ZPRAVODAJ

                                       č.12/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 28.12.2006

                                                          

 

 

 

 

 

- 2 -

OBSAH:    

 

Slovo předsedy ZO FN2 na úvod

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (15.12.. a 27.12.2006)

 

2. Informace z odborového svazu

 

3. Akce pořádané ZO FN 2

 

Slovo předsedy ZO FN2 na úvod:

          Vážené členky a vážení členové naší odborové organizace,

          dovolte mně, abych Vám na konci roku 2006 popřál příjemné prožití Vánoc, veselé oslavy Silvestra a do toho dalšího roku jen to nejlepší v práci         i v osobním životě.

          Přijměte ode mě i od celého výboru ZO FN2 přání pevného zdraví             a osobních úspěchů. Pevné nervy a trpělivost při prosazování našich oprávněných zájmů budou pro nás všechny i v příštím roce velmi potřebné.

          Ing. Petr Popule – předseda výboru ZO FN2

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 Různé:

 

15.12.2007 proběhla tradiční výroční konference naší základní organizace, tentokrát netradičně v areálu FN v jídelně bývalé Vojenské nemocnice. Přes naše srdečné pozvání se jí však nezúčastnil nikdo z vedení FN. Zato účast našich bývalých kolegů byla velká.

Po úvodní pracovní části, kdy byl naplněn povinný program, následoval kulturní a společenský večer, který na klávesy doprovázel Petr Popule,junior.

 

2. Informace z odborového svazu:

 

Dlouhodobé přípravy vyvrcholily ve dnech 23. 12. a 24. 12. 2006  při konání    V. Sjezdu OSZSP ČR v Praze. Za naší odborovou organizaci se o zúčastnil pan Ladislav Pena, místopředseda ZO FN2. Předseda naší organizace byl účastníkem sjezdu jako člen Výkonné rady OSZSP ČR.

Sjezd byl sjezdem volebním a byly na něm provedeny 3 samostatné volební akty: -    volba předsedy OS – RNDr. Jiří Schlanger byl zvolen ze 2 kandidátů

-         volba 2 místopředsedů – Ing. Ivana Břeňková a Dagmar Žitníková byly zvoleny ze 4 kandidátů

-         volba 7 členů dozorčí rady OS, v níž byl zvolen i náš zástupce, Ing. Petr Popule. Do DR kandidovalo 14 kandidátů

 

- 3 -

 

Dále byli potvrzení sjezdem členové Výkonné rady OS, kterých je 14, z každého kraje jeden. Ti byli voleni na krajských konferencích, stejně jako jejich náhradníci. Tím je naplněn krajský princip zastoupení členů svazu ve výkonné radě.

Sjezd také schválil všechny dokumenty, potřebné pro zdárné fungování OSZSP ČR: Stanovy, Jednací řád sjezdu a krajské konference, Volební řád, Program OS a  Finanční řád OS.

Na sjezdu bylo přes 200 delegátů a mnoho hostů i ze zahraničí. Sjezd se uskutečnil v hezkém prostředí hotelu Olšinka v Praze a měl také společenskou část s hudbou a pohoštěním. Po jeho skončení se delegáti rozjeli do svých domovů a nyní je i zvolené funkcionáře čeká 4 roky práce ve prospěch všech členů OS.

 

3.Akce pořádané ZO FN2:

 

Podle připravované kolektivní smlouvy bude v příštím roce ve FN Plzeň pracovat komise pro rekreace, kde budou zastoupeny všechny odborové organizace a zástupci zaměstnavatele. Komise by měla dohlížet nad výběrem typů a počtu zájezdů a jejich spravedlivější obsazování zaměstnanci FN. Organizaci jednotlivých zájezdů budou zajišťovat příslušné odborové organizace ve spolupráci se Zaměstnaneckým odborem a Ekonomickým odborem FN. Naše ZO FN2  připravuje 4 – 5 zájezdů: lyžařský do Itálie, poznávací na Sicílii, pobytový v Řecku, okružní a turistický v Norsku a podzimní zájezd do Egypta.

 

 

 

 

 

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky, které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2                             telefon: 377 103 356

FN Plzeň                                                                       fax:       377 103 357

Alej Svobody 80                                         E-mail:  odboryFN2@fnplzen.cz

304 60 Plzeň