ZPRAVODAJ

                                       č.11/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 30. 11. 2006

                                                          

 

 

 

 

 

- 2 -

OBSAH:    

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (1.11.2006, 15.11.2006, 29.11.2006).

 

2. Informace z odborového svazu.

 

3. Akce pořádané ZO FN 2.

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Odhlášky:

P. Mošna P.- od 1.12.2006

Pí. Jírovcová H.- od 1.12.2006

 

Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

 

Pí. Košařová L.-  příspěvek na dioptrické brýle pro dítě              300,- Kč              

Pí. Švehlová M.- příspěvek na dioptrické brýle                            500,- Kč

 

Půjčka z FKSP:

Pí. Držíková Jana- překlenutí tíživé finanční situace               20 000,- Kč spl.400,- Kč/měc.

                  

Odměny z FKSP:

 

Pí. Plzáková J.       – 50 let věku                                              2 000,- Kč

P. Kletečka.A        - 20 let ve FN                                             4 000,- Kč

Pí. Bláhová D.       – 25 let celkové doby zaměstnání              2 400,- Kč

Pí. Tůmová Z.       – odchod do starob.důchodu                    1 700,- Kč

Pí. Turisová A.      – odchod do starob.důchodu                    1 000,-Kč

P.  Josef Z.           – odchod do starob.důchodu                      3 500,- Kč

Pí. Švehlová          - 50 let věku                                               2 000,- Kč

 

2.Informace z odborového svazu:

 

Dne 13.12.2006 se koná setkání vedoucích pracovníků v E- centru.Za naší odborovou organizaci se zúčastní předseda ZO Ing.Petr Popule .

 

Konference naší ZO FN2 se bude konat v jídelně bývalé VN dne 15.12.2006. Byla pozvána paní ředitelka, která přislíbila účast. Vyzýváme delegáty k účasti!

 

 

 

- 3 -

 

3.Akce pořádané ZO FN2:

 

25.11.2006 se konal muzikál Producenti v Karlínském divadle, se kterým  byli naši členové  spokojeni. Divadlo bylo v říjnu 2006 prvně otevřeno po záplavách r.2002.

Byly zakoupeny vstupenky do kina Cine Star na 1.12.2006 na  filmové představení Rok(c) podvraťáků a  6.12 2006  na koncert Radky Fišarové ve Velké Synagoze v Plzni.

Budou zakoupeny vstupenky na muzikál Golem do Prahy.

 

 

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky, které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2                                                 telefon: 377 103 356

FN Plzeň                                                                                            fax:       377 103 357

Alej Svobody 80                                                                    E-mail:popule.vfnplzen.cz

304 60 Plzeň                                                                                      Odboryfn2@fnplzen.cz