ZPRAVODAJ

                                       č. 1 / 2007

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 25. 1. 2007

                                                          

 

 

 

 

 

- 2 -

OBSAH:    

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (10.1. a 24.1.2007)

 

2. Informace z odborového svazu

 

3. Akce pořádané ZO FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Odhláška ze ZO FN2:

 

Ilona Hostinská      - od 1.1.2007

Jaroslava Hájková  - od 1.2.2007

 

Odborové příspěvky:

 

Špottová    1 500,- Kč pro rodinného příslušníka – lyžařský zájezd

P. Zach +1   -     3 500,- Kč– lyžařský zájezd

Medulová -    2 000,- Kč– lyžařský zájezd

Zieglerová – odchod do starobního důchodu  - 1 000,- Kč.

PíSoukupová     2 000,- Kč příspěvek na lyžařský zájezd

Švábková  -      2 000,- Kč     příspěvek na lyžařský zájezd

Vítová          -   3 500.- Kč     příspěvek na lyžařský zájezd (+1rodinný příslušník)

Pí Čížková       -    3 500,- Kč     příspěvek na lyžařský zájezd

Pí. Čížková        -     500,- Kč     příspěvek na dioptrické brýle

 

Odměny z FKSP:

 

B. Zieglerová – odchod do starobního důchodu – 8 050,- Kč.

 

 Různé:

Ing. Popule  předal  zaměstnavateli  připomínky k novému  organizačnímu řádu.

 

Ing. Popule byl jmenován do hodnotící komise pro druhé kolo soutěže                o veřejnou zakázku na zajištění vaření pacientských diet pro areál Bory              a závodní stravování v celé FN Bory. Informoval výbor o prvním jednání výběrového řízení na dodavatele stravy pro FN – otevírání obálek.

 

Ing. Popule poslal za ZO FN2  ředitelce FN dopis o porušování KS v tom smyslu, že stránky odborových organizací byly uloženy nepřehledně na intranetu.  Ředitelka chybu uznala a stránky jsou již umístěny na hlavní straně internetu FN i na stránkách intranetu FN.

Ing.Popule informoval výbor o výsledcích ankety mezi strávníky (zaměstnaci FN) a jejich dopadech na závodní stravování.

 

- 3 -

2. Informace z odborového svazu:

 

Práce na odborovém svazu se po V.Sjezdu OSZSP ČR rozběhla na plné obrátky. Nejprve se sešli původní a nově zvolené orgány OS (VR a DR) na společných jednáních, které měly pracovní i společenský charakter.

Podrobný popis sjezdu, sjezdových materiálů a výsledků je uveřejněno ve 12. čísle Bulletinu odborového svazu, který je distribuován všem členům výboru a na všechny úseky ZO FN2.

 

3.Akce pořádané ZO FN2:

 

Kulturní akce:

 

Budou zakoupeny vstupenky na filmové představení „Obsluhoval jsem anglického krále“ do m ultikina v Černicích (areál Olympie).

 

Zájezdy:

 

Naší ZO FN2 schválila komise pro rekreace ve FN všechny připravované zájezdy bez připomínek. V příštím Zpravodaji ZO FN2 zveřejníme podrobnosti.Ty budou také na intranetu FN.

 

 

 

 

 

 

 

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky, které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2                             telefon: 377 103 356

FN Plzeň                                                                       fax:       377 103 357

Alej Svobody 80                                         E-mail:  odboryFN2@fnplzen.cz

304 60 Plzeň