ZPRAVODAJ

                           č. 9/ 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  20.9.2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (15.9.2004)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

 

Přihláška:

 

Drahomíra Kučerová – OLV a S Lochotín – od 1.9.2004

 

Odborové příspěvky:    

 

M.Vitáková – příspěvek na rekreaci (býv.členka ZO)              500,- Kč

O.Čapková -   příspěvek na rekreaci (býv.členka ZO)              500,- Kč

V.Kratochvílová – RD – příspěvek 10 let v odborech FN 2     500,- Kč

V.Kratochvílová – příspěvek na rekreaci                                  500,- Kč

M.Škarbanová – příspěvek na dítě – sport.soustředění             500,- Kč

M. Kliková – 55 let výročí                                                         500,- Kč

H. Fanová – příspěvek na cvičení                                              155,- Kč

R.Šulcová – příspěvek zdrav.pomůcky- stomat.práce               500,- Kč

E. Čechová – příspěvek zdrav.pomůcky –stomat.práce             500,- Kč

 

Příspěvky na zájezd do Francie:

 

Bicanová + RP                 2.500,- Kč

Cajthamlová + RP            1.180,- Kč

Jehlíková + RP                 1.180,- Kč

Lauerman                          1.500,- Kč

Penová                                 180,- Kč

Zieglerová                            180,- Kč

Popule + RP                      2.500,- Kč

Šiler                                   1.500,- Kč

Šilerová                             1.500,- Kč  

Štíchová                             1.500,- Kč

Vakešová                           1.500,- Kč

Šorm + RP                         1.500,- Kč

Příspěvky z FKSP:

 

A. Poláková - půjčka na bytové zařízení – 35.000,- Kč.

 

Různé:

 

H. Grausgruberová odchází z FN a žádá o možnosti dalšího splácení půjčky v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč. Výbor souhlasí a doporučuje vzhledem k její sociální a finanční situaci, aby po splacení poloviny dlužné částky, která k dnešnímu dni činí 16.500,- Kč, požádala vedení FN o prominutí dluhu.

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

    Dne 6.10.2004 od 9 - 13 hodin proběhne krajská konference OS v Západočeském muzeu. Za naší ZO se zúčastní pan Pena a paní Špottová. Ing. Popule se zúčastní za VR OSZSP ČR.

 

Prohlášení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

k rozhodování vlády o odměňování zaměstnanců veřejné správy a služeb

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR s obavami a nesouhlasem sleduje rozhodování vlády o odměňování zaměstnanců veřejné správy a služeb. Je přesvědčen, že vláda svými kroky a záměry završuje proces totálního rozpadu systémů odměňování veřejných zaměstnanců v České republice. Tento systém byl založen počátkem devadesátých let zákonem č. 143/1992 Sb., o platu,  a namísto toho, aby byl veden k vyšší kvalitě, vlády jej postupně rozvracely.

¦ Prvním krokem bylo rozhodnutí o zvláštním procentní příplatku pro některé skupiny zaměstnanců, kterým se kompenzovalo odložení transformace z dvanácti na šestnáct platových tříd.

¦ Zavedení šestnácti platových tříd bylo spojeno s tak nízkou finanční dotací, že způsobilo další deformace systému odměňování a nivelizaci.

¦ Namísto toho, aby vláda investovala do narovnání systému odměňování, dále upřednostňuje nesystematicky některé skupiny zaměstnanců před jinými, ať již právní úpravou jejich odměňování nebo jinými formami v rámci stávajícího systému. Většina změn uskutečněných v posledních letech je ve prospěch jedněch na úkor jiných.

¦ Vláda nepřijala žádné rozhodnutí, kterým by zajistila, aby objemy finančních prostředků na platy v jednotlivých odvětvích správy a služeb odpovídaly počtu potřebných zaměstnanců a jejich zařazení do systému odměňování podle náročnosti práce.

¦ Vláda nepřistoupila k auditu správy a služeb, který by disproporce ve financování jasně odhalil.

¦ Vláda nemá připraveny reformy v oblasti správy a služeb, které by vedly k vyšší efektivitě fungování správy a poskytovaných veřejných služeb a umožnily by řešit svízelnou situaci v odměňování zaměstnanců. A jak vyplývá z jejího Programového prohlášení, ani neplánuje v době svého mandátu také kroky učinit.

Jasným příkladem obětí počínání vlády jsou například zaměstnanci sociálních služeb.

Zaměstnancům zdravotnictví napojeného na veřejné zdravotní pojištění pak nepomůže žádný stávající či nový platový systém, když jejich platy stagnují v důsledku léta neřešené negativní bilance tohoto veřejného fondu.

Za těchto okolností vyjednávání mezi vládou a odborovými svazy zastupujícími zaměstnance veřejné správy a služeb nemůže, podle našeho názoru, naplnit očekávání občanů a zaměstnanců, že se sociální dialog a jeho výsledky budou blížit poměrům obvyklým v původních zemích Evropské unie. Rovněž motivace zaměstnanců nepovede k dalšímu zkvalitňování veřejné správy a služeb.

 

RNDr. Jiří Schlanger,

předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz