OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše

Zdravé úterý 3.února 2015 - Online poradna na téma Nový denní stacionář pro seniory ve FN Plzeň.

V první polovině měsíce února letošního roku otevře FN Plzeň nově zrekonstruované prostory - Denní stacionář pro seniory v budově bývalé vojenské nemocnice, FN Plzeň-Bory.


Krev. Vysoce specializovaná a vzácná tělní tekutina, kterou se zatím nepodařilo nahradit jiným přípravkem, který by do tkání lidského těla přinášel výživné látky spolu s kyslíkem a zároveň tělo čistil od oxidu uhličitého a jiných odpadních látek.
V loňském roce pomohlo navrátit zdraví, či zachránit život, 18 590 odběrů, toto číslo představuje mírný pokles v celoročních počtech Transfuzního oddělení FN Plzeň ( rok 2013 o 629 více).
V roce 2014 bylo nejstaršímu dárci 65 let a nejvyššího počtu odběrů (ve svém životě) dosáhl další dárce (pán), který jich má za sebou 138. I ženy si vedly výtečně a jelikož musí mít mezi odběry větší časovou proluku (za život mohou dávat krev méně častěji než muži), nejštědřejší dárkyní je dáma, která nabídla svoji vzácnou tekutinu již 92 krát.
S mírným poklesem odběrů souvisí i nižší číslo prvodárců.


Aby tělo fungovalo jako dobře seřízený stroj, musí dostávat živiny, které dodává našemu tělu trávicí soustava z potravy. Choroby zažívacího traktu jsou druhou nejčastější skupinou nemocí a jedná se o velmi široké spektrum diagnóz.Stárnutí postihuje všechny živé organismy a říká se, že je to jediná spravedlnost na světě. Všichni stárneme, někdo rychleji, jiný pomaleji.Tuto rychlost ovlivňují dědičné faktory a zároveň náš životní styl.
Odborníci poukazují na skutečnost, že se za posledních 20 let výrazně prodloužil život naší populace, ale zároveň delší stárnutí přináší mnohá onemocnění, která postihovala dřívější generaci v mnohem menším měřítku.


3D endoskopická technika při neurochirurgických operacích.
V prosinci 2014 lékaři Neurochirurgického oddělení, ve spolupráci s kolegy z ORL kliniky, provedli operaci hypofýzy (podvěsku mozkového) 3D endoskopem.

obr

V rámci projektu Erasmus plus přijede do Plzně 7 německých studentů zdravotnické školy v Regensburgu na odbornou stáž, která se uskuteční již třetím rokem. Během prvních dnů proběhne exkurze na Onkologické a radioterapeutické klinice, Gynekologicko –porodnické klinice, Zdravotní záchranné službě, prohlédnou si Domov pro seniory sv.Jiří a Dětské centrum, partnerem celé akce je VOŠZ Plzeň.

Novoroční předsevzetí jsou hodně podobná každý rok. Mnoho z nás si řekne: „Od 1.ledna začnu.“

I když tzv. baby boom z let 2008/2009 postupně odeznívá, přesto zdravotníci na Gynekologicko-porodnické klinice a Neonatologickém oddělení FN Plzeň mají plné ruce práce. Obě pracoviště jsou ve společné budově z roku 2007, jejíž špičkové vybavení a pacientský komfort jsou srovnatelné s nejlepšími nemocnicemi v Evropě.

obr

odrazka  Poděkování
2.1.2015
Fakultní nemocnice Plzeň děkuje všem lidem, kteří přinesli dárky pro Vánoční strom splněných přání. Letošní nemocniční Ježíšek byl, formou tohoto stromu, velmi štědrý.

Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2014