ZPRAVODAJ

Č.1/2005

 

 

 

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 14. 1. 2005

 

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2(ze dne 5.1.2005)

 

2.Připravované akce ZO FN 2

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

 

   Ilona Hostinská             dioptrické brýle              500,-Kč

  Zděnek Šiler                 dioptrické brýle              300,-Kč(dítě)

  Pavel Šorm                  ortodoncie                      500,-Kč

  Jiřina Kuthanová příspěvek na rekreaci      500,-Kč

 

Příspěvky z FKSP:

 

  Pavlína Šmídová na překlenutí tíživé fin.situace   20 000,-Kč (splátky 500,-Kč)

  Jana Držíková                                                    10 000,-Kč (splátky 300,-Kč)

 

 

Odměny z FKSP:

 

  Ludmila Volfová           20 let ve FN Plzeň          4 000.-Kč

  Václav Klik                  35 let ve FN Plzeň          7 000.-Kč

  Miluška Kliková            25 let ve FN Plzeň          5 000.-Kč

 

 

Nová členka ZO FN 2 :  Romana Cíglerová – ORTO – od 1.1.2005.

 

 

Doplnění výboru ZO FN 2 :

 

Po odstoupení paní Aleny Ryplové z výboru ZO FN 2, která měla na starost práci s dětmi  a kulturu naší ZO, jsme byli nuceni vybrat nového člena z členské základny, neboť všichni řádně zvolení náhradníci (pan Zděnek Šiler, paní Vlasta Černá i pan František Rohrer) tuto  funkci nepřijali.

Ve smyslu platného volebního řádu ZO FN 2 byla od 1.1.2005 do výboru ZO FN 2 kooptována členka naší organizace a dietní sestra dětské kliniky FN paní Martina Vítová.Do nové práce ji přejeme hodně elánu, píle a optimismu. Do jejích začátků jí slibujeme pomoc a přátelskou atmosféru.

 

Různé:

 

Dne 17.12.2004 se uskutečnil již 3.ročník „Vánočního turnaje v kuželkách“,který se konal v kuželně „SOKOL 5“.Účastníků se sešel rekordní počet a tak jsme byli nuceni trochu improvizovat tak, abychom vše stihli v časovém termínu, pro nás vyhrazenému. Nakonec vše dopadlo výborně a první tři v kategorii mužů i žen se mohli radovat z pěkných cen, které předával předseda naší ZO FN 2 ing.Popule.Věřím, že i ostatní si parádně zasportovali           a že také  příští rok se turnaj vydaří.

 

Muži:                                       Ženy a dívky:

 

1.Jiří Lauermann                      1.Kateřina Medulová

2.Ladislav Pena                        2.Radka Züglerová

3.ing. Petr Popule                    3.Ludmila Ježková

 

                                                                           Za pořadatele turnaje:

                                                                           Ladislav  Pena ZO FN 2

 

2. Připravované akce ZO FN 2:

 

Také v letošním roce se budou konat kuželkářská klání, a to jak v kuželně SOKOL 5,tak v kuželně SLAVOJ MASNA(u „Zimáku“).Jelikož je o tato sportoviště ze strany veřejnosti dosti značný zájem, budeme mít termíny sice nepravidelné, ale vždy alespoň  jedenkrát za měsíc v obou kuželnách.

 

Po vyřešení platby za BOWLING, přibude možnost zahrát si i tuto hru v aréně ČEZ, Guldenerova ul.(tzv.“Éčko“).

 

 

 

 

 

 

VÝZVA: Svoje připomínky,názory a náměty zasílejte kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se osobně obraťte na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2 nebo Vašeho úsekáře.Vaše příspěvky mohou směrovat též přímo do našeho zpravodaje, kde budou zveřejněny!

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2                  Tel.č.: 377 103 357

Ing.Petr Popule,předseda ZO FN 2                            E-mail: popule@fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60 P L Z E Ň