ZPRAVODAJ

                                             č.1/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 18.1.2006

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (28.12.2005 a 11.1.2006)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Akce pořádané ZO FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

    Přihláška:

   

    R.Soběslavský - od 1.1.2006

    M.Menclová   - od 1.1.2006 (starobní důchodkyně)

    J.Štruncová     - od 1.1.2006 (starobní důchodkyně)

    E.Prchalová    - od 1.2.2006

 

    Půjčky z FKSP:

 

    Dana Šormová  – 30 000.-Kč – bytové zařízení

    Zdeňka Havlová – 30 000.-Kč – bytové zařízení

 

    Sociální výpomoc z FKSP:

 

    Marie Michalíková – 10 000.-Kč – dlouhodobá pracovní neschopnost

 

    Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

 

    P.Cajthamlová – dlouhodobá nemoc – podpora 5 000.-Kč

    R.Zuglerová – příspěvek na cvičení – 200.-Kč

    K.Honzíková – příspěvek na cvičení – 200.-Kč

    I.Šilerovápřísp.na ortodont.pomůcku pro dceru – 300.-Kč

    O.Beránková(důchodkyně) – příspěvek na cvičení – 100.-Kč

 

    Různé:

 

    Vzhledem k velkému zájmu o zájezdy do Skotska a Skandinávie byla určena

    kritera pro výběr účastníků.

    Skotsko: 1) Účast na předchozích akcích

                  2) Členové ZO FN2

                  3) Datum došlých přihlášek

 

    Skandinávie: 1.) Přihlášení zájemci z loňského roku,na které nezbylo místo

                         2.) Účast na předchozích akcích

                         3.) Členové ZO FN2

                         4.) Datum došlých přihlášek       

 

 

    Výbor ZO FN 2 obdržel písemné poděkování za sponzorský finanční dar od

    občanského  sdružení Společenství pomoci dětem z oblasti Černobylu.

 

    Koncem roku 2005 se uskutečnila prezentace zástupců  odborového svazu

    zdravotnictví a odborových organizací FN Plzeň ve Vojenské nemocnici

    Plzeň, která je od 1.1.2006 začleněna do FN Plzeň. Ve VN nebyla žádná odborová

    organizace, protože toto zdravotnické zařízení bylo řízeno ministerstvem národní

    obrany. Za naši odborovou organizaci se této akce zúčastnil předseda ZO FN 2

    ing.Petr Popule a svým vystoupením  přispěl k prezentaci odborů ve zdravotnictví

    a FN Plzeň.

 

    Dne 19.12.2005 se uskutečnil již 4.ročník Vánočního turnaje v kuželkách. Klání se

    zúčastnilo 20 borců, kteří do posledních hodů bojovali o co nejlepší místění.Turnaj

    se nakonec jako vždy vydařil a všichni se už těší na příští jubilejní 5.ročník.

    Děkuji všem za pěkné sportovní boje a těm,kterým se zrovna nepodařilo

    vítězit, přeji, aby po trénincích během letošního roku byli úspěšní na turnaji v roce

    2006.

                      

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Ing. Petr Popule se zúčastnil jednání Výkonné rady OS a jednání Sekce nezdravotnických pracovníků. Podrobné informace z jednání těchto orgánů jsou uvedeny v Bulletinu OS a na internetových stránkách OS.

 

12. a 13. 2006 se za naši odborovou organizaci zúčastní Ing. Petr Popule a Ladislav Pena Eurodemonstarce ve Štrasburku. Výdaje hradí ČMKOS a OS ZSP ČR.

 

 

3. Akce pořádané ZO FN 2:

 

Od nového roku převzala starost o kulturu v naší základní organizaci členka výboru ZO FN 2 paní Martina VÍTOVÁ (linka č. 4681). S chutí se pustila do práce a výsledkem je nabídka následujících kulturních akcí:

 

Filmové představení „Jak se krotí krokodýli“

Divadelní představení „Prachy,prachy“, „Romeo a Julie“, „Ginger a Fred“

                                 A „Lucerna“

 

Marcela Špottová  organizuje lyžařský zájezd do Dolomit – jsou ještě volná místa !

 

Ing. Petr Popule organizuje letní zájezdy do Skotska, Skandinávie a Řecka. Bližší informace jsou zveřejňovány pomocí E-mailů a rozesílány všem zaměstnancům FN.

 

                                                                                                 

      

  Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz