OstatníOdborové organizace
Sponzoři a dárci
Čísla darových účtů
Související odkazy
Český národní registr dárců dřeně
Výroční zprávy tkáňových zařízení

Vyhledávání na stránkách FN Plzeň

Přístup do elektronické pošty


Novinky

   zobrazit vše

Vítání zimy a vyrábění sněhuláků zpříjemnilo podzimní odpoledne na dětské klinice.
obr

odrazka  1.12. CHAT - TBC
29.11.2015
Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění, postihující nejčastěji plíce. Přenos infekce se děje nejčastěji kapénkovou formou, zdrojem infekce je pak nemocný člověk. K přenosu dochází většinou po opakovaném úzkém kontaktu (v rodině, na pracovišti atp.); ale i déletrvající jednorázový kontakt s nemocným může vést k přenosu infekce..

Otázky týkající se Tuberkulózy bude v úterý 1.prosince 2015, tzv. Zdravé úterý, od 10,00 hod., odpovídat lékařka Kliniky pneumologie a ftizeologie MUDr. Václava Dubová v naší online poradně (CHAT) od 13,00 - 15,00 hod


Dovedete si představit, že v areálu Fakultní nemocnice Plzeň zažijete klasickou atmosféru hospody, cinkot sklenic, tradiční šum a ruch, výkřiky „Na zdraví“ společně s neodolatelnou chutí na něco dobrého?
Na Psychiatrické klinice dostal zelenou projekt, díky kterému tyto prožitky mohou zažít její pacienti přímo v nemocnici.Jedná se o Virtuální realitu v léčbě závislostí, jejímiž autory jsou MUDr. Jiří Podlipný,Ph.D., zástupce přednosty Psychiatrické kliniky, MUDr. Milan Beniš, lékař této kliniky, Ing. Petr Hořejší, Ph.D.a Ing. Jiří Polcar (oba Katedra průmyslového inženýrství a managementu ZČU Plzeň).

obr

V rámci Světového dne v boji proti AIDS zveme širokou veřejnost v úterý 1.prosince 2015 do FN Plzeň-Lochotín.
obr

Oddělení léčebné rehabilitace pečuje nejen o dospělé, ale i o dětské pacienty. Zdejší pracoviště navštěvují často děti s tonusovými poruchami (v brzké době po narození), kdy tělíčko dítěte má nižší nebo vyšší svalové napětí.

Na slavnostním večeru mezinárodní konference o eSourcingu eBF. 4.listopadu 2015 byli vyhlášeni vítězové mezinárodní eSourcingové soutěže Fair Sourcing Awards 2015. FN Plzeň získala 3.místo v kategorii Master a ocenění převzal ekonomický náměstek FN Plezň Ing. Viktor Wendler, MBA.
obr

18. listopad byl v roce 2008 prohlášen Evropským antibiotickým dnem (European Antibiotic Awareness Day - EAAD). Jedná se o celoevropskou kampaň za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy nejsou vhodná, zejména u virových infekcí.
obr

odrazka  19.11. - STOP dekubitům
13.11.2015
V rámci Světového dne Stop dekubitům 19.listopadu 2015 pořádá Fakultní nemocnice Plzeň setkání zdravotníků s širokou veřejností, na kterém bude představena problematika proleženin, jak jim předcházet a jak je ošetřovat.
obr

Vzpomínáte na své dětství? Ptali jste se někdy svých velkých dětí, jaké měly vlastně dětství? Co si pamatují, jaké měly sny či vzpomínky? Někdo z nás může mít vzpomínky krásné, jiný řekne – nevím, měl jsem dětství úplně normální, jiný může mít vzpomínky špatné. Je to neovlivnitelné, vzpomínky nám nikdo nevezme. A právě na téma Vzpomínky na dětství se zaměřili organizátoři projektu, díky kterému získají malí pacienti Jednotky intenzivní a resuscitační péče Dětské kliniky FN Plzeň lepší vybavení.
obr

Sponzoři a dárciFakultní nemocnice Plzeň děkuje všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří svou finanční i hmotnou podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Norské fondy

FN Plzeň se podílí na projektu pořízení investičního vybavení pro zlepšení úrovně neonatologické péče v České republice - "Snížení novorozenecké morbidity zkvalitnění systému národní péče o extrémně nezralé novorozence". Jedná se o grant Norského finančního mechanismu. Příjemcem grantu je Nadace Charty 77, díky níž FN Plzeň prostředky získala. Více informací - viz. přiložené PDF.Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 480 000,- Kč na inovaci vybavení operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky.

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3, poskytlo Fakultní nemocnici Plzeň finanční dotaci v celkové výši 120 000,- Kč na léčbu zhoubných nádorů slinivky břišní a jater pomocí Nanoknife - nejnovější současné metody k léčbě nádorů.


Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2011
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2011

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2012
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2012

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2013
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2013

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Listopad 2014
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Prosinec 2014

Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Leden 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Únor 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Březen 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Duben 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Květen 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červen 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Červenec 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Srpen 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Září 2015
Aktuální přehled darů pro FN Plzeň - Říjen 2015