OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše


V České republice prudce stoupají počty nakažených infekcí HIV - v letošním roce bylo do konce října podchyceno již 208 nových pacientů, tj. rekordní počet. V současnosti je v ČR podchyceno 2330 infikovaných, v Plzeňském kraji 95 - skutečný počet je ale minimálně 2x vyšší. Více než 90 % nákaz vzniká v souvislosti se sexuálním přenosem. Zájem veřejnosti, ale i sdělovacích prostředků o tuto problematiku bohužel klesá. Všichni, kteří se této problematice dlouhodobě věnují, využívají možnosti se zapojit i do mezinárodních aktivit, které každoročně probíhají na přelomu listopadu a prosince. Kromě celé řady osvětových akcí a přednášek je důležitým prvkem také zvýšení zájmu o preventivní vyšetřování anti-HIV protilátek.

obr

Výtěžek benefičního koncertu půjde na dětskou hemato-onkologii.

Pod heslem „V nepříznivý čas, hudba stmelí nás“ se vloni 30. listopadu uskutečnil velký benefiční koncert Hudba pro Evičku. Tehdy 28letá Eva se uzdravovala ze zákeřné choroby na Onkologickém oddělení a její přátelé uspořádali benefiční koncert, jehož výtěžek, cca 45.000 korun, použili na Evinu léčbu.

obr

odrazka  STOP dekubitům
14.11.2014
FN Plzeň se připojila ke Světovému dni STOP dekubitům, který je vyhlášen na 20. listopad. V oblasti léčby dekubitů navazujeme na dlouholeté aktivity, které jsou směrované k prevenci proleženin (dekubitů) a péči o nehojící se rány.
obr

18. listopadu si již po sedmé připomeneme Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness Day - EAAD). Jedná se o iniciativu, kterou organizuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a podporuje Světová zdravotnická organizace.
Tento den je v mnoha zemích Evropy spojen s aktivitami, které informují a edukují nejen lékaře, ale i širokou laickou veřejnost, o rizicích spojených s neuváženou aplikací antibiotik.

obr

Diabetes mellitus (cukrovka) patří mezi závažná onemocnění s vysokou dynamikou růstu. Celosvětově počet pacientů s diabetem neustále stoupá a zároveň roste počet chronických komplikací základního onemocnění. V České republice nyní trpí diabetem asi 8% obyvatel, přičemž cca 92% tvoří diabetici 2. typu. Tento typ a jeho vznik je z velké části možné ovlivnit životním stylem, zejména způsobem stravování, pohybovou aktivitou a udržováním optimální tělesné hmotnosti, lze mu tedy předcházet.

odrazka  Dráček v nemocnici
13.11.2014
Redakce časopisu Dráček přivezla 500 ks výtisků pro malé nemocné pacienty zdarma.
Kreativní časopis pro předškoláky, školáčky a jejich kreativní rodiče bude k dispozici v čekárnách, kde zpříjemní chvíle čekání a na dětských odděleních bude rozdáván za statečnost.

obr

200 chirurgických kapacit z celé České republiky se sjelo v říjnu letošního roku do Mikulova na Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí.
Při slavnostním zahájení tohoto sympózia byla profesoru MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., předána Českou chirurgickou společností prestižní cena
prof. Júlia Petřivalského - „Cena za rozvoj chirurgie pro rok 2014“.

obr

odrazka  Kardio den
12.11.2014
Dne 6.11.2014 se v aule chirurgických oborů ve FN Plzeň-Lochotín uskutečnil Kardioden pořádaný Kardiologickým oddělením Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň. Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr.Václav Šimánek, PhD. a úvodní sdělení měl primář
obr

odrazka  Bezpečná nemocnice
7.11.2014
Na společném jednání 17.října 2014 ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jaromír Kníže s ředitelem FN Plzeň Václavem Šimánkem uzavřeli dohodu o užší spolupráci v oblasti zvýšení bezpečnosti personálu, pacientů a návštěvníků.

Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2014