ZPRAVODAJ

                    č.3/2007

 

                       Odborové organizace FN 2

 

         Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

                            a sociální péče České republiky

 

                              ve Fakultní nemocnici Plzeň

                                 tř.dr.Edvarda Beneše 13

                                          305 99  PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání 3.4.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       - 2 -                                                                                                                                                      

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne  7.3 a 21.3.2007

2. Informace z OSZSP

3. Připravované akce

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

Členské záležitosti

 

Půjčky z FKSP:

Václav Klik -  na bytové zařízení  35 000.- Kč

M.Švehlová – na překlenutí tíživé finanční situace 10 000.-Kč

 

 

Odborové příspěvky:

M. Špottová – zdravotnické pomůcky – brýle – 500,- Kč

E. Lupáčová – zdravotnické pomůcky – zubní -500,- Kč

P. Šmídová – individuální TV a sport – 180,- Kč

M. Vítová   - individuální TV a sport -  200,- Kč

M. Voláková-individuální TV a sport - 200,- Kč

R. Šulcová -  individuální TV a sport -  200,- Kč

R. Šulcová – školní lyžařský výcvik dcery Veroniky – 500,- Kč

 

 

Různé:

    Porady předsedů dne 27.3.2007 se za naší ZO zúčastnili ing. Popule, pan Pena a paní Špottová .

 

     Jednání o dodatku ke KS a zásadám pro čerpání FKSPS proběhlo dne 22.3. 2007 za účasti vedení FN a jednotlivých odborových organizací. Projednávalo se:

a)      uvolňování funkcionářů dle zákoníku práce

b)      schválení čerpání FKSP pro Oddělení dalšího vzdělávání na nákup resuscitační loutky pro cyklická školení zaměstnanců ARK

c)      přistup zaměstnanců k informacím jednotlivých odborových organizací (např. nabídka kulturních akcí přes intranet, možnost umožnění přístupu k němu)

 

     Výbor ZO projednal žádost Oddělení dalšího vzdělávání o nákup vzdělávací programu na KPR z prostředků FKSP. S nákupem souhlasí.

 

 

- 3 -

 

 Předseda LOK zaslal vedení FN dopis o katastrofální situaci v lékárně LO, o napadání zaměstnanců, kteří mají přednost při vyzvedávání léků, ze strany čekajících pacientů. Tvoří se velké fronty.  Je třeba situaci řešit. Týká se také borské části.

    

Výborem ZO byla projednána a odsouhlasena organizační změna ve FN č. 1 v Ústavu mikrobiologie s platností od 1.3. 2007:

 

-         změna názvu „Úseku parazitologie a laboratoře pro diagnostiku mykobakterií“ na „Úsek laboratoře pro daignostiku mykobakterií“

-         změna názvu „Úseku sérologie“ na Úsek sérologie a parazitologie“

 

     Připravovaný zájezd na Sicílii byl zrušen pro nedostatek zájemců. L. Pena organizuje náhradní zájezd do Turecka.

 

 

2. Informace o OSZSP:

 

        Ze OSZSP byl zaslán dopis ředitelce FN o plánované kontrole BOZP v naší organizaci v květnu 2007. Ta proběhne dne 3.5. 2007 v areálu Lochotín za účasti regionálního svazového inspektora BOZP pana Vladimíra Andrejcha . Za naší ZO se zúčastní paní Havlová.  

     Předmětem kontroly budou doklady zaměstnavatele k zabezpečení úkolů v oblasti BOZP ve smyslu jednotlivých ustanovení zákoníků práce (§ 101 a násl.).

     Součástí kontroly bude prohlídka vybraných pracovišť a prostor  FN se zaměřením na sociální zázemí zaměstnanců.

 

3. Připravované akce:

 

Kultura:

     Budou zakoupeny vstupenky na filmové představení  „Vratné lahve“.

 

 

 

 

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon: 377 103 356                                                 E – mail: popule@fnplzen.cz

Fax.       377 103 357                                                                    odboryFN2@fnplzen.cz