ZPRAVODAJ

 

č.2/2004

 

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

tř.E.Beneše 13, 305 99  PLZEŇ

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání 20.2.2004.

 

 

       

 

 

 

OBSAH:

 

1.   Informace z jednání výboru ZO FN 2 ( 4.2. a 18.2.2004)

2.   Informace z odborového svazu ZSP ČR

3.   Připravované akce odborů FN 2

 

 

1.     Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 4.2.2004:

 

Členské záležitosti:

 

Noví členové od1.2.2004:

 

Irena Motlíková,Květuše Kudláčková,Petr Vozár,Hana Srdláčková,

Romana Šmolíková,Alena Marešová – všichni z cent.sterilizace Lochotín.

 

Odborové příspěvky:

 

Alena Ryplová – příspěvek na TV –                    175,-Kč

Alena Ryplová – příspěvek na brýle pro dceru – 300,-Kč

Ladislava Koppovápřísp.na brýle –                  500,-Kč

Kamila Mičková přísp. na TV -                            200,-Kč

Anna Soukupová – životní jubileum 55 let –        200,-Kč

Božena Zieglerová – živ.jubileum 55 let –           200,-Kč

 

Půjčky z FKSP :

Helena Fanová – na bytové zařízení –              30 000,-Kč

Jana Holubová – na byt.zařízení –                    30 000,-Kč

 

Ve výboru byly projednány výpovědi pí Vitákové a pí Břízové z důvodu

nadbytečnosti .Nabídnuta jim byla jiná místa, která zaměstnankyně odmítly.

 

Dále vzal výbor na vědomí připravované zájezdy pro rok 2004(Savojské Alpy,

Itálie,Řecko,Francie).Podrobné informace byly rozeslány na jednotlivé úseky

a byly s nimi seznámeni též zaměstnanci FN Plzeň

 

Informace z jednání výboru dne 18.2.2004:

 

Byla vyřízena žádost pí Tykvartové – s pomocí ZO FN 2 nastupuje opět do FN

na kožní kliniku od 1.3.2004 jako ošetřovatelka.

Paní Tykvartová se obrátila na naši odborovou organizaci se žádostí o pomoc, kdy jí končila pracovní smlouva na dobu určitou a ona se ocitla v sociálně tíživé situaci jako samoživitelka. Přestože se na nás obrátila pozdě (téměř na konci prosince minulého roku), rychlým a operativním způsobem jsme vstoupili do jednání s příslušnými vedoucími pracovníky FN a nakonec se podařilo zajistit jí nové místo ve fakultní nemocnici na kožní klinice.

 

 

Členské záležitosti :

 

Půjčky z FKSP:

Marcela Špottová – na byt.zařízení – 50 000,-Kč

 

Odborové příspěvky:

Marcela Špottovápřísp.naTV 200,-Kč

 

Příspěvky z FKSP:

M.Šuchmanová – 25 let ve FN – 5 000,-Kč

J.Blažková – 20 let ve FN         – 4 000,-Kč

S.Reischl – 25 let celk.zaměst.  – 2 500,-Kč

M.Marešová – 50 let věku         - 2 000,-Kč

 

Dne 3.3.2004 se uskuteční setkání výboru ZO FN 2 s úsekovými důvěrníky ZO FN2 v jídelně FN Lochotín od 14,15 hod.

 

Informace:

 

Výbor byl seznámen stavem účtu a akcií ke dni 12.2.2004.

Dne 12.2.2004 se uskutečnila schůzka vedení s přednosty klinik,které se zúčastnil

za naši ZO předseda ing Popule a podal výboru zprávu o tomto jednání.

Dále byla svolána schůzka vedení FN se všemi odbor.org.FN ohledně navýšení

příspěvků z FKSP na modernizaci pracovišť.Jedná se o vybavení nových prostor

ORL kliniky hlavně elektrospotřebiči.Odsouhlaseno bylo zvýšení o 300 000 Kč.

 

 

Informace z odborového svazu:

Z OS jsme obdrželi dotazník ke způsobu a naplňování 16 třídního systému odměňování zaměstnanců. Naše odborová organizace se spojila s odbory FN 1a společně odeslala dotazník za FN Plzeň.

 

Výzva OS ZSP ČR mladým odborářům do 28 let a lékařům do 31 let – nabídka seminářů a  sportovních akcí – to je další dokument z OS zdravotnictví.Prostřednictvím úsekových důvěrníků oslovíme naše mladé odboráře a vyzveme je k zapojení do činnosti svazu.

.

Ing Popule podal zprávu o jednání výkonné rady OS a sekce nezdravotnických pracovníků při VR OS ZSP ČR.

 

 

Informace o připravovaných akcích:

 

Zájezd Itálie – podrobnosti jou uvedeny na Intranetu FN a úsekoví důvěrníci je

obdrží na schůzce s výborem FN 2, která se uskuteční 3.3.2004.

Výbor odsouhlasil výši příspěvků na zájezd Itálie:člen odborů FN 2 - 2 000,-Kč

                                                                               1.rod.příslušník    - 1 500,-Kč

 

 

 

Výzva:

 

Svoje připomínky,návrhy a názory zasílejte na adresu výboru odborů FN 2 nebo se obraťte na

kteréhokoliv člena tohoto výboru.

Vaše písemné příspěvky budou v našem zpravodaji zveřejněny!

 

 

Naše adresa:

 

Výbor základní organizace odborů FN 2

Předseda ZO FN 2 – ing.Petr Popule

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60   P L Z E Ň