ZPRAVODAJ

                           č. 7 / 2005

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 14.7. 2005

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (20. 6. a 13. 7. 2005)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

  Členské záležitosti:

   

  Odborové příspěvky:

    

 na dítě – školy v přírodě:                           Lucie Košařová                 500,- Kč

                                                                  Marie Peroutová                500,- Kč

Blanka Morávková                     500,- Kč

                                                             Bohumila Vodičková         500,- Kč

na zájezdy a rekreace:                                  Jana Divišová                 1 000,- Kč

                                                                  Milada Brunnerová             500,- Kč

                                                            

Schválené odměny z FKSP:

 

Josef Hořejš – 25 let celkové doby zaměstnání                                  2 500,- Kč

Půjčky z FKSP:                                                                                                 

 

Drahomíra Kučerová – vratná sociální půjčka                                    7 000,- Kč

Jana Holubová – nevratná sociální výpomoc při úmrtí manžela         10 000,- Kč

 

            

 Přihlášky:

 

Jitka Kubíková – prádelna   – od 1. 7. 2005

Jitka Kubíčková – prádelna – od 1. 7. 2005

Jana Janečková– prádelna   – od 1. 7. 2005

Lada Tolarová– prádelna     – od 1. 7. 2005

 

 

 

- 3 -

Různé:

 

Výbor ZO FN 2 dostal od vedení FN k projednání rozvázání pracovního poměru paní Marii Honzíkové ze strany zaměstnavatele pro hrubé porušení pracovní kázně. Byly předloženy písemné podklady, zejména stížnost vrchní sestry GPK.

 

Paní Honzíková byla pozvaná na jednání výboru, aby se vyjádřila k písemným podkladům, zejména k jejímu podpisu na výdejce-převodce. Výbor vyslechnul podané vysvětlení               i přiznání pochybení ze strany paní Honzíkové.

 

Výbor doporučil zaměstnavateli, aby prověřil předložené důkazy především z hlediska jejich časové souslednosti a zvážil dopad jím navrhovaného řešení na další pracovní kariéru paní Honzíkové. Navrhuje, aby došlo ke vzájemné dohodě o ukončení pracovního poměru. V tomto smyslu bude vedení FN informováno prostřednictvím předsedy ZO FN 2.

 

Paní Marie Honzíková podepsala  výpověď formou dohody ke dni 31.8.2005.

 

Z odboru služeb FN přišlo vyhodnocení dotazníků spokojenosti zaměstnanců se závodním stravováním, paní Vítová jej do příštího výboru projstuduje a seznámí s jeho závěry příští schůzi výboru.

 

Na podnět MUDr. Bejvančického ohledně nespokojenosti se změnou nápojových automatů ve FN jednal výbor ZO FN 2 s následujícím závěrem:

Problematiku doplňkového prodeje vč. nápojových automatů  je třeba řešit komplexně. Návrhujeme vyvolat schůzku s ostatními odborovými organizacemi. Společné závěry              a náměty řešit s vedením FN.

 

 

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

 

Podrobné aktuální zprávy sledujte v Bulletinu OS, který je k dispozici u úsekových důvěrníků a na webových stránkách svazu na adrese http://www.osz.cmkos.cz

 

 Připravované akce odborů FN 2:

 

Od září budeme opět pokračovat v kulturních akcích. Těšíme se na Vaše konstruktivní návrhy.

 

Plánujeme jeden muzikál na říjen (představení „Kočky“ a byl podán také návrh na návštěvu  představení v Národním divadle na „Rusalku“ s Evou Urbanovou.

 

 

 

- 4 -

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz

                                                                                 odboryFN2@fnplzen.cz