ZPRAVODAJ

                                       č.10/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 19.10.2006

                                                          

 

 

 

- 2 -

OBSAH:    

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (4.10. a 18.10.2006)

 

2. Informace z odborového svazu

 

3. Akce pořádané ZO FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 Přihláška:

   

MUDr. Ivana Velínová kožní klinika- úsek paní Čmolíkové – od.1.10.2006

Pavlína Pekařová  CS – úsek paní Škarbanové – od 1.10.2006

Ivona Obadánová – CS L  od 1.10.2006

René Vopalecký -    CS L od 1.10.2006

 

Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

 

Pí. Rugovacová- příspěvek na zdravotní pomůcky                               500,- Kč

Pí. Kroftová– příspěvek na brýle                                                500,- Kč       

Pí. Soukupová– příspěvek na  zdrav.pomůcky                           500,- Kč

Pí. Prchalová – příspěvek na zdrav. pomůcky                            500,- Kč

Pí. Fatková – příspěvek na cvičení                                                 200,- Kč

Pí .Vakešová – odchod do starobního důchodu                         500,- Kč

Pí Martina Vítová – příspěvek na zubní rovnátka pro dceru        300,- Kč

Pí Šárka Kroftová – protetické práce                                             500,- Kč        

Pí Marie Vitáková(D) – příspěvek na dovolenou                          500,- Kč

Pí Olga Čapková (D)   - příspěvek na dovolenou                          500,- Kč

 

Různé:

 

V pátek 22.9.2006 se  konala schůzka odborů s vedením FN, která se týkalaFKSP. Za naší ZO FN2 se zúčastnili ing. Popule a pan Pena. Projednávala se zde otázka tělocvičny a sauny v areálu bývalé VN, dále možnost příspěvku zaměstnancům na životní připojištění.

 

Byla předložena smlouva s Vojenským léčebným a rekreačním zařízením na příští rok na tuzemské rekreace. Výbor souhlasí s jejím uzavřením a navrhuje ji rozšířit i na zahraniční rekreaci.

 

Informaci o průběhu jednání Krajské konference OSZSP ČR podal                  ing. Popule.Na popud ZO FN1 nebyl odsouhlasen nominační list kandidátů ,byla odsouhlasena změna volebního řádu a proběhlo nové hlasování o nominaci kandidáta do výkonné rady OS za plzeňský kraj.

 

Dne 11.10.2006 proběhlo jednání stravovací komise. Účast: ing. Petr Popule – člen komise. Bylo projednáváno závodní stravování. Od l.11.2006 bude firma Stravbyt vařit pro zaměstnane borské části FN ( nebude se dovážet zamrazená strava z FN  L). Dále se projednávala pacientská strava a zápisy z knih přání a stížností zaměstnanců, které jsou uloženy v jídelně OLV a S – Lochotín a Bory.

 

Naše členka paní Hejlová požádala o pomoc výbor naší ZO. Důvodem je její převedení z OLV a S Bory na kliniku RDG kvůli zrušení její funkce a s tím spojeného snížení osobního ohodnocení. S MUDr. Zdeňkem Chudáčkem projedná tuto problematiku předseda ZO FN 2 ing. Petr Popule.

 

Bude podepsaná nová smlouva s VLRZ pro příští rok na tuzemské rekreace. Všechny odborové organizace ve FN souhlasí. ZO FN 2 doporučuje projednat také smlouvu na zahraniční rekreaci, rozšířit tak nabídku zájezdů pro zaměstnance a eliminovat tím některé nevýhodné a drahé cestovní kanceláře, které dosud poskytují nekvalitní a předražené služby.

 

Vedoucí dopravy pan Ličman požádal odborové organizace FN 1 a FN 2 o předběžný souhlas s nákupem nového autobusu – pendlu. Naše ZO FN 2 s nákupem nesouhlasí, protože autobus je poměrně zachovalý a není starý (cca 7 let). Předpokládaná investice 1,5 – 2 mil. Kč by musela být zahrnuta do rozpočtu FKSP na příští rok, kde by podstatně omezila čerpání v jiných ( a bezesporu důležitějších) položkách.

 

2. Informace z odborového svazu:

 

Na odborovém svazu vrcholí přípravy  krajských konferencí a V.sjezdu OSZSP ČR především přípravou materiálů. Jedná se o Stanovy, Program OS, Volební    a jednací řády a další. K široké diskusi byly návrhy materiálů postoupeny do základních organizací k veřejné diskusi. Naše ZO má k dispozici všechno z „první ruky“, protož předseda ZO FN2 ing. Petr Popule je členem výkonné rady a také pracovní komise pro přípravu sjezdových dokumentů. Materiály jsou rozesílány mezi členskou základnu prostřednictvím úsekových důvěrníků. Vyzýváme všechny naše členy, aby se s materiály seznámili a poslali svoje připomínky a náměty výboru ZO FN2!

 

Další důležité a  aktuální informace najdete na webových stránkách OS.

 

- 3 -

 

3.Akce pořádané ZO FN2:

 

Na dne 6.12.2006 byly zakoupeny lístky na Radku Fišarovou – Malá pocta velké Edith do Synagogy, přihlášky prostřednictvím úsekových důvěrníků.

Je připravován lyžařský zájezd do Itálie – Santa Caterina v termínu od 9.3.2007 do 18.3.2007.

Dále výbor ZO FN 2 uvažuje o zájezdu do zábavního parku v jižní Francii, poznávacím zájezdu na Sicílii a tématickém zájezdu na podzimní autosalon do Frankfurtu nad Mohanem.

Byly zakoupeny vstupenky na filmové představení Kráska v nesnázích a na muzikál  „Producenti“ .

 

 

 

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky, které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2                             telefon: 377 103 356

FN Plzeň                                                                       fax:       377 103 357

Alej Svobody 80                                         E-mail:  odboryFN2@fnplzen.cz

304 60 Plzeň