  probíhá výběr z nabídek CK.

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz