ZPRAVODAJ

                                       č.9/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 21. 9. 2006

                                                          

 

 

 

 

 

- 2 -

OBSAH:    

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (6.9.2006, 20.9.2006).

 

2. Informace z odborového svazu.

 

3. Akce pořádané ZO FN 2.

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 Přihláška:

   

Ivona  Obadánová – od.1.10.2006

René Vopalecký – od 1.10.2006

 

 

Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

 

Pí. Šípová- příspěvek na zdravotní pomůcky                              500,- Kč

Pí. Michalíková – příspěvek na brýle                                          500,- Kč       

p. Klasna – příspěvek – narození dcery                                   1 500,- Kč

Pí. Špottová – příspěvek na tělesnou výchovu a sport                200,- Kč

Pí. Vakešová – příspěvek na zájezd pořádaný ZO FN2-Francie    500,- Kč

Pí Černá +1RP-příspěvek zájezd Francie                                 3 500,- Kč

Pí. Penová+1RP – příspěvek zájezd Francie                                     3 500,- Kč

Pí. Beránková (D)- příspěvek na dovolenou                                500,- Kč

Pí. Kopová(D) – příspěvek na dovolenou                                   500,- Kč

p. Kopa(D) – příspěvek na dovolenou                                                 500,-Kč

pí. Kuttanová(D) – příspěvek na dovolenou                                500,- Kč

 

Půjčka z FKSP:

Pí. Lupáčová – půjčka     20 000,00 Kč

                  

Odměny z FKSP:

 

Pí. Soukupová L. – 20 let ve FN                                             4 000,- Kč

p. Živný               - 25 let ve FN                                              2 500,- Kč

 

Z PMDP přišel do FN Plzeň od provozně-technického náměstka pana J. Klusoně

ohledně konečné zastávky u FN Lochotín trasy č.33. Tato linka se má u FN vracet zpět do centra a nebude již zajíždět na Košutku.  Ing. Popule napsal vyjádření k dané problematice a odeslal ho provozně technickému náměstkovi

- 3 -

 

ve FN s tím, že pokud bude dostatek ostatních spojů směrem z centra, nevidí ZO FN2 v této úpravě problém.

 

V pátek dne 22.9.06 se konala schůzka odborů s vedením FN, která se týkala FKSP. Za naší ZO FN2 se zúčastnili ing. Petr Popule a pan Ladislav Pena. Projednávala se zde otázka tělocvičny a sauny v areálu bývalé VN, dále možnost příspěvku zaměstnancům na životní připojištění.

Byla předložena smlouva s Vojenským léčebným a rekreačním zařízením na příští rok na tuzemské rekreace. Výbor souhlasí s jejím uzavřením a navrhuje ji

rozšířit i  na rekreace zahraniční.

 

2.Informace z odborového svazu:

 

Předseda ZO FN 2 Ing. Petr Popule podal informaci o průběhu krajské konference OSZSP ČR . Na popud ZO FN1 nebyl odsouhlasen nominační list kandidátů, byla odsouhlasena změna volebního řádu a proběhlo nové hlasování o nominaci kandidáta do výkonné rady OS za plzeňský kraj a jeho náhradníka. Do výkonné rady OS byl jako kandidát zvolen pan Milan Synek z Psychiatrické

 

 

3.Akce pořádané ZO FN2:

 

1.9.2006 byl pořádán zájezd do Českého Krumlova na divadelní představení „Ženy Jindřicha VIII“, které se konalo v areálu zámku s otáčivým hledištěm. Všichni účastnici se vrátili spokojení.

Pouze paní Kovářová se včas neodhlásila z akce, dokonce ani nevrátila vstupenky, o které byl velký zájem. Proto výbor odsouhlasil úhradu vstupného v plné výši a bude ho na ní vymáhat. Toto jednání se nám zdá velmi nekolegiální a téměř bezohledné vůči našim členům!

 

 

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky, které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2                                                 telefon: 377 103 356

FN Plzeň                                                                                            fax:       377 103 357

Alej Svobody 80                                                                    E-mail:popule.vfnplzen.cz

304 60 Plzeň                                                                                      Odboryfn2@fnplzen.cz