ZPRAVODAJ

                                       č.11/2007

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 22.11.2007

                                                          

 

- 2 -

OBSAH:    

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (21.11.2007)

 

2. Akce pořádané ZO FN 2

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

 

J. Štíchová – příspěvek pro syna Šimona, sportovní soustředění - 500,- Kč

O.Beránková – důchodkyně - příspěvek na rehabilitační cvičení - 100,-Kč

                 

2. Akce pořádané ZO FN 2:

 

 4.12.2007- Talk show - Co jinde 

                  neuslyšíte - s Janem Krausem

                  v DK Inwestu

  

26.12.2007- Black Gospel

                   ve Velké Synagoze

Různé:

Proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání. Všechny návrhy podané výborem ZO FN2 byly předběžně přijaty. Předseda ZO FN1 podal návrh, aby stávající KS bla zachována a pro rok 2008 byla rozšířena formou dodatku. Výbor ZO FN2 s návrhem vyjádřil souhlas.

 

Dne 22.11.2007 proběhne schůzka mezi odborovými organizacemi jako příprava pro další kolo kolektivního vyjednávání. Za naši ZO se účastní předseda a místopředseda ZO FN2.

 

Výroční konference ZO FN2 a setkání s bývalými členy proběhne 7.12.2007 v restauraci „ U Pramenů „.

Pozvánky seniorům připravila jednatelka Z.Havlová.

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz