ZPRAVODAJ

                   

  č.10/2005

 

                       Odborové organizace FN 2

 

         Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

                            a sociální péče České republiky

 

                              ve Fakultní nemocnici Plzeň

                                 tř.dr.Edvarda Beneše 13

                                          305 99  PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání 22.10.2005.

 

 

                                                                       - 2 -                                                                                                                                                      

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2(5.10. a 19.10.2005).

 

2.Jednání s ostatními zástupci odb.org.ve FN Plzeň.

 

3. Připravované akce.

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

Členské záležitosti

 

Přihlášky:  Kamila Honzíková – od 1.10.2005.

 

Odborové příspěvky:

 

Na rekreaci: Bývalé členky(důchodkyně)

                     O.Čapková  -  500,-Kč

                     M.Vitáková -  500,-Kč

                     J.Kuttanová -  500,-Kč

Na zájezd „Alsasko 2005“:

                     S.Reischl ………… 1 500,-Kč

                     I.Nováková +RP…. 2 500,-Kč

               Ing.P.Popule + RP……..2 500,-Kč

                     V.Vakešová ……….1 500,-Kč

                     V.Černá + RP……...2 500,-Kč

                     L.Pena + RP……….1 000,-Kč (Pena vedoucí zájezdu)

Na cvičení:  M.Špottová…………..200,-Kč

Na zdravotní pomůcky:

                    J.Šípová – brýle …………...500,-Kč

                   M.Vítová – brýle pro syna….300,-Kč

K životnímu jubileu:

            P.Cajthamlová – 55.let ……200,-Kč

 

Příspěvky z FKSP:

                   Stanislav Reischl – 20 let ve FN - 4 000,- Kč

                   K.Boháčková – žádost o půjčku – vzhledem k tomu,že jsou půjčky

                                        pozastaveny, bylo výborem doporučeno její podání

                                        začátkem roku 2006.

Kultura a sport:                                                                                                                  

 

Představení muzikálu Cats byla zrušena a místo něj byly zajištěny vstupenky na muzikál Elixír života.

 

 

 

- 3 -

 

Po prázdninovém odpočinku se opět sportuje v kuželnách Sokol 5 a Slavoj Masna v Plzni. Termíny jsou k dispozici u všech úsekářů ZO FN 2 a byly rozeslány všem zaměstnancům FN Plzeň elektronickou poštou.

                                     

Uskutečnilo se jednání stravovací komise, které se zúčastnil za naší ZO její předseda ing.Popule. S obsahem jednání seznámil výbor ZO. Jednalo se především o stravu pro pacienty a připomínky zaměstnanců k závodnímu stravování.

 

Informaci z porady vedení FN s vedoucími pracovníky FN podal místopředseda ZO pan Pena.

 

Výbor ZO FN 2 projednal podnět občanského sdružení obyvatel Roudné o změně trasy autobusové linky plzeňské MHD č.39 a s návrhem vyslovil souhlas.

 

 

Členka naší ZO M.Modlíková požádala výbor o zajištění právní pomoci při řešení její brigádní výpomoci u firmy Hajšman.Ing Popule zkontaktuje majitele firmy k získání potřebných informací.

 

Pro výběrové řízení na vedoucího OMI, které se koná 1.11.2005 ve 13,00 hod., delegoval výbor ZO předsedu ing.Populeho.

 

 

2. Jednání s vedením FN a odborovými organizacemi FN Plzeň:

 

V měsíci říjnu se uskutečnilo jednání s vedením FN Plzeň a ostatními odborovými organizacemi FN Plzeň (FN 1 FN 2 a LOK)  a posléze pouze mezi odborovými organizacemi.

Jednalo se hlavně o čerpání FKSP. Fond je prakticky vyčerpán, půjčky z fondu jsou pozastaveny až do prosince tohoto roku, poté budou podle stavu financí vyřízeny dosud podané žádosti.

 

Další schůzka se týkala dodatku kolektivní smlouvy o nepřenositelnosti čipových karet (platí od 1.8.2005). Způsob užívání těchto karet je uveden ve smlouvě při předání pracovníkovi.

Z diskuse vyplynul požadavek na zaměstnavatele, aby byla prováděna kontrola těchto karet tak, aby nebyly zneužívány důchodci, ale také některými zaměstnanci FN. Požadavek kontroly bude vznesen na vedení FN.

 

Byly projednány návrhy na změny, doplnění a upřesnění Zásad čerpání FKSP pro kolektivní vyjednávání s vedením FN Plzeň na rok 2006. Projednávaly se návrhy na finanční krytí

 

příspěvků na dopravu pro příští rok tak, aby se neopakovala situace z letošního roku, kdy bylo nutné zastavit poskytování sociálních půjček pro nedostatek finančních prostředků ve FKSP.

Zástupci ZO FN 2 upozornili na skutečnost, že rozdělování příspěvku na dopravu nelze provádět dle počtu členů v odborových organizacích, neboť zájezdy pořádá i ZO FN 2 pro všechny zaměstnance FN Plzeň a ne jen pro své členy. Podle našich zástupců je nutná koordinace celkového počtu zájezdů, volba vhodných destinací a termínů jejich pořádání.

 

Dalším bodem jednání bylo projednání situace po sloučení FN a vojenské nemocnice.Kolektivní smlouva ve FN uzavřená pro rok 2006 bude platit i pro zaměstnance VN.

                                                                      

- 4 -

 

Účastníci setkání dohodli na těchto  závěrech:

 

  1. Jednotlivé odborové organizace písemně vypracují připomínky pro kolektivní

      vyjednávání.

  1. ZO FN Plzeň připraví harmonogram zájezdů na rok 2006 a zkoordinují jejich termíny

a destinace.

      3.   Zástupci odborových organizací FN Plzeň se sejdou  3.11.2005 ve 13,00 hodin.

 

 

3. Připravované akce:

 

Zimní lyžařský zájezd se uskuteční v termínu od 10.3 do 19.3.2006 v italských Dolomitech.

 

Vánoční turnaj v kuželkách o ceny proběhne dne 19.12.2005 v prostorách kuželny Sokol 5

a to od 15,00 hod do 19,00hod.Srdečně zveme všechny zájemce!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předsed ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon: 377 103 356                                                 E – mail: popule@fnplzen.cz

Fax.       377 103 357                                                                    odboryfn2@fnplzen.cz