ZPRAVODAJ

                           č. 9 / 2005

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 15. 9. 2005

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (31. 8. a 14. 9. 2005)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

   

Odborové příspěvky:

 

na nákladné zdravotní pomůcky – brýle:      Vladimíra Chmelařová       500,- Kč

na děti:                                                       Alena Ryplová                   500,- Kč    

na cvičení:                                                  Martina Vítová                  200,- Kč

                                                                  Eva Lupáčová                   200,- Kč

na dar při odchodu do důchodu                           Vladimíra Chmelařová       500,- Kč

                                                            

Schválené odměny z FKSP:

 

Radek Süss  – 20 let ve FN                                                               4 000,- Kč

Marcela Bártová – 50 let věku                                                            2 000,- Kč

Miroslava Švehlová – 25 let celkové doby zaměstnání                       2 500,- Kč

Irena Strejcová – 25 let celkové doby zaměstnání                               2 500,- Kč

Vladimíra Chmelařová – odchod do starobního důchodu                            3 000,- Kč

Pavla Cajthamlová -sociální výpomoc nenávratná – nemoc manžela,

                                                    výbor doporučuje podporu ve výši   10 000,- Kč

 

 

Půjčky z FKSP:                                                                                                 

 

Panu Františku Rohrerovi byla výborem ZO FN 2 půjčka schválena a postoupena právnímu oddělení , kde bude uložena do doby , kdy budou půjčky opět povoleny čerpat.

 

 

Přihlášky:

 

Karel Bánom – OLVaS Lochotín – od 1. 9. 2005

 

 

 

- 3 -

Různé:

 

Od paní Maršálkové došel návrh na rekreace v roce 2006.  Tato otázka bude projednávána  s úsekovými důvěrníky na společném jednání dne 5.10.2005.

 

Paní Vítová seznámila výbor s anketou, která proběhla ohledně stravování ve FN.

 

Výbor ZO FN 2 projednal a schválil výši příspěvků na zájezd do Francie a kritéria výběru účastníků:

Příspěvek  Francie – Alsasko:   člen  ZO FN 2         – 1 500,- Kč

                                                 rodinný příslušník    – 1 000,- Kč

 

Kriteria pro výběr :   1) Člen ZO FN2 – podle data došlých přihlášek + délka členství

                                2) Zaměstnanec FN

                                3) MD a bývalí členové ZO FN2

                                4) Ostatní

 

 

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Podrobné aktuální zprávy sledujte v Bulletinu OS, který je k dispozici u úsekových důvěrníků a na webových stránkách svazu na adrese http://www.osz.cmkos.cz

 

 Připravované akce odborů FN 2:

 

Dne 11.9. se koná zájezd do Kladrub na Spirituál kvintet .

 

Dne 31.10. proběhne v Půzni krajská konference , které se zůčastní ing. Popule ,

p Pena a pí Špottová. Náhradnicí je pí Vakešová.

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz

                                                                                 odboryFN2@fnplzen.cz