ZPRAVODAJ

                    č.2/2007

 

                       Odborové organizace FN 2

 

         Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

                            a sociální péče České republiky

 

                              ve Fakultní nemocnici Plzeň

                                 tř.dr.Edvarda Beneše 13

                                          305 99  PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání 30.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       - 2 -                                                                                                                                                      

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne7.2 a 21.2.2007

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2.

 

Členské záležitosti

 

Půjčky z FKSP:

Blažena Abrtová - na bytové zařízení  25 000.-Kč

Ivana Šilerová – na bytové zařízení 25 000.-Kč

Jana Holubová – na bytové zařízení 30 000.-Kč

Jana Špottová – na bytové zařízení – 50 000.-Kč

Jana Holubová – na překlenutí tíživé finanční situace 20 000.-Kč

 

Odměny z FKSP:

Eva Prchalová – 50 let věku – 3 000.-Kč

 

Odborové příspěvky:

Ladislava Penová (rod.přísl.) – 1 500.-Kč na lyžařský zájezd Itálie

 

Různé:

Výbor ZO FN 2 odsouhlasil příspěvky z odborových financí na zájezdy pořádané FN ve spolupráci s naší ZO :

 

Řecko : člen  ZO – 2 000.-Kč,RP – 1 500.-Kč

Norsko: člen ZO – 2 000.-Kč,RP – 1 500.-Kč

 

Předseda výboru seznámil přítomné s pokračováním výběrového řízení ohledně stravování

ve FN Bory.

Za dozorčí radu předala výboru rozbor hospodaření a tím i závěry provedené kontroly za rok 2006 její předsedkyně paní Jana Holubová.

Výsledky ankety OLVaS Lochotín o stravě zaměstnanců FN – většina strávníků se vyslovila pro doplňky k obědu (ovoce,moučníky,mléčné výrobky apod.). S výsledky bude seznámena stravovací komise FN a bude, dle těchto výsledků, přihlíženo k sestavování jídelníčku.

Kulturní akce, které budou zajišťovat odborové organizace, budou zveřejňovány na intranetu FN Plzeň. Systém objednávání na akce ,které bude pořádat ZO FN 2 spolu s FN Plzeň, bude upřesněn na příštím zasedání výboru.

Pro děti je připravován zájezd do MARINELANDU poblíž Monte Carla.Cestovní kancelář, která nám tento zájezd zajistí, bude vybrána komisí FN pro rekreace. Nabídku máme od

CK Remta a CK Pro Travel(ta zaslala dvě varianty).

Od 11.5. do 13.5.2007 se uskuteční školení pořádané odborovým svazem v Bouzově.Za naši organizaci se zúčastní Ing.Popule, pan Pena a paní Vítová.

 

 

Sport:

Nadále probíhá během roku 2007 cvičení aerobiku v tělocvičně v bývalé vojenské nemocnici,

a to v úterý a ve středu od 15,00hod.

Dále se provozuje průběžně kuželkářský sport v kuželnách Štruncovy sady a SOKOL 5 podle termínů zveřejněných na intranetu  (nebo Vám je sdělí  každý úsekový důvěrník nebo člen výboru ZO FN 2).

 

 

Kultura:

Budou zakoupeny vstupenky na představení hry „Kráska a zvíře“v divadle v Českém Krumlově.

 

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon: 377 103 356                                                 E – mail: popule@fnplzen.cz

Fax.       377 103 357                                                                    odboryFN2@fnplzen.cz