Od: Spottova Marcela
Odesláno: 7. dubna 2004 10:40
Komu: Popule Petr
Předmět: ZPRAVODAJ 4

 

 

ZPRAVODAJ

                           č.4 / 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 09.04.2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (31.03.2004)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

M.Škarbanová – příspěvek na dioptrické brýle – 500,- Kč

M.Šulcová – příspěvek na školu v přírodě – dcera Adéla -  500,- Kč

M. Švehlová – příspěvek na školu v přírodě – syn Ladislav - 500,- Kč

 

                                        

                                                                                                    

         

    

      Půjčky: 

      Irena Strejcová – na překlenutí tíživé finanční situace – 20.000,-Kč,spl.500,-Kč

 

    

 

      

    

                                                        - 3 -

    

      Informace:

   

       Dne 22.5.2004 se bude konat volejbalový turnaj smíšených družstev zdravotníků. Zveme srdečně všechny členy ZO FN 2.

Byl opraven odborový fax, oprava bude proplacena z FKSP.

        

 

        

      

 

          

 

 

                                                      - 4 -

 

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

Výbor ZO vyjádří na OS svůj souhlas s navrhovanou jednohodinovou protestní akcí, která se bude konat dne 20.04.2004. Odboráři nesouhlasí s rozhodnutím vlády vyplatit zaměstnancům veřejné správy pouze 10% třináctého platu.

       

 

-

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Připravuje se akce na den dětí dne 5.6.2004 – výlet do Prahy do ZOO!

  

4. Informace

 

Ve dnech 19.3.-28.3.2004 jsme uspořádali zimní lyžařský zájezd do Francie do oblasti Grand Serre Chevalier, kterého se zúčastnilo celkem 41 zaměstnanců FN. Počasí i lyžařské podmínky se vydařily. Pro velký zájem a celkovou spokojenost účastníků uspořádáme určitě znovu lyžařský zájezd v příštím roce.

 

5. Výzva

Vaše informace, připomínky a náměty kdykoliv rádi zveřejníme.

 

 

 

 

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz