ZPRAVODAJ

č. 12 / 2005

 

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 15.12.2005

                                                          

               

                                              

 

                                         

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (30.11.2005 a 14.12.2005)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

    Přihláška:

   

    Kateřina Kovářová – od 1. 1. 2006

    Dagmar  Bláhová   – od  1. 1. 2006

   

   Odhláška:

 

   Václava Benčová – ke 30. 11. 2005

  

  Odborové příspěvky schválené na jednání výboru ZO FN 2:

 

Ivana Šilerová                    TV a sport                           200,- Kč

Ilona Hostinská                  TV a sport                           200,- Kč

Ing. Petr Popule                 ortodontické pomůcky          300,- Kč

Ing. Petr Popule                zájezd Ingolstadt                   100,- Kč

Miriam Penová                  zdravotní pomůcky                500,- Kč

Ivanka Nováková               zdravotní pomůcky               500,- Kč

Jindřiška Šatrová                dioptrické brýle                    500,- Kč

 

  Půjčka z FKSP:

 

     Eva Lupáčová – 30 000,- Kč

 

Různé:

 

    Byly projednány organizační změny č. 59 a č. 60. (nutné pro začlenění VN do FN)

   

    Někteří naši členové se zúčastnili demonstrace za přijetí nového zákoníku práce,

    která se konala 26.11.2006 v Praze. Z výbor ZO FN 2 to byla paní Špottová.

 

    Výbor ZO FN 2 zorganizoval nábor nových členů ve Vojenské nemocnici Plzeň.

 

    Pro děti členů byly zakoupeny mikulášské balíčky v ceně 100,- Kč / ks.

 

  

 

    ZO FN 2 spolu s FN Plzeň uspořádaly předvánoční zájezd do Ingolstadtu, spojený

     s exkurzí do automobilky AUDI, s prohlídkou vánočních trhů a nákupy. Zájezd

     vedl Ing. Petr Popule.

 

    Výroční konference naší ZO a setkání s bývalými členy proběhla dne  14.12.2005.

    Na konferenci byly předneseny zprávy o činnosti výboru ZO FN 2 a zprávy

    z jednotlivých pracovních komisí. Byl odsouhlasen rozpočet odborových

    prostředků na rok 2006 a změna zásad čerpání odborových prostředků. Od příštího

    roku se bude poskytovat příspěvek na vzdělávání našich členů do výše 500,- Kč.

    O kulturní akce se bude od začátku příštího roku starat paní Martina Vítová.                                                                                                  

      

    Dne 8.12.2005 proběhlo poslední kolo kolektivní vyjednávání o nové kolektivní

    smlouvě pro rok 2006. Potom byla KS za účasti zástupců odborových organizací

    ve FN a ředitelky FN Plzeň slavnostně podepsaná.

   

    Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Na celostátní konferenci  OS v Přerově byla do funkce místopředsedkyně zvolena  paní Dagmar Žitníková za odstupující paní Janu Dvořákovou (odstopila z důvodu nemoci).Informaci o jednání konference podal p.Pena a Ing.Popule.

 

Ing. Popule se v Praze zúčastnil  semináře sekce nezdravotnických pracovníků, kde bylo mimo jiné projednáváno postavení nezdravotnických pracovníků ve zdravotnictví a  sociálních službách i další vzdělávání nezdravotnických pracovníků.

 

Předseda ZO FN2 jednal s předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem

o platech nezdravotnických pracovníků ve zdravotnictví a sociální sféře.

 

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Připravují se zájezdy na rok 2006 podle předem navrženého a schváleného programu.

 

1. ITÁLIE – Dolomity - lyžařský      autobus                3.3. – 10.3.2006

 

2. ITÁLIE – Sicílie - poznávací        autobus                1.6. – 11. 6. 2006

 

3. ŘECKO – pobytový                    autobus,letadlo      24.6. – 1. 7. 2006

 

4. SKOTSKO – poznávací               autobus                5. 7. – 14.7. 2006

 

5. ŠVÉDSKO – poznávací               autobus                31.7. – 8. 8. 2006

 

6. FRANCIE – Gaskoňsko - poznávací   autobus                  27.9. – 3.10.2006

 

7. MAĎARSKO – pobytový            autobus                16.10.–22.10.2006

 

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz