ZPRAVODAJ

                         

                           č.5 / 2007

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  31. 5. 2007

 

 

 

                                                                      

- 2 -

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 2.5. a 16.5.2007

2.Informace z OSZSP

3. Připravované akce

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2.

 

Členské záležitosti

 

Schválené odborové příspěvky:

M.Špottová– na TV a sport.  – 200,- Kč

BC ,J.Špottová- na TV a sport – 200,- Kč

BC ,J.Špottová +1 RP- na rekreaci pořádanou ZO FN2-Leptokárie- 3 500,-Kč

V.Klik- na dioptrické brýle- 500,-Kč

L.Smolová- na porodné- dcera Žofie- 1 000,-Kč

H.Sedláčková +1 RP- na rekreaci pořádanou ZO FN2-Leptokárie- 3 500,-Kč

Ing. Petr Popule- pořadatel zájezdu do Leptokárie-pro RP příspěvek- 1 500,-

R.Mládková- na rekreaci pořádanou FN1- 1 000,-Kč

 

Půjčky z FKSP:

I.Strejcová- na bytové účely- 40 000,-Kč  spl. 800,-Kč/ měs.

J.Sigmundová- na překlenutí tíživé situace- 20 000,-Kč spl. 400,-Kč/ měs.

 

Schválené odměny z FKSP:

M.Andrášiová – 50 let věku – 4.000,- Kč

Ing. Petr Popule – 30 let ve FN – 6.000,- Kč

 

Různé:

        11.- 13.5.2007 se uskutečnil ve Šternberku u Olomouce seminář na téma Diskriminace, pořádaný Odborovým svazem.

zdravotnictví.Za naši organizaci se zúčastnili 3 členové našeho výboru , aby se zde naučili chování a jednání  v dané situaci. K řešení byla  zajímavá témata v různých státních zařízení.Odboráři se sjeli z celé České republiky, aby předali a načerpali zkušenosti ze svých  pracovišť.

        Na programu byla i návštěva hradu Šternberk a večerní závody družstev v bowlingu.

 

         V sobotu 19.května 2007 se konalo celostátní setkání zástupců odborových organizací sdružených prostřednictvím svých odborových svazů v Českomoravské konfederaci odborových svazů, která tato setkání organizovala v Kongresovém centru v Praze. Sešlo se přes 2 000 lidí, kterým není lhostejné, co se v současné době děje, ale především, co se v nedaleké budoucnosti na zaměstnance a normální lidi chystá. Za naší odborovou organizaci se tohoto shromáždění zúčastnili: Ing. Petr Popule -  předseda ,paní Zděnka Havlová – jednatelka a paní Jana Holubová za dozorčí radu.

        Na sobotu 23.června 2007 se chystá celostátní demonstrace v Praze, která by měla vyjádřit občanský postoj k uvedené problematice. Naše odborová organizace vypraví do Prahy autobus. Apelujeme na Vás, aby jste se této akce aktivně zúčastnili!

        Současné odbory nabývají na důležitosti a na síle. Ukažme, že umíme vyjádřit svoje názory. Ukažme, že dovedeme prosadit naše oprávněné požadavky. Ukažme, že jsme svéprávní a rovnoprávní občané, kteří si nenechají vnutit vůli úzké skupiny vládnoucích politiků. Ukažme, že se zkrátka nebojíme a nejsme líní udělat něco pro svoje práva ! Nikdo jiný to za nás neudělá, tomu věřte!

 

- 3 -

2.Informace z OSZSP:

 

Doporučujeme našim členům sledovat aktuální dění v odborovém svazu na webových stránkách nebo na stránkách Bulletinu OS, který dostávají úsekoví důvěrníci. Ti by měli aktuální dění přenášet mezi členy naší odborové organizace a naopak jejich náměty a připomínky předávat výboru ZO FN2.

 

3. Připravované akce:

 

Kulturní akce pořádané v květnu a v červnu jsou umístěny na INTRANETU FN .

 

Přihlášky na uvedené akce se budou přijímat telefonicky na kl.4681 nebo mailem

Vitova@fnplzen.cz ve stanovených termínech. Vstupenky je nutné zaplatit po jejich obdržení

u pí.Vítové: FN Lochotín pav.F, 6.patro- Dětské poradny. Předání vstupenek bude vždy sděleno.

Na úterý  22.5.2007 - byly zakoupeny vstupenky do Velkého divadla Pluto na představení Návrat Třetí zvonění.

Začátek od 19,00 hod.

Na pátek 1.6.2007- byly zakoupeny vstupenky na koncert skupiny Kabát v areálu Lokomotivy Plzeň.

Začátek od 19 ,00 hod.

Na pátek 15.6.2007- budou zakoupeny vstupenky do multikina CineStar

na film A.Nellis- Tajnosti. Přihlášky do 8.6.2007.

 

 

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon : 377 103 356                                                           

E – mail  popule@fnplzen.cz

Fax : 377 103 357                                                                          odboryFN2@fnplzen.cz