ZPRAVODAJ

                           č. 12 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  19.12.2003

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

1. Úvodní slovo předsedy ZO FN 2

 

2. Informace z jednání výboru ZO FN2 (19.11.2003, 3.12.2003 a 17.12.2003)

 

3. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

4. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

1. Úvodní slovo předsedy ZO FN 2:

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mně, abych Vám všem popřál klidné prožití Vánoc, hodně zdraví a štěstí v novém roce, úspěchy v osobním životě i v práci a hlavně to, abyste v nastávajícím období nepotřebovali pomoc naší odborové organizace při pracovně právních záležitostech. Přesto Vás ale chci ujistit, že pokud ji potřebovat budete, jsme tady pro Vás a připraveni Vám ji poskytnout.

 

Váš        Ing. Petr Popule – předseda výboru ZO FN 2

 

2.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

                                       Vladimíra Kratochvílová – narození dítěte – 1 000,- Kč

                                         Marie Vitáková – příspěvek na brýle            - 500,- Kč

                                         Jiřina Berkovcová – příspěvek na rekreaci    - 500,- Kč

                                                                                                  

      

 

- 3 –

 

Příspěvek z FKSP:

    

       Irena Strejcová – 20 let ve FN -  4 000,- Kč,

       Jitka Havelková – odchod do invalidního důchodu – 4 750,- Kč.

 

      Půjčka z FKSP:

 

      Alice Naušová – na překlenutí tíživé finanční situace – 20 000,- Kč.              

 

 Po třech kolech bylo ukončeno kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a vedením fakultní nemocnice. Kolektivní smlouva bude ještě do konce roku připravena k podpisu. Její nedílnou součástí bude Platový předpis, Zásady čerpání FKSP, výplatní termíny na rok 2004 a rozpočet FKSP na rok 2004.

 

 

V pondělí 15.12.2004 proběhl vánoční turnaj v kuželkách, který organizoval a řídil pan Ladislav Pena. Vítězům v mužské i ženské kategorii byly předány putovní poháry a chutné ceny (dárkové vánoční balíčky). Je však potřeba účastnit se pravidelných tréninků tak, aby se úroveň závodníků zlepšovala a měli jsme z koho postavit reprezentační družstvo na celostátní turnaj v Blansku, který každoročně pořádá náš odborový svaz.

 

Předseda výboru ZO FN 2 ing. Petr Popule se na osobní pozvání ředitelky FN Plzeň ing. Jaroslavy Kunové zúčastnil slavnostního setkání vedení FN s vedoucími pracovníky ve FN, které se konalo ve Sport baru Lucerna v Doubravce. V rámci tohoto předvánočního tradičního setkání proběhl odborný seminář RDG kliniky. Následovalo pohoštění a společenský program.

 

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Vyšel Bulletin Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky č.12, který podrobně informuje o dění v odborovém svazu. Byl distribuován úsekovým důvěrníkům. Vyzýváme naše člen, aby se o tyto aktuální informace zajímali a Bulletin četli. Dalším zdrojem informací jsou internetové stránky OS ZSP ČR, kde jsou informace nejaktuálnější.

 

Předseda ZO FN 2 ing. Popule se zúčastnil všech jednání výkonné rady OS, mimo jiné také společného výjezdního zasedání českých a slovenských zdravotnických odborů. O výsledcích jednání pravidelně referoval na jednáních výboru ZO FN 2.

 

 

       

 

- 4 -

 

4. Připravované akce odborů FN 2:

 

 

Dne 3.1.2004 se uskuteční návštěva divadelního představení muzikálu My Fair Lady, které se koná v Komorním divadle. Vstupenky zajišťuje paní Alena Ryplová a budou distribuovány prostřednictvím úsekových důvěrníků.

 

Připravuje se zájezd na Lyže do Savojských Alp – Briansonu. Zájezd organizuje ve dnech 19.3 – 28.3.2004 paní Marcela Špottová.

 

Na přelom května a června chystáme poznávací zájezd do jižní Itálie.

 

Pro naše děti připravujeme zájezd do Disneylandu ve Francii (u Paříže).

 

Na září, v době kolem státního svátku, jednáme o uskutečnění zájezdu do Francie za vínem do oblasti Bordeaux.

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz