OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše

Od 6.-12.července se v brazilském Natalu konalo fotbalové mistrovství světa lékařských týmů.

obr

Dnes, 4.července 2014, by se dožil 60 let MUDr. Vladimír Koza, dlouholetý primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.
obr

TRIAL CROSS RACE. Tuto charitativní akci uspořádal Sport klub Plzeňka ve spolupráci s MO Plzeň 3 s hlavní myšlenkou. Obdarovat malé pacienty dětského hematoonkologického oddělení FN Plzeň
V sobotu 28.června se ve Škodalandu v Liticích sešli příznivci překážkových závodů, v tento den byl připraven volný překážkový běh ve vojenském stylu. Pro účastníky byly připravené trasy na 5 a 10 km s 12 překážkami. Nejobtížnější bylo: Brození vodou, plazení v bahně či překonání 2 metry vysoké bariéry. Muži i ženy, starší i mladší, všichni příznivci adrenalinových sportů ze sebe vydali maximum.

obr

Fakultní nemocnice Plzeň vyhlásila Výběrové řízení na rezidenční místa nelékařských a lékařských povolání pro rok 2014. Podrobnosti a informace v sekci:
www.fnplzen.cz / ODBORNÁ VEŘEJNOST/ Vzdělávání / Akce pořádané FN nebo ODBORNÁ VEŘEJNOST/ Vzdělávání / Rezidenční místa – VŘ


1.7.2014 navštívila naší nemocnici Zita Kis Dadara, prezidentka rakouské organizace pro prevenci proleženin (APUPA) a členka výboru Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP), aby se seznámila se systémem prevence a léčby dekubitů ve Fakultní nemocnici Plzeň.


obr

Letos, během letních prázdnin, probíhá na Transfuzním oddělení akce „Daruj krev, daruješ naději“, která je součástí již tradiční šestileté spolupráce firmy Panasonic a FN Plzeň.
Všichni dárci, kteří od 1.7.-31.8.2014 přijdou darovat krev a chtějí se zapojit do této akce, mohou vyplnit poukaz, po jehož vhození do zapečetěné urny se stanou účastníkem soutěže o LED televizor značky Panasonic.

obr

Klouzačka s houpačkou v relaxační zahradě a mnoho velkých krabic plných barevného lega Duplo. Toto vše zůstane na dětské hemato-onkologii pro dětičky, jako památka na pětiletou
obr

Odmítám nepodložené mediální spekulace, že by můj odchod z funkce ředitelky nemocnice byl způsoben nátlakem ze strany ministra zdravotnictví Svatopluka Německa, se kterým mám po celou dobu svého profesního života korektní vztah a oba k sobě chováme vzájemnou úctu.Touto větou v pondělí 23.6.2014 ukončila poslední poradu vedoucích pracovníků FN Plzeň její ředitelka Ing. Jaroslava Kunová.
Přednostové, primáři, vrchní sestry a vedoucí odborů se přišli rozloučit s odcházející ředitelkou FN. Nekonečná řada bílých plášťů s květinami, podání ruky, občas smutný výraz ve tváři.

obr

Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014