Rezidenční místa

 

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu v souladu s § 21a až § 21d zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisůa § 60a až § 60d zák. č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na výběrové řízení "Rezidenční místa pro rok 2016". S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR
www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2016 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2016 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  a ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa - dotace > Rezidenční místa 2016 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016 – nelékařské zdravotnické obory.

Fakultní nemocnice Plzeň zpracovala a odeslala přihlášky do tohoto výběrového řízení, programu č. 2,  specializačního vzdělávání, v lékařských oborech a v programu, specializačního vzdělávání v nelékařskýchoborech. Deadline pro podání žádostí byla 15. 03. 2016.
V měsících dubnu až červnu 2016 proběhlo na MZ ČR odborné hodnocení jednotlivých žádostí.

 

 Dne 30. 06. 2016  a  15. 07. 2016 zveřejnilo MZ ČR na svých webových stránkách seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa v programu č. 2 pro lékařská zdravotnická povolání a dne  29. 07. 2016 MZ ČR zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů  o dotaci na rezidenční místa pro nelékařská zdravotnická povolání. Fakultní nemocnice Plzeň se stala úspěšným žadatelem.

 

 

První a druhé kolo výběrového řízení na rezidenční místa 2016 pro lékařská a nelékařská zdravotnická povolání již proběhlo.

 

FN Plzeň vypisuje dne 09. 11. 2016

 

3. KOLO VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ  NA REZIDENČNÍ MÍSTO pro rok 2016 -  nelékařská zdravotnická povolání

 

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:
Výběrové řízení NELZP - 3.kolo
Příloha 1 - Přihláška
Příloha 2 - Osobní dotazník

Pro rok 2016 byl vyhlášen také program č. 1, pro lékařská povolání, jehož cílem je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni nebo finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni absolvovali. S podrobnostmi programu č. 1 se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2016 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2016 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Informace:
MUDr. Renata Jirková, vedoucí ODV, kl. 2334, e-mail:
jirkovar@fnplzen.cz
Bc. Lenka Kopecká, referentka ODV, kl. 2293, e-mail:
kopeckal@fnplzen.cz