ZPRAVODAJ

                         

                           č.4 / 2004

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  30. 4. 2007

 

 

 

                                                                      

- 2 -

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 4.4. a 18.4.2007

2.Informace z OSZSP

3. Připravované akce

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2.

 

Členské záležitosti

 

Schválené odborové příspěvky:

H. Bicanová – na zdravotnické pom. – brýle – 500,- Kč

A. Kletečka  -  na zdravotnické pom. – brýle – 500, Kč

L. Dudková (D) – na TV – l00,- Kč, rekreace – 500,- Kč

M.Michalíková + 2 děti – Francie zájezd – 2.000,- Kč

J. Divišová + 2 děti – Francie zájezd – 2.000,- Kč

V. Kratochvílová – rekreace Bulharsko pořádaná ZO FN 1 – l.000, - Kč

R. Šulcová - + l dítě – Francie zájezd – 1.500,- Kč

M. Vítová – pořadatelka zájezdu Francie – 2 děti – 1.000,- Kč

J. Altmanová – porodné syn Karel – 1.000,- Kč

D. Kučerová – Chorvatsko pořádané FN l – příspěvek – 1.000,- Kč

 

Schválené odměny z FKSP:

M.Andrášiová – 50 let věku – 4.000,- Kč

Ing. Petr Popule – 30 let ve FN – 6.000,- Kč

 

Přihláška:

Drahoslava Beránková – od 1.5.2007

Různé:

Proběhlo jednání o dodatku ke KS a zásadám pro čerpání FKSP dne 22.3.2007 za účasti vedení FN a jednotlivých OS a dne 20.4.2007 byl dodatek KS schválený a podepsaný s účinností od tohoto data.

 

Problematika lékáren: Mgr. Srchová vytvořila podrobnou analýzu i s návrhem na zlepšení       a zvětšení stávajících prostor ve FN L. Výbor s navrženým řešením souhlasí.

 

Proběhla schůzka přípravné skupiny pro plánovanou kontrolu BOZP v naší organizace, která proběhne 3. května 2007. Skupina se sešla ve složení p. Bednář, JUDr. Nováková, MUDr. Jirouš, Ing.Popule, Ing. Kozák.

 

Byl projednaný návrh předsedy ZO FN 2 na odpis a likvidaci odborového počítače, monitoru a scanneru. Zařízení je starší než 10 let, je morálně i fyzicky zastaralé a PC vykazuje neopravitelné závady. ZO FN 2 požádá zaměstnavatele o zakoupení náhrady z prostředků FKSP.

 

Zaměstnavatel sdělil odborovým organizacím ve FN, že chystá změnu provozovatele v jídelně č. 2 ve FN Lochotín a požádal o vyjádření. Předseda ZO FN 2 vyzval členy výboru a úsekové

 

důvěrníky o seznámení s touto skutečností všechny členy ZO FN 2 a požádal je o písemné vyjádření tak, aby ZO FN 2 mohla prezentovat většinový názor zaměstnavateli.

 

- 3 -

2.Informace z OSZSP:

 

Doporučujeme našim členům sledovat aktuální dění v odborovém svazu na webových stránkách nebo na stránkách Bulletinu OS, který dostávají úsekoví důvěrníci. Ti by měli aktuální dění přenášet mezi členy naší odborové organizace a naopak jejich náměty a připomínky předávat výboru ZO FN2.

 

3. Připravované akce:

 

Kulturní akce pořádané v květnu a v červnu jsou umístěny na INTRANETU FN .

 

Přihlášky na uvedené akce se budou přijímat telefonicky na kl.4681 nebo mailem

Vitova@fnplzen.cz ve stanovených termínech. Vstupenky je nutné zaplatit po jejich obdržení

u pí.Vítové: FN Lochotín pav.F, 6.patro- Dětské poradny. Předání vstupenek bude vždy

sděleno.

Na středu 9.5.2007 - budou zakoupeny vstupenky do divadla Pluto na Doubravce

na představení Návrat Odyssea aneb paráda papá Offenbacha.

Začátek od 19,30 hod. Hrají P.a J.Kubištovi,P.Kikinčuk,B.Kotiš

Přihlášky mailem nebo tel.4681 do 19.4.2007 do 14 hod.

Na pondělí 11.6.2007 - budou zakoupeny vstupenky do divadla Miroslava

Horníčka na představení „Co v detektivce nebylo“

od 19 hod. Hrají P.Nárožný, J.Boušková, V.Vydra, L.Trojan…

Přihlášky mailem nebo tel.4681 do 2.5.2007 do 12 hod.

Na sobotu 1.12.2007 - budou zajištěny vstupenky do Prahy na muzikál Angelika, který se

koná v divadle Broadway od 18 hod. Přihlášky do 1.5.2007.

Hrají M.Absolonová, L.Machálková, J.Vojtek, Dasha, R.Fišarová, A.Amiri, B.Matuš,

P.Vítek, P.Janů, T.Savka…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon: 377 103 356                                                 E – mail: popule@fnplzen.cz

Fax.       377 103 357                                                                    odboryFN2@fnplzen.cz