ZPRAVODAJ

č.5 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 17.5.2000

OBSAH:

  1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (10.5.2000)

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

  1. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

Na jednání výboru ZO FN2 podal předseda ZO FN2 informace o aktuálním dění ve FN Plzeň:

- Připravuje se jednání se zaměstnavatelem k problematice horkých provozů ve FN.

8.6.t.r. se uskuteční schůzka vedení FN za účasti technika BOZP FN, ústavní

hygieničky a zástupců odborových organizací FN1, FN2 a LOK.

- Naše odborová organizace se intenzivně připravuje na nový zákoník práce, který

začne platit od 1.7.2000. Ve dnech 15. – 16.6.t.r. proběhne školení na toto téma,

které pořádá ČMKOS ve Zlenicích. Zúčastní se ho předseda naší organizace

ing.Petr Popule a člen výboru ZO FN2 pan Ladislav Pena, který pracuje na úseku

pracovně právní problematiky.

 

 

 

 

Na jednáních výboru ZO FN2 10.5.t.r. byly dále projednány tyto záležitosti:

 

Ing. Vožechová (EO Bory): 500,- Kč příspěvek na školku v přírodě

p. KOPA (OLVaS Bory): 500,- Kč příspěvek na brýle

 

 

 

- 3 -

Byli přijati noví členové ZO FN2: pí. Hana NĚMEČKOVÁ, OLVaS Bory

pí.Šárka KROFTOVÁ, neurologie

pí. Iveta VALIŠOVÁ, HOO

pí. Martina ZAJIČKOVÁ, HOO

pí, Miroslava RUGOVCOVÁ, HOO

pí. Stanislava MAGOŇOVÁ, HOO

 

pí. Zuzana PŘIBYLOVÁ: 10 000,- Kč na překlenutí tíživé finanční situace

pí. Zuzana PŘIBYLOVÁ: 5 000,- Kč sociální výpomoc – nevratná částka

2. Informace z odborového svazu:

3.Informace o připravovaných akcích:

nově otevřeného bazénu s nejdelším tobogánem v ČR a prohlídkou Svaté hory.

- 4 -

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

________________________________________________________________

Vydává: Výbor základní organizace ZO FN2

Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Tel./ Fax.: 019 / 531 420

E - mail: popule@fnplzen.cz