ZPRAVODAJ

                           č. 3 / 2005

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 10.3.2005

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (16.2.2005 a 2.3.2005)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

 

   

  Odborové příspěvky:

 

Škarbanová Marie – dioptrické brýle  – syn Radovan      300,- Kč

Dudková L. bývalá členka – TV a sport                           100,- Kč

Dudková L. bývalá členka -  lyžařský zájezd                   500,- Kč

Rugovacová M. – lyžařský výcvik – dcera Diana             500,- Kč

Vakešová V. – dioptrické brýle                                        500,- Kč

Bicanová H.  -  dioptrické brýle                                        500,- Kč

Švehlová M. – dioptrické brýle – syn Ladislav                  300,- Kč

Košařová L. – lyžařský výcvik – dcera Adéla                    500,- Kč

 

Sociální podpora z odborových prostředků:

 

Vališová Iveta – manžel těžce nemocný, invalidní důchod     3 000,- Kč

                          

     Půjčky z FKSP:                                                                                                 

    

     Škarbanová Marie – bytové zařízení  - 35 000,- Kč

       

     Sociální podpora z FKSP:

 

      Vališová Iveta –   manžel těžce nemocný, invalidní důchodce,    

                                  dvě nezaopatřené děti.Výbor doporučuje nenávratnou podporu

                                  ve výši 15 000,- Kč a postupuje žádost vedeni FN.

 

                                

        

    Příspěvky na zájezd Francie – lyže:

 

    Medulová Kateřina       2 000,- Kč

    Zach Richard                2 000,- Kč

    Soukupová L.               2 000 ,- Kč

 

    Příspěvky na zájezd Skandinávie:

    

    Zieglerová B.                       2 000,- Kč

    Kliková M.                          2 000,- Kč

    Klik V.                                2 000,- Kč

    Nováková I. + 1 RP             3 500,- Kč 

    Šatrová J.                             2 000,- Kč

 

 

 

   Různé:

 

    Projednán návrh na kritéria výběru na zájezd do Řecka. Výbor ZO FN2

    odsouhlasil kritéria stejná jako pro Švédsko.

   

 

    Byl schválen sponzorský dar – pomoc dětem z postižených  oblasti    

    Černobylu z města  Vyžhorod, které budou již desatý rok pobývat v České        

    republice  /Společenství pomoci/ - ve výši 5 000,- Kč.            

 

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky v současné době pracuje naplno !  Nyní je totiž doba, kdy dochází k mnoha změnám, ať už se jedná o přechod některých zdravotnických zařízení ze „státního“ k „soukromému“, případně o přípravu nové legislativy, až po běžné „hájení oprávněných zájmů“ svých členů. Pracují volené orgány – výkonná rada, dozorčí rada, odborné sekce a regionální pracovníci v jednotlivých krajích. Pracují zaměstnanci ústředí, inspektoři BOZP, ale také orgány relativně nové, jakými jsou krajské rady.

Do toho všeho nenápadně přišlo 15.výročí založení svazu. K tomu OS připravil pro svoje členy soutěž, která je otištěna na stránkách Bulletinu. Vážení členové, zapojte se do ní !

Vůbec není špatné sledovat Bulletin pravidelně. Jsou v něm aktuální údaje ze všech výše zmíněných oblastí. Ještě aktuálnější informace najdete na webových stránkách svazu. Zkuste se na ně podívat: http://www.osz.cmkos.cz

 

       

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Pokračuje příprava lyžařského zájezdu do Francie – Chamomix.

 

Připravuje se zájezd pro rodiče s dětmi do Disneylandu ve Francii (13.-15.5.2005)

a do Liberecké ZOO (4.-5.6.2005).

 

Na  připravovaný  zájezd  do Skandinávie  byl  proveden  výběr  účastníků, dle stanovených kritérií. Vybraní účastníci zájezdu musí zaplatit zálohu 2 000,- Kč. Nevybraní účastníci jsou vedení jako náhradníci a v případě uvolněných míst budou osloveni a do zájezdu dodatečně zařazeni.

 

Připravuje se výběr představení na duben v divadle Na Fidlovačce Praha .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail: odbory.FN2@fnplzen.cz