ZPRAVODAJ

                         

                           č.6 / 2008

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  30. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

- 2 -

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 28.5. a 11.6.2008

2.Informace z OSZSP

3. Připravované akce

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2.

 

Členské záležitosti

 

 

Schválené odborové příspěvky:

 

F. Rohrer +1 RP/ rekreace  Řecko                      4 500,00 Kč

E.Faitová-dar 50 let věku                                    1 000,00 Kč

M. Vítová-dcera Markéta-rovnátka                       300,00 Kč

M. Vítová-dcera Markéta-škola v přírodě             500,00 Kč

B.Čmolíková-dcera Lucie-studijní pobyt                 500,00 Kč

Š. Kroftová-syn Petr- lyžařský zájezd        500,00 Kč

Š.Kroftová+ RP-zájezd Irsko                             3 500,00 Kč

MUDr. Nathanský                                 4 500,00 Kč           

 

Půjčky z FKSP:

I.Šilerová-půjčka na rekonstrukci RD                     100 000,00 Kč

 

Schválené odměny z FKSP:

 

A.Poláková   20 let ve FN                                          5 000,00 Kč

M.Špottová   25 let ve FN                                          6 250,00 Kč 

E.Pelcová      50 let věku                                             5 000,00 Kč

V.Černá         25 let celkové doby zaměstnání 3 000,00 Kč

 

 

Různé: 

 

Dne 21.5.2008 proběhla protestní akce před Úřadem vlády proti připravované vládní reformě ve zdravotnictví. Za naši ZO se zúčastnily: J.Holubová, Z. Havlová, A.Čížková, R.Mládková, D.Maršálková,a R.Koppová.

 

Dne 11.6. se sešli předsedové a jejich zástupci (FN1, FN2, LOK) a domluvili se na společné organizaci stávky, kterou vyhlásil OSZSP ČR na úterý 24.6.2008 na podporu proti chystané privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven. Převzali propagační materiály a metodické pokyny, které budou jednotlivými úsekáři distribuovány mezi zaměstnance FN.

Dne 16.6. proběhly informativní schůzky  se zaměstnanci ve FN Bory a dne 17.6. se zaměstnanci ve FN Lochotín.

 

Vlastní stávka proběhla 24.6.2008 v době od 6:00 do 14:00 hodin. Ke stávce se přihlásilo  asi 1 600 zaměstnanců z necelých 4 000, kteří ve FN pracují. V době mezi 13. a 14. hodinou proběhl veřejný mítink zaměstnanců, pacientů a občanů před hlavním vchodem F do Fakultní nemocnice, kterého se zúčastnilo asi 300 zaměstnanců, především z řad zdravotníků.  Akce byla velmi pečlivě sledovaná médii, včetně veřejnoprávních. Projevy přednesli všichni tři předsedové odborových organizací ve FN a další diskutující. Přítomným přišlo vhod i malé občerstvení, hlavně nanuky, které v horku určitě osvěžily. Mítink všichni hodnotili velmi kladně.Podrobné informace o stávce proběhly zpravodajstvím všech médií.

 

 2.Informace z OSZSP:

 

Doporučujeme našim členům sledovat aktuální dění v odborovém svazu na webových stránkách nebo na stránkách Bulletinu OS, který dostávají úsekoví důvěrníci. Ti by měli aktuální dění přenášet mezi členy naší odborové organizace a naopak jejich náměty a připomínky předávat výboru ZO FN2.

 

3. Připravované akce:

 

Budou zakoupeny vstupenky  do kina Cinema City v Platze na den 27.6. na film  Indiana Jones a Království křišťálové lebky a film  František je děvkař.

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon : 377 103 356                                                           

E – mail  popule@fnplzen.cz

Fax : 377 103 357                                                                          odboryFN2@fnplzen.cz