OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše

Zdravotnictví bylo v médiích v posledních dnech zmiňováno poměrně často. Po mediální kauze sestřičky z rumburské nemocnice se novináři začali zajímat o práci zdravotních sester. Proběhla veřejná diskuse nad údajně
nepotřebnou úrovní vysokoškolské kvalifikační přípravy všeobecných sester, psalo se o často přítomném syndromu vyhoření a o nízkém platovém ohodnocení tohoto zdravotnického personálu.


Problematika obávané nemoci eboly se na nás hrne z médií již řadu dnů. Jelikož je tato nemoc velmi infekční, během krátké doby má na svém kontě více jak 1000 obětí. A denně přibývají další. Ač původ vzniku ohniska nákazy je ve vzdálené Africe, s rozvíjejícím turismem je zde možnost zanesení viru do Evropy.
FN Plzeň je zdravotnické zařízení, které ročně ošetří necelý milión ambulantních pacientů. Z tohoto čísla je patrné,že pohyb lidí v ambulantních prostorách FN je velký a i z tohoto důvodu vedení nemocnice přijalo opatření, která by byla aplikována v okamžiku, kdy by došlo k podezření na přítomnost pacienta s příznaky této vysoce nakažlivé choroby.

obr

Na základě výběrového řízení ze dne 25.7.2014 byl ministrem zdravotnictví MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA ve středu 20.8.2014 jmenován do funkce ředitele FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, PhD.
obr

Narození miminka je pro většinu lidí nejkrásnějším okamžikem v životě.
Ve FN Plzeň se rodí děti v prostředí moderní Gynekologicko-porodnické kliniky a následná péče o jejich vstup do života probíhá na Neonatologickém oddělení.

obr

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň děkuje všem, kteří vyslyšeli výzvu a přišli darovat krevní destičky.

Hematologicko - onkologické oddělení FN Plzeň-Lochotín (separační centrum) se během letních měsíců již podruhé obrací na širokou veřejnost s žádostí o darování krevních destiček, z důvodu nedostatku dárců.
Koncentráty krevních destiček jsou nezbytnou součástí léčby u nemocných s různými druhy leukémií, útlumy krvetvorby, nebo u pacientů, kteří podstupují protinádorovou chemoterapii či transplantaci kostní dřeně.


V červnu 2014 proběhl pod patronací Plzeňského deníku „Kabelkový veletrh“, do kterého se zapojily zdravotní sestry Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Měly možnost věnovat nepotřebné kabelky na dobročinnou akci a celkem přispěly 35 kusy kabelek.
obr

Již před rokem jsme na těchto stránkách popisovali příběh dětského pacienta Saši, který je letos šestým rokem upoután na lůžko ve FN Plzeň. V deseti letech se stal účastníkem dopravní nehody a od té doby je fakultní nemocnice pro Sašu domovem. Jelikož je Saša již „velký kluk“, byl vloni přeložen z Dětské kliniky na oddělení ARO-DIP na Borech (dlouhodobá intenzivní péče) a je nejmladším klientem tohoto oddělení.
obr

Od 6.-12.července se v brazilském Natalu konalo fotbalové mistrovství světa lékařských týmů.

obr

Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2014