ZPRAVODAJ

                           č. 5 / 2005

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 16.5.2005

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (27.4.05 a 11.5.05)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

 

   

  Odborové příspěvky:

Příspěvek na zájezd Korfu pořádaný ZO FN 1:

Renata Mládková          l.000,- Kč

Radka Šulcová              1.000,- Kč

Pavel Šorm                   1.000,- Kč

Dana Šormová              1.000,- Kč

Příspěvek na zájezd Řecko – Leptokárie:

Aleš Kletečka    +   1 RP       3.500,- Kč

Ing. Popule Petr – vedoucí zájezdu + RP  1.500,- Kč

Příspěvek na rekreaci - důchodce

Věra Včeličková   - 500,- Kč 

 

Návrh na přiznání daru:

 

Jindra Šípová – GPK  výročí 50. let věku – l.000,-Kč                          

    

Půjčky z FKSP:                                                                                                  

    

     Pro první pololetí jsou pozastaveny, žádosti se přesouvají na termín od září.

       

 Přihláška:

 

     Petr Mošna – chirurgická klinika – od 1.5.2005

 

                                

        

- 3 -

Odhláška:

   

    Renata Parmová – KCH  od l.5.2005

 

Různé:

 

Předseda ing. Popule se zúčastnil schůzky stravovací komise.Předal ke kontrole kalkulaci zeleninových salátů paní M. Vítové.

 

Proběhla schůzka s ostatními odborovými organizacemi a zaměstnavatelem ohledně dopravného na rekreace. 5.5.2005  se konala druhá schůzka, které se za naší ZO zúčastnili předseda ing. Popule a místopředseda pan Pena. Vzhledem k tomu, že se odborové organizace nedohodly na úpravě zásad, bude se konat další jednání dne 24.5.2005. Výbor FN 2 nesouhlasí se změnou zásad FKSP na rok 2005 v oblasti příspěvků na dopravu. Výbor souhlasí s přesunem prostředků FKSP v rámci rozpočtu s podmínkou proporcionálního použití v oblastech sociálních půjček a výpomocí        a ostatních položek. 

 

Výbor byl seznámen a souhlasí s dopisem ing. Populeho předsedovi odborové organizace FN1  panu Vasilevovi, kterým ho opět vyzval ke konstruktivní spolupráci jednotlivých výborů.

 

Ve dnech 12. – 14.5.2005 se uskutečnil zájezd pro děti a jejich rodičů do francouzského Disneylandu. Akce proběhla bez komplikací a jediné co účastníkům nepřálo bylo deštivé počasí. Ale atrakcí a zážitků s nimi spojených bylo tolik, že ani déšť nikomu moc nevadil. Mělo to dokonce pozitivní efekt v tom, že v areálu nebylo tolik lidí jako při pěkném počasí, a tak se na jednotlivé atrakce nestály dlouhé fronty.

Po cestě ještě proběhla návštěva v Technickém muzeu v německém Sinsheimu, kde si malí i velcí užili aut, letadel a ostatní techniky.Pro velký úspěch a ohromný zájem budeme akci pravděpodobně v příštím roce opakovat. Zároveň děkujeme paní Vítové, která na zájezdu zastupovala organizátora zájezdu ing. Populeho, který se jako člen výkonné rady OS v době konání zájezdu účastnil mezinárodního setkání představitelů našeho a slovenského odborového svazu v Oravské Lesné na Slovensku ve dnech 11. – 14.5.2005.

    

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Na vědomí základním organizacím OS ZSP ČR přišel dopis z OS, který byl zaslán  všem krajským hejtmanům ohledně zdravotnických zařízení přecházejících na obchodní společnosti.

 

Podrobné aktuální zprávy sledujte v Bulletinu OS, který je k dispozici u úsekových důvěrníků a na webových stránkách svazu na adrese http://www.osz.cmkos.cz

 

 

- 4 -

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Připravuje se dvoudenní zájezd do Liberce do tamnějšího Aquaparku a ZOO.

Podrobnější informace budou v nejbližší době rozeslány členům prostřednictvím úsekových důvěrníků a E-mailů.

 

Byla rozeslána nabídka na představení „Švejkyjáda“ do divadla Pluto, pro malý počet zájemců se akce neuskuteční.

 

Dne 11.6.2005 se uskuteční zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři , ještě je 8 vstupenek volných, kdo má zájem, nechť se přihlásí !

 

Na 19.6.2005 jsou zakoupeny lístky na divadelní představení do Komorního divadla Jak je důležité míti Filipa.

Přes prázdninové měsíce nebudeme žádné akce pořádat z důvodu čerpání řádných dovolených.

 

Od září budeme opět pokračovat, těšíme se na Vaše návrhy. Plánujeme ještě jeden muzikál na říjen na Kočky a byl též návrh na představení do Národního divadla na Rusalku s Evou Urbanovou.

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz

                                                                                 odboryFN2@fnplzen.cz