ZPRAVODAJ

                           č. 10/ 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  7. 10. 2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (22.9. a 6.10.2004)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce ZO FN2

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:    

 

Š. Kroftová – příspěvek na dítě – sport.soustředění                      500,- Kč

M.Rugovacová– příspěvek zdravotnické pomůcky                         500,- Kč

 

Půjčky z FKSP:

 

P.Kesl – na překlenutí tíživé finanční situace –                  15 000,- Kč

R.Šulcová - půjčka na bytové zařízení –                            30 000,- Kč

 

Různé:

Stravovací komise:

Proběhlo jednání, kterého se zúčastnil ing. Popule. Jednalo se o stravování zaměstnanců FN, respektive o problémech se  stravováním důchodců, konkrétně o jejich předčasných  příchodech do jídelny před 12.30 hod, kdy si vezmou na tác polévku a pro další jídlo jdou až po stanovené době. Do té doby zabírají místa jiným strávníkům, kteří chodí na obědy mezi 12,00 -12.30 hod. Bylo dohodnuto, že se zřídí kulturní prostředí v prostorách nevyužité šatny v předsálí jídelny č.1 (stolky + židle) a na jídelnu se umístí písemné upozornění, že vstup do jídelny pro důchodce je od 12,30 hodin se zdůvodněním tohoto opatření.

Projednávaly se připomínky strávníků, které byly zaznamenány v knihách přání a stížností ve všech jídelnách FN.

Zeleninové saláty, které se ten den neprodají, nebudou dodávány druhý den do jídelen, ale budou k dispozici k prodeji v bufetech FN dopoledne následující den (což umožňují hygienické předpisy). Do jídelen tak budou dodávány pouze čerstvé saláty.

Dále se jednalo o stravě pro pacienty s ohledem na složení, nutriční a kalorické hodnoty.

 

Krajská konference:

Proběhla Krajská konference OSZ SP ČR , které se zúčastnili ing. Popule, pan Pena , paní Špottová. Z naši ZO nebyl na Celostátní konferenci, která se bude konat v Přerově  nikdo zvolen. Ing. Popule se ji zúčastní jako delegát  za  VR OSZ SP ČR.Konference naší ZO proběhne 3.12.2004 .

 

„Spolupráce“ s odborovou organizací FN 1.

 

Výbor ZO FN 2 obdržel dne 6.10.2004 odpověď od výboru ZO FN 1 na dopis ze dne 5.8.2004, ve kterém výbor ZO FN 2 vyzval kolegy z odborů FN 1 ke spolupráci v oblasti přípravy zájezdů na rok 2005 a zejména přípravy společného postupu na letošní kolektivní vyjednávání.Součástí našeho dopisu byla také výzva k informaci o fungování a výsledcích jednání dozorčí rady FN, jejímž členem je předseda ZO FN 1 pan Krasimir Vasilev.

V odpovědi, která se zabývá pouze podnětem o dozorčí radě, je nepřímo vyjádřeno negativní stanovisko k našim návrhům a vyhýbavé stanovisko k našim oprávněným požadavkům. Téměř jako urážlivý a paradoxní vyznívá poslední odstavec dopisu, který zní: „Věřím, že naše odpověď vás uspokojí a těším se na zefektivnění další spolupráce ve všech oblastech. Očekávám vaše návrhy“.

Ing. Popule navrhuje obrátit se na odborový svaz s dotazem na jeho stanovisko k problému.

 

Finanční poradce ing. Kolář seznámil výbor ZO  s nedobrou  situací v investičních fondech Pioneer, kam vložila odborová organizace v roce 2000 finanční hotovost a navrhl výboru změnu  fondu  na český akciový fond ING . Výbor se bude touto otázkou zabývat na příštím zasedání.

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Ing. Popule seznámil výbor ZO s obsahem jednání výkonné rady OS v otázce odměňování nezdravotnických pracovníků.

 

3. Připravované akce ZO FN2:

 

Budou zakoupeny vstupenky na:

 

- film „Horem pádem“ v Plzni

- muzikál „Kabaret“ v Divadle J.K.Tyla v Plzni

- na muzikál „Bídníci“ v Praze

 

Připravované zájezdy na rok 2005:

Francie – lyže: Chamomix                                    18. – 27. 3. 2005

Francie Disneyland –  zájezd pro děti členů -        13. - 15. 5. 2005

Liberec – Aquapark – výlet pro děti členů –            4. –  5. 6. 2005

Švédsko – kombinovaný zájezd – 10 dní -             24.7. – 2.8. 2005

SRN - Porýní +Strassburg –                                  28. 9.- 2.10.2005

SRN - Předvánoční výlet – Pasov –                                10.12.2005

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz