ZPRAVODAJ

                         

                           č.10 2007

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  29. 10.  2007

                       

 

 

 

 

 

- 2 -                                                   

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 (17.10.2007)

2. Seminář – Hrubá Voda

3. Informace z OS ZSP ČR

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

Členské záležitosti

Odborové příspěvky:

 

Podle Zásad pro čerpání odborových prostředků jsme poskytli  příspěvky těmto členům:

M.Rugovacová – příspěvek na brýle pro dceru                    500,-Kč

F. Rohrer – příspěvek na brýle pro dceru                             2 000.-Kč

I. Šilerová – zájezd Slovinsko, rodinný příslušník                     500.-Kč

 

 

2. Seminář – Hrubá Voda:

 

Ve dnech 19.10 – 21. 10. 2007 se zúčastnily naše dvě mladé členky paní Vladimíra Kratochvílová a Ivana Laňková semináře určeného mladým členům OS ve věku do 35 let v Hrubé Vodě. Cílem semináře bylo zvýšení schopnosti komunikovat a získat výhody pro zaměstnance, zlepšení uplatnění mladých členů v pozicích členů výborů základních organizací a při kolektivním vyjednávání a obhajobě práv členů odborů, získání okruhu mladých členů, kteří na základě vlastních zkušeností a uplatnění se v odborářské struktuře pomohou získávat nové členy odborů, například z řad čerstvých absolventů škol.

 

Různé:

 

Dne 19.10. proběhla schůzka rekreační komise, kde byly odsouhlaseny zájezdy na rok 2008, nově je na intranetu zveřejněn lyžařský zájezd do Francie ve dnech 7.-16.3.2008.

 

 

3.Informace z OS ZSP ČR:

 

Aktuální informace z dění v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR najdete na webových stránkách svazu http:/www.cmkos/osz.cz ne bo v Bulletinu, který dostávají úsekoví důvěrníci naší odborové organizace ZO FN2.

 

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon: 377 103 356                                                 E – mail: popule@fnplzen.cz

Fax.       377 103 357                                                                    odboryFN2@fnplzen.cz