ZPRAVODAJ

                           č. 12/ 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  23. 12.  2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

OBSAH:

 

Úvod:      Slovo předsedy

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 3. 12., 9.12. a 22. 12. 2004 )

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce ZO FN2

 

Slovo předsedy:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé !

 

Opět se sešel rok s rokem a mně se zdá, že se ty intervaly neustále zkracují. Prý se tomu říká relativita života a lepší to už nebude…

 

Je to pro nás jednoznačný signál k tomu, že musíme se svým časem lépe hospodařit. Vždyť je to jediný artikl, který nelze koupit, a který nelze ani nijak jinak získat.

 

Na konci každého roku tedy bilancujeme a přijímáme většinou nesplnitelná předsevzetí na které nám nakonec „nezbude čas“.

 

Dovolte mně proto nepřát Vám obvyklá přání, i když i ta Vám ze srdce přeji, ale dovolte mně popřát Vám všem tolik času, kolik ho každý z Vás potřebuje nebo chce k užití hezkého a klidného života.

 

Využijte ho k tomu, co děláte nejraději, případně pro ty, které máte nejraději. A čas, o kterém si myslíte, že by už měl být pryč, když je Vám něco nemilé, obraťte ve svůj prospěch. Vždyť i zlé je někdy pro něco dobré..!

 

Tak tedy hodně příjemného času v novém roce Vám všem přeje:

 

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:    

 

Jana Holubová- nenávratná sociální půjčka                         3 000,- Kč

Radka Šulcová– příspěvek na individuální cvičení                 200,- Kč

 

Různé:

 

Kolektivní smlouva na rok 2005:

Po třetím kole kolektivního vyjednávání skončilo letošní jednání podpisem kolektivní smlouvy na rok 2005.Projednával se hlavně rozpočet FKSP, zásady jeho čerpání, sociální podmínky zaměstnanců a další otázky. Letos se poprvé po mnoha letech ani posledního kola jednání nezúčastnila ředitelka FN. To odborovou stranu poněkud mrzí, protože účast ředitelky dosud vždy dodala aktu podpisu smlouvy potřebnou vážnost a důležitost. Jde vlastně o deklarování sociálního smíru ve Fakultní nemocnici v Plzni, což v mnohých jiných zařízeních je často toužebně vysněný cíl. Doufáme proto, že se s naší paní ředitelkou setkáme alespoň v příštím roce…

 

Stravovací komise:

Proběhlo jednání, kterého se zúčastnil ing. Popule. Jednalo se o stravování zaměstnanců FN, respektive o problémech se  stravováním důchodců, konkrétně o jejich předčasných  příchodech do jídelny (viz minulý Zpravodaj ZO FN 2). Kázeň důchodců s nezlepšila, bylo vyvěšeno písemné upozornění na dveřích jídelny č.1. Pokud bude situace pokračovat, bude provedena namátková kontrola a odebrány kreditní karty neukázněným důchodcům na jeden měsíc.

 

Konference:

Jako každoročně proběhla výroční konference naší odborové organizace za účasti důchodců, našich bývalých členů. Smutnou skutečností je, že tři bývalí spolupracovníci už nejsou mezi námi: odešel pan Stejskal, pan Suk a pan Švec. Jejich rodinám jsme zaslali kondolence a poskytli finanční podporu.

Program konference jsme naplnili prací i zábavou. K ní přispělo i dobré jídlo a pití v prostorách restaurantu Kufr na Náměstí Republiky.

 

Rezignace členky výboru ZO FN 2:

Dne 6.12.2004 rezignovala na svoji funkci v polovině volebního období dlouholetá členka výboru paní Alena Ryplová. Její důvody byly osobní a velmi subjektivní. Výbor její rezignaci přijal a tuto neočekávanou situaci musel začít urychleně řešit už proto, že byly rozjednány některé akce, které byly členské základně avizovány. Výbor v této situaci striktně postupoval ve smyslu schváleného volebního řádu naší odborové organizace, tedy oslovil nejprve zvolené náhradníky v pořadí, jakého dosáhli v řádných volbách. Všichni tři náhradníci však nabídku na kooptaci do výboru ZO FN 2 odmítli. Proto nastupuje varianta, kdy lze oslovit libovolného člena ZO a funkci mu nabídnout. To je fáze, v níž se právě naše odborová organizace nachází. Jakmile se situaci podaří vyřešit, budeme naše členy neprodleně informovat.

Doufáme, že tato personální změna bude změnou k lepšímu tak, aby naši členové byli i v budoucnu s kulturou a zájezdy, zejména pro naše děti , opět spokojeni.

Do doby,  než bude výbor doplněn o nového člena,  převzala náplň činnosti paní Aleny Ryplové paní Marcela Špottová. Do její náročné práce jí přejeme hodně iniciativy, chuti a síly!

 

Organizační změna:

Výbor ZO FN 2 projednal organizační změnu č. 53 na ORTO – byla zřízena nová funkce zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost.

 

 

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Do naší odborové organizace přišly dva poslední letošní výtisky Bulletinu OS ZSP ČR. Ty jako obvykle přinášejí obsáhlé zprávy a informace z dění nejen v našem svazu, ale také v celém zdravotnictví a sociální sféře. Doporučujeme prohlédnout si tyto materiály, jakož i webové stránky našeho OS, kde jsou pravidelně zveřejňovány všechny aktuality z dění v obou resortech.

 

3. Připravované akce ZO FN2:

 

Pro připomenutí z minulého čísla zpravodaje znovu zveřejňujeme připravované zájezdy na rok 2005:

 

Francie – lyže: Chamomix                                    18. – 27. 3. 2005

Francie Disneyland –  zájezd pro děti členů -        13. - 15. 5. 2005

Liberec – Aquapark – výlet pro děti členů –            4. –  5. 6. 2005

Švédsko – kombinovaný zájezd – 10 dní -             24.7. – 2.8. 2005

SRN - Porýní +Strassburg –  změna termínu   27. 10.- 30.10.2005

SRN - Předvánoční výlet – Pasov –                     sobota 10.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz