ZPRAVODAJ

                           č. 11 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  10.11.2003

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (22.10.2003 a 5.11.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

 

 

 

 

 1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

 

                                         Roman Brušák – syn škola v přírodě – 500,- Kč

                                         Holubová Jana – syn Jan – rovnátka – 300,- Kč

                                              Kolářová Jan – brýle – 500,- Kč

                                                    

       Příspěvky – Bretaň:

 

       Ing. Popule + l         1.500,- Kč

       MUDr. Švecová + l  1.500- Kč

       p. Reischl                  1.000,- Kč

                                       

   

 

      Příspěvek z FKSP:

    

       Pavel Kesl – požádal o příspěvek na stomatologické práce – 2.500,- Kč,

       Výbor souhlasil a předal žádost vedení FN k vyřízení.

        

 

       Organizační změny:

      

       Č. 36- zřízení nového úseku na Ortopedii a traumatologie – septická 

                  jednotka

       Č. 37 – zrušení funkce náměstka pro akreditaci a kvalitu

 

 

        Z OS přišla pozvánka na zasedání sekce zdravotníků, kterého se zúčastnila paní Abrtová a paní Šilerová. Paní Abrtová jako řádný člen sekce, paní Šilerová jako náhradník v sekci při případné neúčasti paní Abrtové.

 

Na krajské konferenci, která proběhla dne 15.10.2003 byl zvolen jako delegát na celostátní konferenci pan Pena, za výkonnou radu OS se zúčastní ing. Popule. Pan Pena otevřel v diskusi otázku malé informovanosti ze strany Krajské rady, paní Housarová z odborové organizace FN 1 otázku 13.platů. Konference se zúčastnila jako delegátka také paní Špottová.

Proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání, druhé kolo proběhne 18.11.2003,byly projednávány navrhované změny. Výbor ZO FN 2 zdůrazdnil potřebnost vzájemného setkání s ostatními odbory ve FN za účelem sjednocení stanovisek tak, aby při kolektivním vyjednávání nedocházelo k rozporům vůči zaměstnavateli.

 

Zemřel  dlouholetý pracovník a člen naší ZO – JUDr. Kamil Soukup, manželce byla zaslána kondolence.

 

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Ve dnech 16. 10 – 19.10. 2003 se zúčastnil předseda ing. Popule Evropského fóra odborů v italském Turíně: „Fórum o zastupování zaměstnanců na podnikové úrovni“. Zde reprezentoval OS ZSP ČR jako jediný člen VR OS a zároveň podnikové odbory jako předseda ZO FN 2. Jednání se zúčastnily šestičlenné delegace ze 14 zemí Evropy. Z Evropské unie zde byli Italové, Francouzi, Němci, Angličané, Španělé, Turci a Portugalci. Z přistupujících zemí: Češi, Slováci, Poláci, Rumuni, Bulhaři, Slovinci a Maďaři. Přítomni byli hlavně zástupci odborů, ale také zástupci zaměstnavatelů. V předsednictvu zasedali zástupci a představitelé evropských odborových centrál a organizací. Zahájení se zúčastnil za mimořádných bezpečnostních opatření také italský ministr práce. Akce probíhala v mezinárodním školicím centru MOP na okraji Turína a závěr s veřejným zasedáním proběhl v mezinárodním konferenčním a kulturním centru v Lingottu nedaleko centra Turína. Závěry a podrobná zpráva z akce bude uveřejněna v nejbližším čísle Bulletinu našeho OS.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

V Praze 4. 11. 2003

 

 

Prohlášení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky

 

Za nehorázný považuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR návrh ministryně zdravotnictví Marie Součkové, aby se na zaměstnance ve zdravotnictví nevztahovala vládou schválená šestnáctitřídní tarifní platová tabulka. Tento návrh ministryně se objevil v podkladech pro jednání koaliční skupiny věnující se krizi ve zdravotnictví.

Šestnáctitřídní tarifní systém se rodil tři roky a sociální demokracie jej vydávala za jeden ze svých hlavních slibů zaměstnancům. Cílem této platové změny bylo nastolení spravedlivějšího odměňování zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy a lepší ohodnocení kvalifikované práce.

 

Nyní chce ministryně Součková z tohoto systému zaměstnance zdravotnických příspěvkových organizací vyloučit. Místo něj by ve zdravotnických příspěvkových organizacích platila pravidla podnikatelské sféry, která jsou pro zdravotnictví jako veřejnou službu zcela nevhodná. To by v nemocnicích, z nichž mnohé mají vážné ekonomické potíže, mohlo znamenat doslova katastrofální propad příjmů zaměstnanců, jejich existenční vydírání a tím i ohrožení poskytované péče a pacientů.

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je rozhořčen, že ministryně Součková se snaží důsledky své neschopnosti transformovat resort a zvládnout narůstající krizi vyřešit tím, že chce zaměstnance okrást o nárokové složky platů.

 

Odborový svaz je pobouřen tím, že ministryně Součková tento návrh předkládá za zády odborů, přestože s nimi pravidelně jedná v pracovní skupině pro zdravotnictví při Radě hospodářské a sociální dohody a tam nikdy nic takového nepředložila.

 

Odborový svaz považuje návrh ministryně Součkové na vyloučení zaměstnanců ve zdravotnictví ze systému odměňování veřejné správy a služeb za neomalené porušení sociálního dialogu, jehož vedením se vláda sociální demokracie tak chlubí, a to i na mezinárodním poli.

 

Odborový svaz apeluje na vládu, aby dodržela své závazky jak pokud jde o platy zaměstnanců ve zdravotnictví, tak i při zodpovědném řízení resortu zdravotnictví a zvládání jeho krize.

 

Odborový svaz kategoricky odmítá návrh ministryně Součkové týkající se změny odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a zdůrazňuje, že kvůli platovým otázkám je stále ve stávkové pohotovosti.

 

 

RNDr. Jiří  S c h l a n g e r

předseda svazu

 

 

 

 

       

         

-4-

 

   

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz