Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace a Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2020.  S podrobnostmi, pro nelékařské obory se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2020 > Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodika pro příjemce dotace RMN 2020.


Fakultní nemocnice Plzeň zpracovala a odeslala přihlášky do výběrového řízení. Deadline pro podání žádostí byla  28. 02. 2020. Dne 30. 04. 2020 zveřejnilo MZ ČR na svých webových stránkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa, v nelékařských zdravotnických oborech, v roce 2020. Fakultní nemocnice Plzeň se stala úspěšným žadatelem.

 

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala dne 04. 05. 2020 

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ  NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2020 -  nelékařské zdravotnické obory

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrová řízení_NELZP_2020

Příloha_1_Přihláška

Příloha_2_Osobní_dotazník

  

Informace:
MUDr. Renata Jirková, vedoucí ODV, kl. 2334, e-mail:
jirkovar@fnplzen.cz
Bc. Lenka Kopecká, referentka ODV, kl. 2293, e-mail:
kopeckal@fnplzen.cz