ZPRAVODAJ

č. 2 / 2005

 

 

 

Odborové organizace FN 2

 

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 4. 2. 2005

 

 

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2(ze dne 19.1.2005, 2.2.2005)

2.Informace ze setkání předsedů ZO se zástupci OSZSPČR

3.Připravované akce ZO FN 2

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

Členské záležitosti:

 

Naši noví členové:

 

Dis. Pavel Nedbal – RDG L         –od 1.2.2005

Tomáš Vendiš      -  RDG L        – od 1.2.2005 

Dis.Helena Jírovcová – RDG L  – od 1.2. 2005

Eva Lupáčová     odd dietologie -  od 1.2. 2005

 

Odborové příspěvky:

 

Ladislav Penaá           dioptrické brýle                                                              500,-Kč

Ivana Lavičková         dioptrické brýle                                                             500,-Kč

Zdeňka Havlová          cvičení                                                                          200,-Kč

Olga Beránková          cvičení                                                                           100,-Kč

Daniela Maršálková  (dcera Eliška) příspěvek na lyžařský výcvik                 500,- Kč  

Šárka Kroftová   (syn Pavel)           příspěvek na lyžařský výcvik                  500,- Kč

              

Půjčky z FKSP:

 

Ladislav Pena -     na bytové zařízení                                                         25 000,- Kč

Renata Mládková – koupě bytu                                                                100 000,- Kč 

Stanislava Magoňová – rekonstrukce bytu                                                 50 000,- Kč

 

Odměny z FKSP:

 

 Anna Soukupová        20 let ve FN Plzeň                                                   4 000,-Kč

 J. Vargová                  50 let věku                                                               2 000,-Kč

 H.Fanová                   25 let ve FN Plzeň                                                    5 000,-Kč

 J. Sigmundová           50 let věku                                                               2 000,-Kč

 

 

Odborové příspěvky na zájezd pořádaný ZO FN2 Francie – lyže:

(pouze členové ZO FN2)

 

M. Špottová  (vedoucí zájezdu, hrazeno z FKSP dle KS)  ,rodinný příslušník    1 500,- Kč

Ing. P. Popule + 1 rodinný příslušník                                                                   3 500,- Kč

M. Vítová + 1 rodinný příslušník                                                                         3 500,- Kč

 

Různé:

 

Příspěvek pro přidružené členy je pro letošní rok 150,- Kč /měsíc. Částka je stanovena podle schváleného finančního řádu ZO FN 2 jako aritmetický průměr příspěvků všech členů v předcházejícím roce zaokrouhlený na celé desetikoruny.

 

 

2. Informace ze setkání předsedů ZO se zástupci OSZSPČR:

 

Dne 20. ledna t.r. se konalo setkání předsedů a členů výboru ZO  se zástupci odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví. Za naši odborovou organizaci se jednání zúčastnili        ing. Popule, paní Vakešová a paní Havlová.

Prvním bodem projednávání byly úpravy v odměňování  zaměstnanců ve zdravotnictví            a sociální péče v roce 2005. K dané problematice hovořila ing.Ivana Břeňková z OS ZSP ČR.

Za krajskou radu OS vystoupila místo nepřítomné předsedkyně krajské rady její zástupkyně paní Jordánová.Zhodnotila činnost  krajské rady OS plzeňského kraje v roce 2004.

Hlavní zprávu z resortu zdravotnictví a sociální péče přednesl pan Milan Zaoral, místopředseda OS ZSP ČR. Jedním z bodů jeho zprávy byly informace o akreditace zdravotnických pracovníků  a o problematice násilí  na pracovišti.

K 15. výročí založení OS bude uspořádána soutěž o věcné ceny. Vyhlášení bude na podzim letošního roku.

 

3. Připravované akce ZO FN 2:

 

Probíhá příprava lyžařského zájezdu do Fancie- Chamomix.  

 

Na připravovaný zájezd do Skandinávie se přihlásilo přes 90 zájemců . Zájezdu se může zúčastnil pouze 44 osob. Proto byla stanovena kriteria, podle kterých se budou vybírat zájemci.

Byly zakoupeny vstupenky do divadla Pluto a na velkofilm Alexandr Veliký.

Plánuje se muzikál Tři mušketýři, představení  pořadu Sexy hrátky a taneční skupiny Lord of the Dance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA: Svoje připomínky,názory a náměty zasílejte kdykoliv na níže uvedenou adresu

nebo se osobně obraťte na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2 nebo Vašeho úsekáře.Vaše

příspěvky mohou směrovat též přímo do našeho zpravodaje,kde budou zveřejněny!

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2                Tel./Fax: 377 103 357

Ing.Petr Popule,předseda ZO FN 2                            E-mail: odbory2@fnplzen.cz

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60 P L Z E Ň