OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše

Do Štědrého dne zbývá ještě 9 dnů, ale ve Fakultní nemocnici Plzeň to vypadá, jako kdyby právě Ježíšek naděloval. 1.prosince jsme rozsvítili náš webový nemocniční strom a během krátké chvíle se jednotlivé ozdoby s přáními začaly zaplňovat.
obr

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanovuje mimo jiné výrobcům potravin uvádět alergeny v balených i nebalených potravinách s účinností od 13.12.2014. Povinnost informovat spotřebitele o alergenech obsažených v nebalených potravinách, mezi které patří i pokrmy a nápoje, se vztahuje i na stravovací provoz – Oddělení léčebné výživy a stravování při Fakultní nemocnici Plzeň.
obr

Online poradna s primářkou Kliniky pneumologie a ftizeologie MUDr. Gabrielou Krákorovou, Ph.D. na téma Chronická obstrukční plicní nemoc a problematika kouření.
Otázky, spojené s chronickou bronchitidou a rizikovými faktory, jako jsou kouření a profese v prašném prostředí, je možné posílat 16.12.od 10,00 hod., online komunikace bude probíhat od 13,00-15,00 hod.


Na jaře letošního roku započala úžasná spolupráce mezi FN Plzeň a 28. Základní školou v Rodinné ulici v Plzni Lobzích. Děti školní družiny zorganizovaly sbírku hraček a knížek pro nemocné děti, hospitalizované ve Fakultní nemocnici Plzeň a byly velmi úspěšné.Podařilo se jim ze svého okolí, rodiny a kamarádů sehnat velké množství hraček, které udělaly obrovskou radost malým pacientům.
obr

Světová kampaň Movember na podporu propagace informovanosti o rakovině prostaty přiměla muže ve firmě Seele Pilsen k zamyšlení, jak celou akci podpořit.
obr

odrazka  Rekonstrukce KARIM
12.12.2014
1.prosince započala rozsáhlá rekonstrukce Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), jejíž ukončení je plánováno na období květen/ červen 2015. Lůžková část se během rekonstrukce nachází v náhradním prostoru JIP Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Mikuláš, anděl a čert. Tato obávaná a zároveň milovaná skupinka, která každoročně navštíví skoro každé dítě, přišla i do Fakultní nemocnice Plzeň.
obr

9.prosince zdravotní klauni připravili pro personál dětských odděleních speciální vánoční klauniádu, jako poděkování za celoroční podporu při návštěvách zdravotních klaunů.
obr

Online poradna na téma Otázky kolem HIV a AIDS, odpovídá MUDr. Jana Braunová, lékařka Infekční kliniky.


Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2014