ZPRAVODAJ

                           č. 8 / 2005

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 4. 8. 2005

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (3. 8. 2005)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

   

Odborové příspěvky:

    

na zájezdy a rekreace:                                  Ivana Oxová                   2 000,- Kč

                                                                  Naděžda Švábková             500,- Kč

                                                             Olga Beránková                  500,- Kč

k životnímu  jubileu ( 60 let )                       Ladislav Pena                     200,- Kč

na nákladné zdravotní pomůcky – brýle       Alena Čížková                    500,- Kč

Schválené odměny z FKSP:

 

Přihlášky:

 

Karel Walach – OTS Lochotín          – od 1. 8. 2005

Václav Živný - vzduchotechnika         – od 1. 8. 2005

Anežka Tunisová – OLVaS Lochotín  – od 1. 8. 2005

- 3 -

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Podrobné aktuální zprávy sledujte v Bulletinu OS, který je k dispozici u úsekových důvěrníků a na webových stránkách svazu na adrese http://www.osz.cmkos.cz

 

 Připravované akce odborů FN 2:

 

Od září budeme opět pokračovat v kulturních akcích. Těšíme se na Vaše konstruktivní návrhy.

 

 

 

 

- 3 -

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz

                                                                                 odboryFN2@fnplzen.cz