SLUŽBY POSKYTOVANÉ PACIENTŮM HOSPITALIZOVANÝM VE FN PLZEŇ

Nadstandardní pokoje a ubytování

Pokud máte zájem využít nadstandardní pokoj, informujte se u staniční sestry. Při plánovaném přijetí do nemocnice si lze nadstandardní pokoj rezervovat. Úroveň pokojů s nadstandardním vybavením se může lišit v závislosti na jednotlivém zdravotnickém pracovišti. Ceny pokojů a další informace Vám ochotně sdělí staniční sestra. Zdravotní péče je u všech pacientů stejná. Více informací najdete v odkazu Nadstandardní pokoje. Nabízíme také možnost využít ubytovnu FN pro příbuzné pacientů, kteří mají bydliště mimo Plzeň.

Občerstvení

Areál Bory

Bufet – naproti hlavnímu vchodu do areálu

Otevírací doba:

pondělí – pátek 6.00 – 16.00 hod.

sobota, neděle zavřeno

Stánek s rychlým občerstvením – naleznete za Klinikou TRN (plicní)

Otevírací doba: pondělí – pátek 6.00 – 16.00 hod.

sobota, neděle zavřeno

Bistro – vedle laboratoře pro odběry krve ( v areálu bývalé vojenské nemocnice)

Otevírací doba: pondělí – pátek 7.30 – 17.00 hod.

sobota, neděle 13.00 16.00 hod.

Areál Lochotín

Obchod s potravinami - nachází se v prostoru hlavního vchodu (vrátnice) do areálu FN.

Otevírací doba: pondělí – pátek 7.30 – 17.00 hod.

sobota, neděle 14.00 – 17.00 hod.

Bufet v prostorách Gynekologicko- porodnické kliniky ( v přízemí)

Provozní doba:

pondělí – pátek 8.00 – 18.00 hod. (polední přestávka: 11.45 – 12. 15)

sobota, neděle 10.00 – 16.00 hod.

Kadeřnictví a nehtová modeláž

Areál Lochotín

vchod A

Provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hod.

Telefon

Telefonní automaty jsou umístěny zpravidla ve vstupních halách jednotlivých pavilonů nemocnice nebo přímo na oddělení. Informaci o nejbližším telefonu Vám ochotně poskytne všeobecná sestra. Telefonní kartu lze zakoupit v novinových stáncích v areálech FN.

Poštovní schránky a bankomaty

Poštovní schránky jsou umístěny u hlavních vchodů do FN a vybírají se 2x denně. Pokud dopis nemůžete odeslat sami, požádejte ošetřující personál, který Vám ochotně dopis odešle. Bankomaty jsou umístěny v areálu Bory před hlavním vchodem a před vchodem do bývalé VN. V areálu Lochotín je bankomat umístěn v hlavním vchodu do areálu, v prostoru vrátnice.

Televize

Televizory jsou umístěny ve společných prostorách, např. v jídelnách a návštěvních halách, jsou součástí vybavení všech nadstandardních pokojů.

Sociální služby

Kontakt se sociální pracovnicí Vám na požádání zajistí staniční sestra. Sociální pracovnici můžete navštívit osobně nebo jí své problémy sdělit telefonicky. Sociální pracovnice poskytuje následující služby:

  • pomoc při řešení osobních problémů zajištění styku s rodinou, s Vašimi dětmi nebo přáteli
  • zastoupení při jednání s úřady
  • konzultace týkající se osobních potřeb a pomůcek, zdravotně výchovné materiály
  • zajištění pobytu na sociálním oddělení, v Domově důchodců nebo Léčebně pro dlouhodobě nemocné
  • zajištění domácí péče (placené ZP), tzv. ošetřovatelské péče (dohled nad nemocným, podávání léků, převazy, aj.) a pečovatelské služby (nákupy, donáška obědů, úklid) z části hrazené nemocným.

Pokud se léčíte v části FN Lochotín, obraťte se prosím na vedoucí oddělení Mgr. E. Weinfurterovou – tel. 377 103 256. V části FN Bory na její zástupkyni Bc. E. Sýkorovou – tel. 377 402 920. Sdělíme vám ochotně bližší informace. V době naší nepřítomnosti nám můžete zanechat na záznamníku vzkaz s vaším požadavkem a telefonním číslem. Využít můžete i elektronickou poštu nebo fax. Více na Oddělení sociální péče.

Psychologická podpora

Psychologickou podporu klientům zajišťuje pět klinických psychologů. Podpora je určena klientům s obtížným psychickým zvládáním průběhu onemocnění i jejich příbuzným. Kontakt s klinickým psychologem Vám po konzultaci zajistí Váš ošetřující lékař nebo staniční sestra.

Duchovní služby

Návštěvu duchovního je možné vyžádat u všeobecné sestry, či staniční sestry na oddělení, kde jste hospitalizováni.