ZPRAVODAJ

                                       č.7/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 17. 7. 2006

                                                          

 

 

 

-2-

OBSAH:    

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (20. 6. 2006, 3.7.2006)

 

2. Informace z odborového svazu

 

2. Akce pořádané ZO FN 2

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 Přihláška:

   

Jolana Hufeislová  – od 1. 6. 2006

 

Odhláška:

 

Dana Šormová – k 30.6.2006

 

Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

 

Lucie Košařová – syn David – škola v přírodě                    500,- Kč

Martina Vítová – dcera Markéta – škola v přírodě -            500,- Kč

Iveta Vališová – zakoupení dioptrických brýlí –                  500,- Kč

Blanka Morávková – sportovní činnost -                              200,- Kč

 

Příspěvky na rekreace:

 

Jana Divišová  - Skotsko – pro rodinného příslušníka        2 000,- Kč

Jindřiška Šatrová – Toskánsko zájezd pořádaný ZO FN1  1 000,- Kč 

 

Příspěvky z FKSP:

 

Pavla Šmolíková – 20 let ve FN                                          4 000,-Kč

Miriam Penová      25 let celkové doby zaměstnání            2 500,- Kč

                               25 let ve FN                                          5 000,- Kč

Jaroslava Hájková  35 let ve FN                                          7 000,- Kč

Vladimíra Lišková 40 let ve FN                                           8 000,- Kč

 

 

 

-3-

Půjčka z FKSP:

 

Marcela Bártová – na překlenutí tíživé finanční situace    10 000,- Kč  

             

Různé:

  

     Proběhlo jednání stravovací komise, na kterém se projednávala pacientská strava. U zaměstnanecké stravy podal Ing. Popule návrh na zrušení sladkých přídavků  ke stravě (jogurty, dorty) a aby byla zvýšena gramáž masa.

 

     Proběhlo výběrové řízení na dodání pacientské a zaměstnanecké stravy v areálu FN Bory, do kterého se přihlásily tři firmy .

 

     Dne 20.6.2006 se konala porada s předsedy ZO OSZSP ČR v hotelu Central. Za naši ZO se ji zúčastnili ing. Popule, p. Pena  a pí Špottová.

 

 Připravuje  se od září prodloužení otevírací doby bufetu  „U Dubu“.

 

 V jednání je příprava terminálu na objednání obědů u CP L.

 

     ZO  FN2 podporuje požadavek na zakoupení 5 ks ventilátorů pro prádelnu Lochotín, postoupeno k vyřízení vedení FN.

 

     Byla projednána organizační změna č. 63:

1)     Převedení Právního oddělení  ze Zaměstnaneckého odboru pod přímé řízení ředitelky FN.

2)     Převedení Centrálního příjmu Lochotín z Úseku ošetřovatelské péče do Zdravotnických oddělení Útvaru zdravotnických klinik, ústavů a oddělení (ZOK)

3)     Změna názvu Úseku ošetřovatelské péče na Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

 

 

2. Informace z odborového svazu:

 

 

     Z OS byly rozeslány na jednotlivé ZO „Nominační listy   OSZSP ČR“ na kandidáty do volených orgánů OSZSP ČR, kteří budou voleni na krajských konferencích a sjezdu odborového svazu.

 

 

-4-

3. Akce pořádané ZO FN 2:

 

Právě se vrátili účastníci  druhého turnusu zájezdu do Řecka, na olympskou riviéru. Jako každý rok, se rekreace všem účastníkům velmi líbila, také počasí se vydařilo. Ubytování bylo pěkné blízko mořské pláže. Někteří se vydali na fakultativní výlety (např. na Meteory, řecký Olymp, na Lifithru,  na romantickou plavbu  nebo do aquaparku do soluňského Waterlandu), na kterých je doprovázel česky mluvící průvodce, jiní se zúčastnili řeckého večera v novodobém hradu CASTRA  s posezením u výborných řeckých specialit          a s vystoupením tanečního souboru v tradičních řeckých krojích.

Meteory- kláštery pravoslavné církve, vystavěné na obrovských pískovcových 

                skalách

Olymp   - olympské pohoří, vyjížďka na Stavros, prohlídka horského městečka

                Litochora, návštěva archeologického prostranství v Dionu

Lifithra -  tajuplné místo, kde auta jezdí do kopce a voda teče směrem do

                kopce

Romantická plavba

-         plavba lodí ze dřeva ve vodách Pagasitického zálivu s koupáním v

průzračně čisté vodě

Waterland – zábavný vodní pak  s množstvím tobogánů, skluzavek a jiných

                     vodních atrakcí

 

 

     Dále se vrátili spokojení účastníci poznávacího zájezdu do Skotska. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Petr Popule, ZO FN2 Plzeň

popule@fnplzen.cz

tel.: 736 504 739

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !