ZPRAVODAJ

                           č. 6 / 2005

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 9. 6. 2005

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (25. 5. a 8. 6. 2005)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

   

  Odborové příspěvky:

     na sociální podporu při úmrtí:                Jana Holubová                1 000,- Kč

     při tíživé finanční situaci:                        Jana Holubová                3 000,- Kč

na zájezd do Norska pořádaný LOK:       Ing. Rudolf Šorm           l 000,- Kč

na zájezd do Bulharska pořádaný FN1:   Eva Čechová                  1 000,- Kč

na zájezd do Skandinávie:                       Alena Čížková                2 000,- Kč

na zájezd do Řecka:                               Ing. Olga Machková       3 500,- Kč

                                                             Naděžda Švábková         3 500,- Kč  

na zájezd do Liberce:                             Marcela Špottová              700,- Kč

                                                             Ing. Petr Popule                700,- Kč

                                                             Zdeňka Havlová                700,- Kč

                                                             Jana Holubová                1 000,- Kč

                                                             Marie Škarbanová              700,- Kč

                                                             Miroslava Rugovacová      700,- Kč

                                                             Lada Beštová                 1 000,- Kč

                                                             Iveta Vališová                 1 000,- Kč

                                                             Martina Vítová               1 000,- Kč

na dítě – školy v přírodě:                       Danka Matějová                 500,- Kč

                                                             Martina Vítová                  500,- Kč

                                                             Daniel Turč                       500,- Kč

dar – 10 let v ZO FN2:                           Vladimíra Chmelařová       500,- Kč

 

Schválené odměny z FKSP:

 

Jan Kopa – odchod do starobního důchodu                                               2 000,- Kč

Alena Čížková – 25 let ve FN + 25 let celkové doby zaměstnání        7 000,- Kč

Marcela Špottová – 25 let celkové doby zaměstnání                          2 500,- Kč

Marie Modlíková – 30 let ve FN                                                       6 000,- Kč

 

 

- 3 -

Půjčky z FKSP:                                                                                                 

 

Drahomíra Kučerová – vratná sociální půjčka                                    7 000,- Kč

Jana Holubová – nevratná sociální výpomoc při úmrtí manžela         10 000,- Kč

 

            

 Přihláška:

 

 Miroslava Slováčková - prádelna – od 1.5.2005

 

 Různé:

 

Proběhla třetí schůzka s ostatními odborovými organizacemi a zaměstnavatelem ohledně dopravného na rekreace. Za naší ZO se zúčastnili předseda ing. Popule a místopředseda pan Pena. Vzhledem k tomu, že se odborové organizace nedohodly na úpravě zásad, bude se konat další jednání dne 24.5.2005. Výbor FN 2 nesouhlasí se změnou zásad FKSP na rok 2005 v oblasti příspěvků na dopravu. Po dohodě všech zúčastněných stran se zásady čerpání FKSP na rok 2005 nemění.

 

Proběhnou výběrová řízení na :

vedoucího odd. pro komunikaci s veřejností

vedoucího odd. centra řízení kvality

vrchní sestru stomatologické kliniky

 

Po obdržení jmenování ředitelkou do výběrové komise se výběrového řízení zúčastní předseda ZO FN 2 ing. Petr Popule (delegován rozhodnutím výboru ZO).

 

Ze ZOFN1  přišel návrh na opravu tiskové chyby v zásadách čerpání FKSP výpadek písmen a) až h)- čerpání příspěvků na vitaminy a individuální cvičení  - tyto výhody čerpají i senioři   a zaměstnanci na mateřské dovolené. Je třeba s okamžitou platností zatavit poskytování těchto výhod výše jmenovaným skupinám. Výbor ZO FN2 souhlasí s tímto návrhem a navrhuje nápravu formou dodatku ke KS.(přičlenit k nedávno projednávaným změnám do jednoho dodatku).

 

   

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Probíhá legislativní proces vedoucí k přijetí nařízení vlády o zvýšení platů zdravotníků o 8 %. Sledujte denní tisk nebo monitoring tisku, který je k dispozici u úsekových důvěrníků.

 

Podrobné aktuální zprávy sledujte v Bulletinu OS, který je k dispozici u úsekových důvěrníků a na webových stránkách svazu na adrese http://www.osz.cmkos.cz

 

 

 

- 4 -

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Ve dnech 21.6. – 2. 7. 2005 pořádá naše organizace oblíbený zájezd do Řecka-Leptokárie. Zájemci se mohou ještě v současné době přihlásit !

 

Od září budeme opět pokračovat v kulturních akcích. Těšíme se na Vaše konstruktivní návrhy.

 

Plánujeme jeden muzikál na říjen (představení „Kočky“ a byl podán také návrh na návštěvu  představení v Národním divadle na „Rusalku“ s Evou Urbanovou.

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz

                                                                                 odboryFN2@fnplzen.cz