O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Otázky na téma ORL onemocnění bude zájemcům zodpovídat přednosta ORL kliniky doc. MUDr. Jaroslav Slípka,CSc.

Páteční odpoledne 21.listopadu byla chodba Dětské kliniky provoněná sladkými dobrotami a natěšenou atmosférou.
Občanské sdružení Vlaďka dětem , ve spolupráci s dětským hematologicko-onkologickým oddělením, pozvalo děti, které prodělaly léčbu onemocnění krve, na společné umělecké setkání.

obr

Otázky o tom, kam pokročila současná medicína v oboru plastické chirurgie, nejčastější zákroky plastiků – zdravotní i estetické ,u dětí i dospělých, bude zájemcům zodpovídat lékař oddělení plastické chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D., MBA.V České republice prudce stoupají počty nakažených infekcí HIV - v letošním roce bylo do konce října podchyceno již 208 nových pacientů, tj. rekordní počet. V současnosti je v ČR podchyceno 2330 infikovaných, v Plzeňském kraji 95 - skutečný počet je ale minimálně 2x vyšší. Více než 90 % nákaz vzniká v souvislosti se sexuálním přenosem. Zájem veřejnosti, ale i sdělovacích prostředků o tuto problematiku bohužel klesá. Všichni, kteří se této problematice dlouhodobě věnují, využívají možnosti se zapojit i do mezinárodních aktivit, které každoročně probíhají na přelomu listopadu a prosince. Kromě celé řady osvětových akcí a přednášek je důležitým prvkem také zvýšení zájmu o preventivní vyšetřování anti-HIV protilátek.

obr

Výtěžek benefičního koncertu půjde na dětskou hemato-onkologii.

Pod heslem „V nepříznivý čas, hudba stmelí nás“ se vloni 30. listopadu uskutečnil velký benefiční koncert Hudba pro Evičku. Tehdy 28letá Eva se uzdravovala ze zákeřné choroby na Onkologickém oddělení a její přátelé uspořádali benefiční koncert, jehož výtěžek, cca 45.000 korun, použili na Evinu léčbu.

obr

odrazka  STOP dekubitům
14.11.2014
FN Plzeň se připojila ke Světovému dni STOP dekubitům, který je vyhlášen na 20. listopad. V oblasti léčby dekubitů navazujeme na dlouholeté aktivity, které jsou směrované k prevenci proleženin (dekubitů) a péči o nehojící se rány.
obr

18. listopadu si již po sedmé připomeneme Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness Day - EAAD). Jedná se o iniciativu, kterou organizuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a podporuje Světová zdravotnická organizace.
Tento den je v mnoha zemích Evropy spojen s aktivitami, které informují a edukují nejen lékaře, ale i širokou laickou veřejnost, o rizicích spojených s neuváženou aplikací antibiotik.

obr

Diabetes mellitus (cukrovka) patří mezi závažná onemocnění s vysokou dynamikou růstu. Celosvětově počet pacientů s diabetem neustále stoupá a zároveň roste počet chronických komplikací základního onemocnění. V České republice nyní trpí diabetem asi 8% obyvatel, přičemž cca 92% tvoří diabetici 2. typu. Tento typ a jeho vznik je z velké části možné ovlivnit životním stylem, zejména způsobem stravování, pohybovou aktivitou a udržováním optimální tělesné hmotnosti, lze mu tedy předcházet.

odrazka  Dráček v nemocnici
13.11.2014
Redakce časopisu Dráček přivezla 500 ks výtisků pro malé nemocné pacienty zdarma.
Kreativní časopis pro předškoláky, školáčky a jejich kreativní rodiče bude k dispozici v čekárnách, kde zpříjemní chvíle čekání a na dětských odděleních bude rozdáván za statečnost.

obr

Volná místa ve FN PlzeňDatum zadání Pracoviště Kategorie Počet Provoz Nástup od
28.11.2014  Útvar náměstkyně pro OP
Denní stacionář pro seniory
 
Všeobecná sestra  1 směnný
12 h 
1.2.2015 
28.11.2014  Dermatovenerologická klinika FN Bory
lůžkové odd.
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.2.2015 
26.11.2014  Neonatologické oddělení FN Lochotín
fyziologičtí novorozenci 1952
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.12.2014 
26.11.2014  Centrální sterilizace FN Lochotín
 
Sanitář  2 směnný
8 h 
--- 
25.11.2014  Oddělení klinické farmakologie FN Bory
0750 lůžka B
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.1.2015 
25.11.2014  Oddělení klinické farmakologie FN Bory
0751 lůžka A
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
24.11.2014  Interní oddělení
LDN
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
22.11.2014  Centrální příjem FN Lochotín
výběrové řízení na pozici: primář CPL
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
22.11.2014  Útvar ředitele
výběrové řízení na pozici: vedoucí sekretariátu útvaru ředitele
 
THP  1 směnný
8 h 
--- 
19.11.2014  Ústav lékařské genetiky FN Bory
Cytogenetická laboratoř
 
Laborant zdravotní  1 směnný
8 h 
--- 
18.11.2014  Gynekologicko - porodnická klinika FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
13.11.2014  Neonatologické oddělení FN Lochotín
JIRP 1975
 
Sestra dětská  Nepřetržitý
12 h 
--- 
13.11.2014  Kardiochirurgické oddělení FN Lochotín
KCH RES
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.12.2014 
03.11.2014  Geriatrické oddělení FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
03.11.2014  I. interní klinika FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
24.10.2014  Radiodiagnostické oddělení FN Bory
konvenční radiodiagnostika
 
Radiologický asistent  Nepřetržitý
8 h 
--- 
20.10.2014  Lékárna FN Lochotín
výdej léčiv pro veřejnost
 
Farmaceutický asistent  1 směnný
8 h 
1.1.2015 
10.10.2014  Onkologická a radioterapeutická klinika FN Lochotín
Teleradioterapie
 
Radiologický asistent  1 směnný
8 h 
--- 
02.10.2014  Kardiochirurgické oddělení FN Lochotín
KCH JIP+lůžka
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
2.10.2014 
18.09.2014  Transfúzní oddělení FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
12.09.2014  Gynekologicko - porodnická klinika FN Lochotín
 
Porodní asistentka  Nepřetržitý
12 h 
--- 
11.09.2014  Transfúzní oddělení FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
1.11.2014 
03.09.2014  Kardiologické oddělení
K - JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
09.05.2014  Obchodně-technický odbor FN Lochotín
ORF
 
Odborník VŠ  1 směnný
8 h 
1.11.2014 

Bližší informace k výše uvedeným místům podá personální oddělení
paní Antonie Grubrová, tel. 377402223, email grubrova@fnplzen.cz

Zaměstnanecké výhody:

  • Příspěvek na stravování – hodnota oběda činí 68,- Kč, zaměstnanec platí za oběd 30,- Kč (možno výběr ze čtyř druhů jídel).
  • Příspěvek na rekreaci – podmínkou pro přiznání je 2 roky zaměstnání ve FN – v případě nedostatku personálu v určité kategorii nebo profesi lze udělit individuální výjimku z výše uvedeného časového limitu. Příspěvek činí 4,200,- Kč na kalendářní rok. Dětem pracovníka FN na rekreaci možno poskytnout 200,- Kč na den po předložení potvrzení z OSSZ, že rodina zaměstnance nedosahuje částky 1,6násobku životního minima, jinak se poskytuje 100,- Kč na den dětské rekreace.
  • Možnost ubytování - ubytovny zaměstnanců FN
  • Odborové organizace ve FN