ZPRAVODAJ

                           č. 1 / 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  20.1.2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (7.1.2004)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

     Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

Martina Vítová – příspěvek na TV a sport – 200,- Kč

                                        

Byly odsouhlaseny příspěvky na lyžařský zájezd do Francie ve výši:

Člen ZO FN2          - 1 500,- Kč

Rodinný příslušník – 1 000,- Kč

 

Naši noví členové:

 

Ing. Rudolf Šorm  – od 1.1.2004

Miroslava Jílková – od 1.1.2004

                                                                                                  

      

 

     Přišla  žádost o pomoc od paní Jany Tykvartové, které nebyla prodloužena pracovní smlouva (samoživitelka, 3 děti). Ve smyslu kolektivní smlouvy vyzval výbor ZO FN2  o vyjádření její nadřízenou, vrchní sestru KCHO paní Mokrejšovou. Po prošetření byl zjištěn rozpor mezi tvrzením paní Tykvartové a její nadřízenou, která písemnou formou sdělila odborové organizaci, že paní Tykvartové bylo nabídnuto náhradní místo v rámci nemocnice.

     Proto bude po prošetření na personálním oddělení sděleno písemně paní Tykvartové stanovisko naší ZO.

 

    Bude se projednávat žádost paní Šillerové ohledně prodloužení výdeje obědů o víkendu, kdy se podle její informace směnný provoz nestačí vystřídat na obědě mezi 12-13 hod.

 

-3-

 

     Proběhne schůzka s úsekáři panem Zachem, paní Züglerovou, paní Šillerovou a také s paní Karbanovou. Jejich úseky budou nově rozděleny.

 

     Platový předpis byl projednán bez připomínek  a jednomyslně odsouhlasen. Kolektivní smlouva byla podepsána 13.1.2004.

 

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

         Předseda ZO FN 2 se zúčastnil jednání výkonné rady OS ZSP ČR, jejímž je řádně zvoleným členem. VR projednala a schválila rozpočet svazu na rok 2004. Dále se zabývala situací v resortech zdravotnictví a sociální péče, především s ohledem na zavádění nových tarifů a jejich financování. Řešila také problematiku zdravotnických zařízení, která se stala akciovými nebo obchodními společnostmi, zejména dopadu těchto změn na sociální postavení zaměstnanců.

 

         Vyšel Bulletin odborového svazu č.12, který obsahuje mimo jiné články předsedy RNDr. Jiřího Schlangera na aktuální témata a také článek předsedy ZO FN2 ing. Petra Popáleno o činnosti sekce nezdravotnických pracovníků při OS. Doporučujeme členům průběžné sledování zpráv v Bulletinu, který mají k dispozici úsekoví důvěrníci nebo je uložen a archivován ve výboru ZO FN 2. Sledujte také webové stránky našeho odborového svazu a ČMKOS.

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Budou zakoupeny vstupenky na film Pán prstenů- 3. díl

 

Byly předběžně objednány vstupenky na skupiny Čechomor, Lucie Bílá, Ondřej Havelka.

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz