ZPRAVODAJ

č. 4 / 2005

 

 

 

Odborové organizace FN 2

 

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 14. 4. 2005

 

 

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2(ze dne 16.3., 30.3. a 13.4. 2005)

2.Informace z OS ZSP ČR

3.Připravované akce ZO FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

 

Na zájezd do Řecka:

Jindřiška Šípová + 1 RP                      3 500,- Kč

Viktor Matoušek + 1 RP                     3 000,- Kč

 

Na zájezd do Skandinávie:

Ladislav Pena + 1 RP                          3 500,- Kč

Miriam Penová                        2 000,- Kč

Vladimíra Chmelařová             2 000,- Kč

 

Na zájezd do Francie – lyže:

Alena Čížková                         3 500,- Kč

 

Na zájezd do Disneylandu:  

Martina Vítová + 2 RP            2 000,- Kč

Ing.Marie Vožechová + 2 RP 2 000,- Kč

Blanka Morávková + 1 RP                  1 500,- Kč

Miroslava Rugovacová + 1 RP            1 500,- Kč

Roman Brušák + 2 RP             2 000,- Kč

Marie Peroutová + 2 RP                     2 000,- Kč

Kamila Mičková + 1 RP                      1 500,- Kč

Hana Sedláčková + 2 RP                    2 000,- Kč

 

Na sportovní činnost:

Radka Šulcová                          500,- Kč

 

Nepřiznané příspěvky:

Blanka Morávková – příspěvek na lyžařskou školu pro syna – neumožňují zásady čerpání.

Radka Šulcová – pobyt organizovaný školou o jarních prázdninách–nelze přispět podle zásad.

 

Půjčky a podpory z FKSP:

 

Marie Andrášiová – sociální půjčka návratná   20 000,- Kč

Iveta Vališová  - sociální podpora nenávratná  10 000,- Kč

Ing. Petr popule -     na bytové zařízení                        50 000,- Kč

Martina Vítová  -     na bytové zařízení             30 000,- Kč

 

P. Šiler zažádal o změnu  plátce jeho půjčky z důvodu odchodu z FN. Splátky přechází  od 1.4. 2005 na jeho manželku, která je zaměstnaná na RDG klinice FN.

 

Odměny z FKSP:

 

 Ivana Oxová               50 let věku                                2 000,-Kč

 Jindřiška Šípová         50 let věku                                2 000,-Kč

 

Různé:

 

Proběhla schůzka o pracovním řádu u ing. Novákové ve složení  pan Vasilev, ing. Popule, pan Pena, MUDr. Bejvančický.  Byla vznesena námitka pro používání stravovacích karet, které jsou nepřenosné, ale chodí na ně na obědy i cizí, kteří nikdy nebyli zaměstnanci FN.Bylo by třeba toto lépe  ošetřit. Pracovní řád  byl schválen.

 

Předseda ing,. Popule předal ředitelce FN připomínky k zákoníku práce. Ředitelka  je předala na schůzce asociace nemocnic k projednání.

 

Interní audit provedl kontrolu plnění kolektivní smlouvy  s tím, že nenašel porušování jejího plnění.

 

V pátek 15.4.2005 proběhne jednání stravovací komise FN. Za naši organizaci se jí zúčastní ing. Popule. Projedná závěry ankety o zaměstnanecké stravě a kalkulaci cen salátů pro zaměstnance.

 

Porada předsedů a zástupců OS se koná dne 26.4.2005.   Z naší ZO se zúčastní   ing. Popule

a pan Pena .

 

2. Informace z OS ZSP ČR:

 

Podrobné informace o dění v našem odborovém svazu najdete v tištěné podobě v Bulletinu OS, kterým disponují úsekoví důvěrníci. Vychází měsíčně.

 

Nejaktuálnější dění v odborech je však na internetu na stránkách ČMKOS a OS ZSP ČR. Adresy a odkazy jsou zde: http://www.cmkos.cz a http://osz.cmkos.cz

 

 

3. Připravované akce ZO FN 2:

 

Kulturní akce

 

Pro velký zájem členů naší ZO byly přikoupeny vstupenky na muzikál Tři mušketýři, který se bude konat 11.6.2005.

 

Sportovní akce:

 

Krajská rada odborového svazu připravuje na přelom května a června krajský turnaj tříčlenných družstev ve stolním tenisu. Družstva mohou být mužská, ženská nebo smíšená. Potenciální zájemci se mohou hlásit na našem výboru ZO FN 2 (viz tiráž Zpravodaje).

 

Akce pro děti:

 

Již zcela zaplněn je zájezd do Disneylandu ve Francii, který se uskuteční  ve dnech            13.5. – 15.5.2005. Přihlásilo se přes 70 zájemců a musel být proto proveden výběr účastníků. Výbor ZO FN 2 projednal a schválil kritéria výběru. Preferováni byli naši členové, z nichž všichni přihlášení na zájezd pojedou. Příští rok tento zájezd zopakujeme !

 

Pro ty zaměstnance, na které nezbyla místa (ale i pro ostatní), připravujeme další atraktivní akci pro rodiče s dětmi: Dvoudenní tuzemský zájezd do Liberce s noclehem v Jablonci nad Nisou. Ve dnech 4. – 5. června navštívíme libereckou ZOO a aquapark „Centrum Babylon Liberec“. Propozice a podmínky účasti v nejbližší době rozešleme prostřednictvím úsekových důvěrníků a E-mailu.

 

 VÝZVA: Svoje připomínky,názory a náměty zasílejte kdykoliv na níže uvedenou adresu

nebo se osobně obraťte na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2 nebo Vašeho úsekáře.Vaše

příspěvky mohou směrovat též přímo do našeho zpravodaje, kde budou zveřejněny!

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2                Tel./Fax: 377 103 357

Ing.Petr Popule, předseda ZO FN 2                            E-mail: odbory2@fnplzen.cz

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60 P L Z E Ň