OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše

Krev.
Červená životodárná tekutina, kterou se, zatím, nepodařilo ničím nahradit. Pro pacienty FN Plzeň tuto vzácnou tekutinu zpracovává transfuzní oddělení od dobrovolných dárců, kteří denně přichází a svou návštěvou pomáhají zachraňovat lidské životy.


Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje veřejnost před rizikovými látkami, jejichž přítomnost byla zjištěna v hračkách pro děti.
obr

Na 24. březen připadá Světový den boje proti tuberkulóze. Tento den nebyl zvolen náhodou. Právě 24. března 1882 oznámil lékař Robert Koch objev původce tuberkulózy, tuberkulózního bacilu.
Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění, postihující nejčastěji plíce. Přenos infekce se děje nejčastěji kapénkovou formou, zdrojem infekce je pak nemocný člověk. K přenosu dochází většinou po opakovaném úzkém kontaktu (v rodině, na pracovišti atp.); ale i déletrvající jednorázový kontakt s nemocným může vést k přenosu infekce (8hod v uzavřeném prostoru s mikroskopicky pozitivním nemocným, 40 hodin u těch, kteří jsou pozitivní pouze kultivačně).

obr

V rámci Mezinárodního dne zdravého spánku pro návštěvníky našich stránek připravujeme na úterý 24.března 2015 téma - Zdravý spánek, poruchy spánku.


Mnozí z nás mají utkvělou představu o dětském domově jako o zařízení, které se nachází ve velké budově, plné dětí a vychovatelů.
Dětské domovy v současnosti vypadají zcela jinak. Zástupci FN Plzeň byli v Dětském domově Domino v Plzni a velmi je překvapilo, jak takový „domov“ funguje. A jak vlastně došlo ke spojení nemocnice a dětského domova?

obr

Plzeň (16. března 2015) – Fakultní nemocnice Plzeň disponuje již devítiletou časovou řadou měření spokojenosti pacientů v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ (KOP) na lůžkových odděleních. Poslední šetření, které se uskutečnilo koncem roku 2014, potvrdilo dlouhodobý trend růstu kvality zdravotních služeb a skončilo historicky nejvyšší spokojeností pacientů (viz graf 1). Souhrnná spokojenost dosáhla hodnoty 83,8 procenta.
FN Plzeň tím jen potvrdila skutečnost, že dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v zemi, která jsou zařazena do nejvyššího ratingového pásma „A+“. Zdravotnická zařízení jsou zařazována metodikou do celkem šesti ratingových pásem od nejvyšší „A+“ po nejnižší „B-“ (A+, A, A-, B+, B, B-).

obr

20 tisíc korun. Za tolik se vydražil obraz, který byl vytvořen na nedávném galavečeru Dne rváčů – turnaj bojových sportů. Na obraze je ztvárněn bývalý úspěšný kickboxer, současný trenér a zároveň bývalý pacient Neurologické kliniky FN Plzeň Jan Kalaš.
Dražba proběhla přes sociální sítě a vydražená částka byla věnována pro dětské pacienty neurologické kliniky.

obr

Dětský chrup (tzv.mléčný) má 20 zoubků, dospělí lidé mají maximálně zubů 32. Všichni jsme od dětství vedeni k tomu, jak je důležité o svůj chrup pečovat, nejlépe dvakrát denně, většina z nás má svého zubního lékaře a chodí na pravidelné preventivní prohlídky.
Přesto onemocnění dutiny ústní jsou velmi častá, nepříjemná a někdy i bolestivá. Zajímá vás ,která jsou ta nejčastější?


V rámci nadcházejícího Evropského dne mozku (11.3.) pro vás připravujeme informace o častém postižení tohoto lidského orgánu.
Mozek je nejsložitější a zároveň nejdokonalejší orgán lidského těla, který integruje a řídí veškeré informace a podněty našeho těla z vnitřního a vnějšího prostředí.


Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2014

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2015