OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše

Dnes, 4.července 2014, by se dožil 60 let MUDr. Vladimír Koza, dlouholetý primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.
obr

TRIAL CROSS RACE. Tuto charitativní akci uspořádal Sport klub Plzeňka ve spolupráci s MO Plzeň 3 s hlavní myšlenkou. Obdarovat malé pacienty dětského hematoonkologického oddělení FN Plzeň
V sobotu 28.června se ve Škodalandu v Liticích sešli příznivci překážkových závodů, v tento den byl připraven volný překážkový běh ve vojenském stylu. Pro účastníky byly připravené trasy na 5 a 10 km s 12 překážkami. Nejobtížnější bylo: Brození vodou, plazení v bahně či překonání 2 metry vysoké bariéry. Muži i ženy, starší i mladší, všichni příznivci adrenalinových sportů ze sebe vydali maximum.

obr

Fakultní nemocnice Plzeň vyhlásila Výběrové řízení na rezidenční místa nelékařských a lékařských povolání pro rok 2014. Podrobnosti a informace v sekci:
www.fnplzen.cz / ODBORNÁ VEŘEJNOST/ Vzdělávání / Akce pořádané FN nebo ODBORNÁ VEŘEJNOST/ Vzdělávání / Rezidenční místa – VŘ


1.7.2014 navštívila naší nemocnici Zita Kis Dadara, prezidentka rakouské organizace pro prevenci proleženin (APUPA) a členka výboru Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP), aby se seznámila se systémem prevence a léčby dekubitů ve Fakultní nemocnici Plzeň.


obr

Letos, během letních prázdnin, probíhá na Transfuzním oddělení akce „Daruj krev, daruješ naději“, která je součástí již tradiční šestileté spolupráce firmy Panasonic a FN Plzeň.
Všichni dárci, kteří od 1.7.-31.8.2014 přijdou darovat krev a chtějí se zapojit do této akce, mohou vyplnit poukaz, po jehož vhození do zapečetěné urny se stanou účastníkem soutěže o LED televizor značky Panasonic.

obr

Klouzačka s houpačkou v relaxační zahradě a mnoho velkých krabic plných barevného lega Duplo. Toto vše zůstane na dětské hemato-onkologii pro dětičky, jako památka na pětiletou
obr

Odmítám nepodložené mediální spekulace, že by můj odchod z funkce ředitelky nemocnice byl způsoben nátlakem ze strany ministra zdravotnictví Svatopluka Německa, se kterým mám po celou dobu svého profesního života korektní vztah a oba k sobě chováme vzájemnou úctu.Touto větou v pondělí 23.6.2014 ukončila poslední poradu vedoucích pracovníků FN Plzeň její ředitelka Ing. Jaroslava Kunová.
Přednostové, primáři, vrchní sestry a vedoucí odborů se přišli rozloučit s odcházející ředitelkou FN. Nekonečná řada bílých plášťů s květinami, podání ruky, občas smutný výraz ve tváři.

obr

Kůže je největší tělesný orgán a je zranitelná mnoha chorobami. Svědí Vás pokožka, máte vyrážku nebo různé skvrnky po těle? Tyto projevy mohou být průvodcem mnoha běžných kožních potíží, ale zároveň mohou signalizovat vážnější onemocnění.

Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014