ZPRAVODAJ

                           č. 3 / 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 26.3.2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (3.3.2004 a 17.3.2004)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

Anna Jehlíková – příspěvek na dioptrické brýle – 500,- Kč

Martina Vítová  - příspěvek na lyžařský výcvik – syn Michal – 500,- Kč

B.Čmolíková – příspěvek na lyžařských výcvik – syn Petr   - 500,- Kč

R.Šulcová – příspěvek na lyžařský výcvik – dcera Veronika – 500,- Kč

A.Trojanová – příspěvek na lyžařský výcvik – dcera Tereza – 500,- Kč

M.Žítková – příspěvek na dioptrické brýle – 500,- Kč

M. Michalíková – příspěvek na dioptrické brýle – 500,- Kč.

                                        

     Příspěvek FKSP                                                                                                 

      Marie Vitáková – odchod do starobního důchodu – 6 750,- Kč

      Libuše  Břízová  - odchod do starobního důchodu – 6 000,- Kč

      Helena Fanová – dosažení 50 let – 2 000,- Kč

      Anna Jehlíková – 30 let ve FN – 6 000,- Kč

 

      Půjčky: 

      Miroslava Švehlová – na překlenutí tíživé finanční situace – 15 000,- Kč,

                                           splátky 500,- Kč.

 

      Sociální výpomoc:

      Danka Matějová – žádá o nenávratnou finanční výpomoc  5 000,- Kč – samoži-

                                     vitelka, výbor ZO FN 2 doporučuje a předává ji vedeni FN

                                     k vyřízení.

 

      

    

                                                        - 3 -

    

      Informace:

   

       Proběhlo jednání vedení FN  s předsedy jednotlivých organizací o prodeji pozemku ve Vidžíně, který je v majetku FN. Bylo dohodnuto, že bude pozemek

nabídnut základním odborovým organizacím OS ZSP ČR.

 

       Dne 3.3.2004 se uskutečnila schůzka úsekářů a výboru ZO. Účastnili se všichni úsekáři, jako host byla pozvána p. Marie Škarbanová.

 

Bylo provedeno nové rozděleni jednotlivých úseků. Usek paní Matějové byl předán paní Škarbanové, která se vrátila po MD. Dále zůstává 9 úseků.

 

        Do diskuse se zapojil pan Zach, který hovořil o novém platovém zařazení.

Nelíbí se jim jejich hodnocení. Dále hovořil o problematice víkendového stravování

v jídelně.  Zaměstnanci RTG se nestačí během hodiny vystřídat. Toto bylo projednáno s vedoucí paní Benčovou, lze jídlo dováže na RTG.

 

         Paní Šilerová otevřela otázku jarních prázdnin, proč se lyžařské zájezdy neuskutečňují během nich. Bylo jí odpovězeno, že v době prázdnin jsou rekreační zařízení více naplněna a jsou daleko dražší. Dále hovořila o bezpečnosti zaměstnanců při styku s nebezpečnými  osobami, jak se před nimi zabezpečit. Tento dotaz bude postoupen na jednání vrchních sester s hlavní sestrou paní Müllerovou.

   

         Dne 12.3.2004 proběhla porada předsedů  členů základních organizací

s členy OS, které se zúčastnili za naší organizaci ing. Popule, pí. Špottová a p.Zach. Hovořilo se zde především o nové platové reformě.

 

        

        Dne 12.3.2004 se sešlo vedení FN s předsedy jednotlivých ZO ve FN – bylo

pozastaveno uzavírání smluv na půjčky na bytové účely a úpravy RD do

30.6.2004. Dále projednávali uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou.

 

         Z vedení FN přišla zpráva  z kontroly dodržování kolektivní smlouvy.

 

         Proběhlo výběrové řízení na dodávky jídel na GPK Slovany,  kterého se

zúčastnil ing. Popule.

 

         Paní ředitelce byla předána žádost na zakoupení notebooku pro potřeby ZO.

 

                  

 

 

 

 

                                                      - 4 -

 

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

V uplynulém měsíci proběhly všechny plánované akce odborového svazu: jednání výkonné i dozorčí rady, jednání odborných sekcí a mnoho jednání na úrovni základních organizací (setkání vedení OS s předsedy a členy výborů ZO v jednotlivých krajích) i na úrovni celostátní. Předseda svazu RNDr. Jiří Schlanger i oba místopředsedové se účastnili jednání s vládou i na ministerstvech. Hlavními body jednání je v poslední době téměř výhradně zavedení a dopady šestnáctitřídního tarifního systému a jeho naplňování financemi.

Doporučujeme našim členům sledovat svazový Bulletin a webové stránky svazu !

       

 

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Na podzim bude ZO pořádat zájezd do Francie, pan Pena rozešle  předběžné

přihlášky mezi členy  FN 2 a zaměstnance FN. Byl odsouhlasen příspěvek

pro členy ZO FN 2 ve výši 1.500,- Kč a pro rodinného příslušníka

1.000,- Kč.

 

Budou zakoupeny vstupenky na muzikál Rebelové na 20.6.2004, které zajistí

pí. Ryplová.

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz