ZPRAVODAJ

                                       č.5/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 29.5.2006

                                                          

 

- 2 –

OBSAH:    

1. Informace z jednání výboru ZO FN 2 (24. 5. 2006)

2. Informace z odborového svazu

3. Akce pořádané ZO FN 2

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 :

 

Půjčky z FKSP:

Miroslava Švehlová – překlenutí tíživé finanční situace – 15 000,- Kč.

 

Příspěvky  z FKSP:

Naděžda Švábová – životní jubileum                    2 000,- Kč

  

Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

Kamila Honzíková – cviční                                   200,- Kč

Věra Vakešová – 8 let ve výboru ZO FN 2           1 000,- Kč

Věra Vakešová – 15 let v ZO FN 2                         500,- Kč

Ladislav Pena – 8 let ve výboru ZO FN 2             1 000,- Kč

Ladislav Pena – 15 let v ZO FN 2                            500,- Kč

 

Různé:

Volby nového výboru ZO FN 2  proběhnou v úterý 6. června 2006.

 

Na odborovém svazu  proběhl seminář krajské rady  za účasti šesti odborářů z Anglie. Proběhl zde výměna zkušeností  za účasti našich členů ing. Populeho  a pana Peny.

 

2. Informace z odborového svazu:

Intenzivně se pracuje na přípravě sjezdu OS, zejména svazových dokumentů, které jsou připraveny k rozeslání do základních organizací k diskusi.

 

3. Akce pořádané ZO FN 2:

Proběhla akce pro děti: návštěva zábavního parku GardalandItáli nedaleko Verony a jezera Lago di Garda. Uskutečnila se ve dnech 26. – 28. května  2006.

Obsáhlá reportáž ze zájezdu bude uveřejněna v červnovém Bulletinu odborového svazu.

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357                                 E-mail:  odboryfn2@fnplzen.cz

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz