ZPRAVODAJ

 

č.2 / 2008

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

E.Beneše 13,   305 99  Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  10.2.2008

 

                                                                     

 

 

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 23.1 a 6.2.2008

2. Připravované akce

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 23.1.2008:

 

Členské záležitosti:

Odborové příspěvky:

J.Šípová - příspěvek na zdrav.pomůcky - brýle....................................500.-Kč

M.Vítová - příspěvek na cvičení ......................................................... 300.-Kč

M.Špottová - příspěvek pro rod.přísl. - lyže Francie..........................1 500.-Kč

R.Zach + rod.přísl. - příspěvek zájezd - lyže Francie........................3 500.-Kč

E.Faitová + rod.přísl. - příspěvek zájezd - lyže Francie.....................3 500.-Kč

R.Šulcová – příspěvek na dítě……………………………………..….500.-Kč

O.Machková – příspěvek na zdrav.pomůcky – brýle…………….…...500.-Kč

M.Vítová – příspěvek zájezd – lyže Francie …………………...…..3 500.-Kč

M.Rugovacová – příspěvek na dítě …………………………..………500.-Kč

 

Příspěvky  z FKSP:

Půjčky:

N.Švábková - na bytové zařízení .....................................................50 000.-Kč

M.Bártová - na bytové zařízení ........................................................40 000.-Kč

M.Vítová – na bytové zařízení………………………….………….25 000.-Kč

 

Odměny z FKSP:

Pavel Šorm - 20 let zaměstnání ve FN ..............................................5 000.-Kč

 

Přihláška do odborů FN 2

Martina Schneiderová  -  RDG klinika - od 1.1.2008

Jana Körnerová – odd.klin.dietologie –  od 1.2.2008

 

Odhláška z odborů FN 2

Danka Matějová - OLVaS Lochotín - k 31.1.2008.

 

Různé:

Výbor ZO FN 2 projednala odsouhlasil návrh rozpočtu FKSP FN Plzeň pro rok 2008.

 

Na návrh zástupců odborů FN Plzeň 2 bylo při kolektivním vyjednávání schváleno konání schůzek stravovací komise

6x v roce ( do roku 2007 se konaly schůzky pouze 3x v roce).

 

Výbor Zo FN 2 jednomyslně schválil návrh, aby řádný člen naší ZO(členství minimálně          1 rok),který získá nového člena ZO odborů FN 2,získal po 6 měsících členství nového odboráře odměnu ve výši 500.- Kč.

  

Předsedou ZO FN 2 byla zaslána žádost vedoucí lékárenského provozu FN o včasné zveřejnění seznamu vitaminových přípravků s tím, aby byly zachovány stejné ceny                 v lékárnách FN Bory a FN Lochotín. Mgr Dvořáková odpověděla, že seznam bude zveřejněn na intranetu FN v co nejkratším termínu.

 

Stravovací komise se sešla 6.2.2008 za účasti předsedy ZO FN 2, který s jejím průběhem seznámil výbor ZO FN 2.

 

Dne 6.2.2008 se uskutečnila schůzka výboru ZO s úsekovými důvěrníky naší organizace v jídelně FN Lochotín. Úsekoví důvěrníci byli informováni o zrušení úseku p.R.Zacha a jeho členové přeřazeni do úseků Anny Jehlíkové a Radky Züglerové. Předseda ZO seznámil úsekové důvěrníky s náborovou akcí na získání nových členů odborů ZO FN 2 a motivačním programem z odborových prostředků s doporučením, aby do této akce byli zapojeni i řadoví členové naší ZO.

 

Výbor odsouhlasil přihlášky členů výboru (Ing.P. Popule,L.Pena a M.Vítová)na druhou část školení „Násilí na pracovišti“, které se uskuteční ve dnech 6.6.- 8.6.2008. Místo bude dodatečně určeno.

 

2. Připravované akce

 

Zájezdy FN + ZO FN 2:

Irsko 2008 - přihlášeno 44 osob

Řecko 2008 - přihlášeno 117 osob

Výběr účastníků bude schvalůovat komise pro rekreace ve FN Plzeň dne 18.2.2008.

 

Připravuje se ještě podzimní kombinovaný zájezd do Egypta (asi od 10.10.2008). Pokud bude tento zájezd schválen komisí pro rekreace, budou bližší informace uvedeny v co nejkratším čase na intranetu FN Plzeň.

 

Kultura:

Výbor ZO FN 2 schválil zájezd na představení " Sluha dvou pánů, které se uskuteční v srpnu 2008. Podrobnosti a termín přihlášek je na intranetu FN.

 

Sport:

Zaměstnanci FN mohou využívat příspěvek z FKSP na tělovýchovu a sport v letošním roce stejně jako v roce 2007,navíc je nutné v letošním roce o tento příspěvek zažádat i na kuželky

a squash.Členové odborů FN 2 mají možnost na sport,masáže,saunu,fitness,solária apod.vy-

užít příspěvek 300.-Kč.  

 

Výbor ZO FN 2 doporučuje svým členům sledovat webové stránky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a informovat se u svých úsekových důvěrníků na výtisky Bulletinů OS ZSP ČR, který úsekoví důvěrníci dostávají.

_________________________________________________________________________________

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit  na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon : 377 103 356                                                           

E – mail  popule@fnplzen.cz

Fax : 377 103 357                                                                          odboryFN2@fnplzen.cz