ZPRAVODAJ

                         

                           č.1 / 2008

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  21. 1. 2008

 

                                                                     

- 2 -

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 9.2.2008

2.Informace z OSZSP

3. Připravované akce

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 9.1.2008:

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

P. Hartl -  příspěvek  při narození dítěte –  syn Jan -    1 000,- Kč

Výbor příspěvek odsouhlasil 4 hlasy , 1 se zdržel hlasování.

 

I. Strejcová   - příspěvek na zdravotní pomůcky - brýle -500,- Kč

 

Příspěvky  z FKSP:

 

Půjčky.

Z. Havlová – 30 000,-  Kč na bytové zařízení, splátky  700,-  Kč/měs.

P.Liška – překlenutí tíživé finanční situace – 20 000,- splátky 500,-Kč/měs.

 

Odměny z FKSP:

 

A. Kletečka - 25 let celkové doby zaměstnání – 3 000,- Kč

 

Různé:

 

Byly schváleny termíny letošních zasedání výboru ZO FN 2.

 

Výbor projednal informaci  o změně splátkového kalendáře půjčky  ing. Olgy Machkové (snížení splátek na 1 000 Kč /měsíc) a nesouhlasí se snížením. Trvá na svém původním rozhodnutí, tj. 1 500,- Kč/měsíc.

 

Odborový svaz  zahájil kampaň na  zvýšení členské základny.  Je třeba získávat nové členy.  Na jednání výboru dne 6.2.2008 budou pozvání úsekoví důvěrníci a budou s nimi projednávány podmínky  pro nábor nových členů  do naší odborové organizace z řad zaměstnanců FN. Byla diskutovaná možnost motivovat členy ZO FN2, kteří přivedou nového člena do organizace z odborových prostředků. Na příštím jednání bude rozhodnuto o druhu, způsobu a výši motivačního příspěvku.

 

Výbor ZO FN2 byl seznámen se stavem běžného účtu  k  31.12.2007.

 

Novou úsekářkou místo Bc. Jany Špottové, která přechází na jiné pracoviště  bude dělat paní Anna Jehlíková. Její úsek bude postupně přeorganizován v souvislosti s celkovou reorganizací úseků ZO FN2 v únoru.

 

Dne 15.1.2008 od 12:00 hod proběhne v DOS Praha setkání zástupců odborových organizací všech příspěvkových organizací. Jedná se o přípravu stávky, nesouhlas se senátním návrhem ministra MUDr. Julínka, který chce u všech příspěvkových organizací přejít do režimu mezd (smluvní platy) a zvýšit u lékařů týdenní limity pracovní doby o 8 hodin.

 

Výbor bere na vědomí dopis MUDr.Mukenšnábla z ŠPAU, který napadá již neplatný dodatek KS č. 2/2007. Jejich pracoviště není zařazeno jako pracoviště se ztíženým prostředím.  Jedná se o záležitost zaměstnavatele. Výbor ZO FN2 bere dopis na vědomí.

 

2.Informace z OSZSP:

 

Doporučujeme našim členům sledovat aktuální dění v odborovém svazu na webových stránkách nebo na stránkách Bulletinu OS, který dostávají úsekoví důvěrníci. Ti by měli aktuální dění přenášet mezi členy naší odborové organizace a naopak jejich náměty                 a připomínky předávat výboru ZO FN2. Úsekoví důvěrníci dostávají pravidelně elektronickou poštou monitoring denního tisku pro aktuální informovanost o dění ve společnosti.

 

3. Připravované akce:

 

Byly nabídnuty vstupenky na kulturní akce pořádané v lednu 2008:

5.1. 2008 - Celebrity s.r.o – v Komorním divadle

24.1.2008 -Chicago – muzikál – v Komorním divadle

 

Přihlášky na uvedené akce přijímá telefonicky na kl.4681 nebo mailem

Vitova@fnplzen.cz ve stanovených termínech pí VítováLochotín pav 6.patro- Dětské poradny. Předání vstupenek bude vždy sděleno.

  

 

 

_________________________________________________________________________________

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit  na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon : 377 103 356                                                           

E – mail  popule@fnplzen.cz

Fax : 377 103 357                                                                          odboryFN2@fnplzen.cz