ZPRAVODAJ

č. 11 / 2005

 

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 24.11.2005

                                                          

               

                                              

 

                                         

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (2.11.2005 a 16.11.2005)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

    Odhláška:

 

  Jana Špelinová – od 1.11.2005

  Alena Ryplová -  od 1.12.2005

  

  Odborové příspěvky schválené na jednání výboru ZO FN 2:

 

Lada Beštová                    TV a sport                           200,- Kč

Radka Šulcová                  TV a sport                           200,- Kč

Pavlína Šmídová               TV a sport                           200,- Kč

Ladislav Pena                    TV a sport                           200,- Kč

Miriam Penová                  TV a sport                           200,- Kč

Stanislav Kopa                   TV a sport                          100,- Kč

Jana Kopová                       TV a sport                          100,- Kč

Jan Kopa                            dioptrické brýle                  500,- Kč

 

Různé:

 

    Proběhlo jednání stravovací komise za účasti předsedy ZO FN 2.

 

    Předseda ZO FN 2 se setkal 31.10.2005 s paní ředitelkou, kde   jednal o platech

    nezdravotnických pracovníků a problematice FKSP. 

 

    Výběrového řízení na vedoucího OMI se zúčastnil předseda ZO FN 2.

 

    Byla projednána organizační změna – nová funkce ve FN Plzeň – náměstek

    pro vzdělávání  a spolupráci s LF UK.

 

    Proběhla krajská konference za účasti RNDr. Schlangera  a paní Ivy Merhoutové.

    Projednávaly se otázky platů zdravotnických a nezdravotnických  pracovníků.

    Za naší organizací se zúčastnili ing.Popule, p. Pena a paní Špottová.

   

    Celostátní konference se bude konat v Přerově 2. a 3.12.2005. Zúčastní se

    pan Pena. Za výkonnou radu OS a sekci nezdravotnických  pracovníků se zúčastní

    ing. Popule.

 

    Výroční konference naší ZO a setkání s bývalými členy proběhne dne 

    14.12.2005.                                                                                                   

      

    Dne 11.11.2005 proběhlo 1.kolo kolektivní vyjednávání k nové kolektivní smlouvě

    pro rok 2006.

   

    Na naší organizaci se obrátila se žádostí o pomoc paní Modlíková. Přestože se

    nejedná o pracovně právní spor se zaměstnavatelem, jednala naše odborová

    organizace o nápravě s externím zaměstnavatelem paní Modlíkové a poskytla jí

    odbornou pomoc.

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Průběžně jednaly všechny volené orgány odborového svazu na svých pravidelných zasedáních. Je o nich podrobně referováno na webových stránkách svazu.

 

Aktuálně je připravovaná demonstrace v Praze na sobotu 26.11.2005. Výzva k účasti na demonstraci se mezi našimi členy nesetkala s potřebnou odezvou. Myslíme si, že účast nebo neúčast na těchto celostátních akcích vyjadřuje postoj členů odborů k problematice, která přímo ovlivňuje jejich postavení a hodnocení jejich práce!

 

Ve dnech 2. a 3.12.2005 proběhne v Přerově Celostátní konference OS ZSP ČR, které se jako řádně zvolený delegát zúčastní pan Ladislav Pena, místopředseda ZO FN 2.

   

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Dne 9.12.2005 se uskuteční zájezd do Ingolstadtu-automobilka AUDI a vánoční trhy.

 

Probíhá příprava lyžařského zájezdu v březnu 2006 do Itálie, který zajišťuje

Špottová

 

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz