OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Většina lidí svými běžnými pohybovými stereotypy přetěžují svůj pohybový aparát. Fyzioterapeuté léčí své pacienty vždy s ohledem na jejich potřeby a dle postižení na zdraví.

Chcete přestat kouřit a myslíte, že to sami nezvládnete?
V rámci nadcházejícího Světového dne bez tabáku si Vás dovolujeme pozvat na
Den otevřených dveří Centra pro závislé na tabáku v Plzni, který se uskuteční v úterý 26. května 2015 od 15,30 hodin na Klinice pneumologie a ftizeologie FN Bory, pavilon číslo 7, v prvním patře.

obr

Alergie je nepřiměřená reakce organizmu na látky, které jsou běžně všude kolem nás. Spektrum projevů alergií je velké. Od rýmy až po těžké reakce.
Nejčastějšími jsou: rýma, zarudnutí, otoky, dušnost, ekzém a mnoho dalších. Počty alergiků celosvětově stoupají. První projevy se vyskytují často v dětství, ale není výjimkou, že se alergie projeví až v dospělém věku.


odrazka  Den hygieny rukou
14.5.2015
Pátý květen patří každoročně Mezinárodnímu dni hygieny rukou. Správná hygiena rukou je jeden z nejjednodušších způsobů, jak předcházet vzniku celé řady nemocí. Pečlivé dodržování hygieny rukou je také klíčovým opatřením v prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí.
U příležitosti tohoto dne zorganizovalo oddělení epidemiologie osvětovou akci určenou primárně pro návštěvníky a pacienty FN. Ve vestibulu vchodu F nemocnice na Lochotíně a v pavilonu č. 22 v nemocnici na Borech byly připraveny edukační stolky, kde byli zájemci poučeni o správné hygieně rukou a zároveň si mohli sami vyzkoušet správnou techniku dezinfekce rukou s následným ověřením výsledku pomocí UV lampy. Smyslem celé akce bylo předvést veřejnosti metody správné dezinfekce rukou s ujištěním, že správně ošetřené ruce jsou pro ně z pohledu přenosu infekce bezpečné.

obr

odrazka  Výzva pro dárce krve
14.5.2015
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň žádá dárce krevních skupin 0 a A (0-,0+, A-,A+), zda by se mohli v nejbližších dnech dostavit na transfuzní oddělení k odběru.

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň slavnostně zahájila provoz Centra molekulárního zobrazování, jehož součástí je pracoviště PET/CT, vybavené přístrojem Biograph mCT 128 UltraHD a zejména první pracoviště PET/MRI v ČR, vybavené přístrojem Biograph mMRI.
obr

Endokrinologie je medicínský obor, který se zabývá žlázami s vnitřní sekrecí.
Tyto žlázy produkují hormony, jejichž většina je pro život nezbytná.
Endokrinologie řeší diagnózu a léčbou mnoha hormonálních poruch.


Chronický únavový syndrom
Únava. Všichni ji známe a víme, že může mít různé podoby. Máte otázky týkající se chronického únavového syndromu či nevíte si rady, jak ven ze začarovaného kruhu únavy?
Otázky mohou zájemci posílat v úterý 5.května 2015, tzv. Zdravé úterý, od 10,00 hod., lékařka Psychiatrické kliniky MUDr. Věra Vobořilová bude odpovídat v naší online poradně (CHAT) od 13,00 - 15,00 hod.Gynekologové se zabývají prevencí nemocí a léčbou ženských pohlavních orgánů
Máte otázky, týkající se gynekologické problematiky nebo chcete radu, jak postupovat při zdravotním problému gynekologické povahy?


Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2014

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2015