ZPRAVODAJ

                    č.8/2006

 

                       Odborové organizace FN 2

 

         Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

                            a sociální péče České republiky

 

                              ve Fakultní nemocnici Plzeň

                                 tř.dr.Edvarda Beneše 13

                                          305 99  PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání 30.8.2006.

 

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2(9.8.a 23.8.2006).

 

2. Informace z odborového svazu.

 

3. Připravované akce.

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2.

 

Členské záležitosti

 

Přihlášky:  Lenka Kasalová –   od 1.9.2006

                    Bc Jana Špottová – od 1.9.2006

 

Odborové příspěvky:

Na rekreaci:     500.- Kč…pí Brunerová(bývalý zaměstnanec a člen ZO FN 2)-zájezd

                     1 000.- Kč…pan Pavel Šorm – zájezd pořádaný ZO FN1

                        500.- Kč…pí Zieglerova – brýle

                        200.- Kč…pí Koppová – tělovýchova a sport

                     1 000.- Kč…pí Havlová – odměna za pořádání zájezdů(Řecko,Švédsko)

                     1 000.- Kč…ing Popule – odměna za pořádání a vedení zájezdů(Skotsko,Řecko)

 

Příspěvky z FKSP: Ing Machková – 2 500.-Kč – celk.doba zaměstnání

                               Ing Machková – 5 000.-Kč – 25let ve FN

                               Pí Čechová – 2 500.-Kč – celk.doba zaměstnání

                               Magoňová – 4 000.-Kč – 20let ve FN

                               Vakešová – 7 000.-Kč – odchod do důchodu

Dále byly podány žádosti o jednorázovou sociální výpomoc 10 000.-Kč – pí Modlíková

a pí Čechová – z důvodů nepříznivé finanční situace.

    

Různé: Vedoucím úseků naší ZO byla předána petice OS“Za zachování kvality sociálních bez negativních dopadů na klienty a zaměstnance soc.služeb“.Členové odborů i zaměstnanci FN mohou svým podpisem vyjádřit souhlas s touto peticí.

 

Sport : Pro zájemce o kuželkářský sport sdělujeme,že dne 6.9.2006 od 16,00hod mohou začít novou sezonu a to v kuželně SPARTAK,ve Štruncových sadech.Další termíny budou po domluvě se správci zveřejněny na Intranetu FN.

            V letošním roce se uskuteční opět turnaj v kuželkách v Blansku a z naší ZO se přihlásilo smíšené družstvo (pí Vítová,pí Hufeiselová,pan Živný a pan Hucl),kteří nás budou na tomto klání odborového svazu reprezentovat.Tak jim přejme hodně úspěchů a věřme,že

se umístí na solidním místě.

 

2. Informace z odborového svazu:

 

Odborový svaz v současné době „žije“ přípravami na svůj jubilejní 5. sjezd. Probíhá intenzivní diskuse o sjezdových dokumentech na všech úrovních, od základních organizací,

 

- 3 -

 

 

přes krajské rady, až po volené orgány svazu. Připravují se krajské konference, na nichž se budou volit kandidáti do nově volených orgánů odborového svazu. Sjezdové materiály jsou k dispozici u úsekových důvěrníků nebo u členů výboru ZO FN 2. Tam je také k dispozici petice „Za zachování kvality sociálních služeb bez negativních dopadů na klienty a zaměstnance sociálních služeb“. V rámci solidarity s kolegy v sociálních službách by ji měly podepsat i naši členové. Vždyť nevíme, kdy budeme potřebovat podporu také my…

 

Další aktuální informace sledujte v Bulletinu OS a na webových stránkách svazu. Tam najdete podrobné informace o dění ve svazu, připravované akce i sdělení o akcích, které už proběhly.

 

3. Připravované akce: 

 

Ve dnech 29.9. – 1.10.2006 proběhne celostátní turnaj v kuželkách, jako každoročně v Blansku. Turnaj pořádá ústředí odborového svazu a zatím jsme se ho účastnili každým rokem. Také letos vysíláme smíšené družstvo ve složení paní Vítová, paní Hufeislová, pan Živný a pan Hucl.. Držte jim palce, ať se dobře umístí! O výsledcích se dočtete v našem Zpravodaji.

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon: 377 103 356                                                 E – mail: popule@fnplzen.cz

Fax.       377 103 357                                                                    odboryFN2@fnplzen.cz