ZPRAVODAJ

                         

                           č.7 / 2007

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  12. 7. 2007

 

 

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 ( 27. 6. a 11. 7. 2007)

2.Informace z OSZSP

3. Připravované akce

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

Členské záležitosti:

 

Odhlášky:

Jana  Kubíčková        k 31.7. 2007

Helena Fanová           k 31.7. 2007

Marcela Voláková     k 31.7. 2007

Šmídová Pavlína        k 31.7. 2007

 

Schválené odborové příspěvky:

B.Morávková – syn Tomáš, škola v přírodě                                                   500,- Kč

L.Košařová-      syn David,  škola v přírodě – 500,- Kč

V.Černá + 1 RP - příspěvek na rekreaci pořádanou ZO FN2- Norsko                    3 500,- Kč

M. Vítová -       syn Michal – odborné zdravotní pomůcky – kontaktní čočky        300,- Kč                                                 

I.Šilerová + 1 RP – zájezd Marineland – 1 500,- Kč

J. Kuttanová – bývalá členka – důchodkyně – žádost o proplacení rekreace           500,- Kč

F.Rohrer – zájezd Norsko                                                                                        2 000,- Kč

I.Vališová – zubní implantát, výbor  příspěvek neschválil, čerpala ho v roce 2006.

Š.Kroftová     - syn Tadeáš  škola v přírodě                                                                500,- Kč

                      - syn Pavel  lyžařský výcvik                                                                   500,- Kč

Výbor ZO FN2 odsouhlasil odměnu ve výši 500,- Kč slečně Bc. Janě Špottové, která se organizačně postarala   během rekreace v Leptokárii o ostatní  účastníky.

 

Výbor ZO FN2 odsouhlasil proplacení  poloviny vstupného na lanovku, bludiště a petřínskou rozhlednu pro naše členy , kteří se zde byli  podívat po ukončení demonstrace.

 

Půjčky z FKSP:

J. Sigmundová – půjčka na překlenutí tíživé finanční situace  (zápis č. 10/2007) nebyla          

                            schválena, nesplňuje podmínky   článku VIII bod.1 KS

J. Sigmundová  - půjčka na bytové zařízení – 30 000,.- splátky 600,.- Kč - schválena

P. Hucl -  půjčka na bytové zařízení – nebyla výborem schválena –  nesplňuje  podmínky

                podle KS -  není zaměstnán 3 roky ve FN

Různé:

Na výbor ZO FN2 se obrátil člen pan R.Vopalecký s osobním pracovně právním problémem, který se týká jeho dalšího setrvání v pracovním poměru ve FN.Výbor  zatím nebude zasahovat a počká dva měsíce. Mezitím se pokusí získat stanovisko nadřízených pana Vopaleckého.

 

Výbor ZO FN2 odsouhlasil příspěvek na zájezd do Slovinska:

Člen ZO FN2          -   1 500,- Kč

1 rodinný příslušník – 1 000,- Kč

 

- 3 -

2.Informace z OSZSP:

 

Doporučujeme našim členům sledovat aktuální dění v odborovém svazu na webových stránkách nebo na stránkách Bulletinu OS, který dostávají úsekoví důvěrníci nebo je také v elektronické podobě dostupný na internetových stránkách odborového svazu. Odkaz na tyto stránky je  http://osz.cmkos.cz

Úsekoví důvěrníci by měli aktivně a pravidelně přenášet informace mezi členy naší odborové organizace a naopak jejich náměty a připomínky předávat výboru ZO FN2.

 

3. Připravované akce:

 

29.8. – kuželky  - Štruncovy sady

1.12.2007 – muzikál Angelika – zájezd do Prahy

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon : 377 103 356                                                           

E – mail  popule@fnplzen.cz

Fax : 377 103 357                                                                          odboryFN2@fnplzen.cz