O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Letošní ročník soutěže o televizor Panasonic začíná. Spolupráce mezi Transfuzním oddělením FN Plzeň a firmou Panasonic pokračuje již 7.rokem a má za cíl napomoci během letních měsíců k zajištění dostatečného množství krevních zásob.
obr

Fakultní nemocnice v Plzni zahajuje projekt „Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň“, který je spolufinancován Norskými fondy z programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Realizace projektu by měla zlepšit přístup ke zdravotní péči a její kvalitu, včetně reprodukční a preventivní dětské zdravotní péče.
obr

Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění virového původu postihující mozek a mozkové blány. Virus klíšťové encefalitidy je přenášen zejména klíšťaty, popřípadě komáry.
Infikovaná klíšťata, která mohou roznášet původce virové encefalitidy, se vyskytují po celé České republice. Existují místa , kde je šance onemocnět touto nemocí znatelně vyšší a právě Plzeňsko patří do


Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění. Postihuje asi 1% obyvatel. Patří mezi záchvatová onemocnění. Klinické projevy jsou velmi pestré, proto stanovení správné diagnózy není vždy jednoduché. Základní léčbou epilepsie je léčba farmakologická (tzv. antiepileptika). Asi 30% trpí farmakorezistentní epilepsií, nedaří se je tedy kompenzovat antiepileptiky, navíc 20-30% nemocných má jak epileptické tak neepileptické záchvaty.
obr

Lékařská genetika patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory medicíny, které řeší problematiku geneticky podmíněných onemocnění.

Informace pro veřejnost:
Pokud jste přicestovali z Jižní Korey nebo Saudské Arábie a v rozmezí 2-12 dnů se u vás objevila zvýšená teplota (nad 38) a klasické příznaky chřipky (rýma, kašel), postupujte dle těchto pokynů:

obr

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice je v současnosti největší pracoviště v České republice zabývající se komplexní léčbou nádorů jater. Největší procento nádorů jater tvoří zhoubná onemocnění, jako jsou primární a sekundární nádory jater. Sekundární nádory jater jsou nejčastější a dominuje zde metastatické postižení kolorektálním karcinomem (rakovina tlustého střeva a konečníku).
obr

Infarkt myokardu, starší generace často používá termín srdeční mrtvice. Nejčastějšími příznaky tohoto srdečního onemocnění jsou svíravá bolest v oblasti srdce a hrudní kosti. Je to okamžik, při kterém dochází k náhlému přerušení krevního zásobování srdce, nejčastěji vznikem krevní sraženiny.

9. černa 2015 byla podepsána darovací smlouva mezi firmou Plzeňská teplárenská, a.s. a Fakultní nemocnicí Plzeň ve výši jeden milion korun. Částka je určena pro nákup vyhřívaných lůžek pro novorozence na Neonatologickém oddělení.
obr

Volná místa ve FN PlzeňDatum zadání Pracoviště Kategorie Počet Provoz Nástup od
25.06.2015  Chirurgická klinika FN Lochotín
standardní lůžkové odd. A
 
Všeobecná sestra  3 směnný
12 h 
1.9.2015 
22.06.2015  Stomatologická klinika FN Lochotín
Stom dentální hygiena
 
Dentální hygienistka  1 směnný
8 h 
1.7.2015 
22.06.2015  Stomatologická klinika FN Lochotín
Stom - KO záchovná
 
Zdravotnický asistent  1 směnný
8 h 
1.7.2015 
18.06.2015  Neurologická klinika FN Lochotín
výběrové řízení na pozici: zástupce přednosty pro léčebnou péči
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
16.06.2015  Oddělení klinické farmakologie FN Bory
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.9.2015 
14.06.2015  Centrální operační sály
 
Sanitář  3 směnný
8 h 
--- 
12.06.2015  Neurologická klinika FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
10.06.2015  Oddělení energetiky a ekologie FN Bory
pozice: vedoucí oddělení
 
Odborník VŠ  1 směnný
8 h 
--- 
09.06.2015  Hematologicko-onkologické oddělení FN Lochotín
lůžka
 
Ošetřovatelka  Nepřetržitý
12 h 
--- 
09.06.2015  Hematologicko-onkologické oddělení FN Lochotín
ALO JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
09.06.2015  Interní oddělení
FNP Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
05.06.2015  Hematologicko-onkologické oddělení FN Lochotín
Laboratoř
 
Laborant zdravotní  1 směnný
8 h 
--- 
03.06.2015  Chirurgická klinika FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
03.06.2015  Oční klinika FN Lochotín
lůžková část
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
29.05.2015  Transfúzní oddělení FN Lochotín
Úsek krevních skladů
 
Laborant zdravotní  Nepřetržitý
12 h 
1.9.2015 
27.05.2015  Infekční klinika FN Bory
Lůžka A - poloviční úvazek
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
26.05.2015  Chirurgická klinika FN Lochotín
standardní lůžkové odd. E
 
Všeobecná sestra  3 směnný
12 h 
--- 
21.05.2015  Kardiologické oddělení
K - JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.9.2015 
20.05.2015  Ústav klinické biochemie a hematologie
HEMATOLOGIE
 
Laborant zdravotní  Nepřetržitý
12 h 
--- 
19.05.2015  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
lůžka JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
18.05.2015  I. interní klinika FN Lochotín
M-JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.8.2015 
18.05.2015  I. interní klinika FN Lochotín
M-JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
13.05.2015  Lékárna FN Lochotín
Zdravotnické potřeby
 
Farmaceutický asistent  1 směnný
8 h 
--- 
13.05.2015  Lékárna FN Lochotín
nemocniční lékárna 9402
 
Farmaceut  1 směnný
8 h 
--- 
13.05.2015  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
lůžka JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.7.2015 
10.05.2015  Onkologická a radioterapeutická klinika FN Lochotín
Teleradioterapie
 
Radiologický asistent  1 směnný
8 h 
--- 
29.04.2015  I. interní klinika FN Lochotín
M-JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
27.04.2015  Kardiologické oddělení
K - JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
16.04.2015  II. interní klinika FN Bory
osteologie
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
10.04.2015  Neonatologické oddělení FN Lochotín
 
Lékař  3 směnný
8 h 
--- 
02.04.2015  Ústav lékařské genetiky FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
01.04.2015  Ústav imunologie a alergologie FN Lochotín
dětská alergologická ambulance
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
26.03.2015  Onkologická a radioterapeutická klinika FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
12.03.2015  Kardiologické oddělení
KJIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
23.02.2015  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
lůžka JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
18.02.2015  Ústav klinické biochemie a hematologie
pozice: klinický bioanalytik
 
ZP s jiným VŠ vzděl.  1 směnný
8 h 
--- 
06.02.2015  Obchodně-technický odbor FN Lochotín
ORF
 
Odborník VŠ  1 směnný
8 h 
1.12.2015 
16.01.2015  Klinika pracovního lékařství FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
08.12.2014  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
03.11.2014  Geriatrické oddělení FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
18.09.2014  Transfúzní oddělení FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 

Bližší informace k výše uvedeným místům podá personální oddělení
paní Antonie Grubrová, tel. 377402223, email grubrova@fnplzen.cz

Zaměstnanecké výhody: