O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše


Transfuzní oddělení FN Plzeň se zapojilo do celorepublikové akce „Daruj krev s Českým rozhlasem“. V období 1.-22. června mohou zájemci o zapojení se do akce vyplnit registrační formulář, vyberou si konkrétní město a následně na svůj email dostanou veškeré potřebné informace.


Melanom je zhoubný nádor, který se vyskytuje převážně na kůži a je příčinou největšího počtu úmrtí v souvislosti s kožními nádorovými onemocněními. Jeho vznik je ve většině případů dáván do souvislosti s působením slunečního záření na kůži a to hlavě ultrafialového spektra.

Konzultaci problémů se zažíváním nabízí v pátek 29. května pět specializovaných pracovišť pro idiopatické střevní záněty (IBD) v Česku.
obr

Vzhledem k nárůstu recidiv (opakování onemocnění u téhož pacienta) onemocnění klostridiovou kolitidou (zánětu tlustého střeva způsobeného toxiny mikroba Clostridium difficile), jehož částečnou příčinou je mj. nadměrné užívání antibiotik, odborníci Infekční kliniky FN Plzeň zavedli novou léčebnou metodu, tzv. Fekální bakterioterapii. Tato celosvětově uznávaná a zavedená metoda se používá při opakujících se onemocněních klostridiovou kolitidou, která jsou často spojena právě s předchozí antibiotickou léčbou.
obr

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Většina lidí svými běžnými pohybovými stereotypy přetěžují svůj pohybový aparát. Fyzioterapeuté léčí své pacienty vždy s ohledem na jejich potřeby a dle postižení na zdraví.

Chcete přestat kouřit a myslíte, že to sami nezvládnete?
V rámci nadcházejícího Světového dne bez tabáku si Vás dovolujeme pozvat na
Den otevřených dveří Centra pro závislé na tabáku v Plzni, který se uskuteční v úterý 26. května 2015 od 15,30 hodin na Klinice pneumologie a ftizeologie FN Bory, pavilon číslo 7, v prvním patře.

obr

Alergie je nepřiměřená reakce organizmu na látky, které jsou běžně všude kolem nás. Spektrum projevů alergií je velké. Od rýmy až po těžké reakce.
Nejčastějšími jsou: rýma, zarudnutí, otoky, dušnost, ekzém a mnoho dalších. Počty alergiků celosvětově stoupají. První projevy se vyskytují často v dětství, ale není výjimkou, že se alergie projeví až v dospělém věku.


odrazka  Den hygieny rukou
14.5.2015
Pátý květen patří každoročně Mezinárodnímu dni hygieny rukou. Správná hygiena rukou je jeden z nejjednodušších způsobů, jak předcházet vzniku celé řady nemocí. Pečlivé dodržování hygieny rukou je také klíčovým opatřením v prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí.
U příležitosti tohoto dne zorganizovalo oddělení epidemiologie osvětovou akci určenou primárně pro návštěvníky a pacienty FN. Ve vestibulu vchodu F nemocnice na Lochotíně a v pavilonu č. 22 v nemocnici na Borech byly připraveny edukační stolky, kde byli zájemci poučeni o správné hygieně rukou a zároveň si mohli sami vyzkoušet správnou techniku dezinfekce rukou s následným ověřením výsledku pomocí UV lampy. Smyslem celé akce bylo předvést veřejnosti metody správné dezinfekce rukou s ujištěním, že správně ošetřené ruce jsou pro ně z pohledu přenosu infekce bezpečné.

obr

odrazka  Výzva pro dárce krve
14.5.2015
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň žádá dárce krevních skupin 0 a A (0-,0+, A-,A+), zda by se mohli v nejbližších dnech dostavit na transfuzní oddělení k odběru.

Volná místa ve FN PlzeňDatum zadání Pracoviště Kategorie Počet Provoz Nástup od
28.05.2015  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
výběrové řízení na pozici: zástupce přednosty pro léčebnou péči
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
27.05.2015  Infekční klinika FN Bory
Lůžka A - poloviční úvazek
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
20.05.2015  Ústav klinické biochemie a hematologie
HEMATOLOGIE
 
Laborant zdravotní  Nepřetržitý
12 h 
--- 
18.05.2015  I. interní klinika FN Lochotín
M-JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.8.2015 
14.05.2015  Kardiologické oddělení
Intervenční kardiologie
 
Všeobecná sestra  1 směnný
8 h 
--- 
13.05.2015  Lékárna FN Lochotín
Zdravotnické potřeby
 
Farmaceutický asistent  1 směnný
8 h 
--- 
13.05.2015  Urologická klinika FN Bory
Lůžka B
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
13.05.2015  Lékárna FN Lochotín
nemocniční lékárna 9402
 
Farmaceut  1 směnný
8 h 
--- 
13.05.2015  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
lůžka JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.7.2015 
13.05.2015  Chirurgická klinika FN Lochotín
JIP III
 
Všeobecná sestra  3 směnný
12 h 
--- 
12.05.2015  Oddělení klinické farmakologie FN Bory
0700 - ambulance
 
Zdravotnický asistent  1 směnný
8 h 
1.6.2015 
10.05.2015  Onkologická a radioterapeutická klinika FN Lochotín
Teleradioterapie
 
Radiologický asistent  1 směnný
8 h 
--- 
04.05.2015  II. interní klinika FN Bory
ambulance
 
Zdravotnický asistent  1 směnný
8 h 
--- 
04.05.2015  Centrální operační sály
Lochotín
 
Sanitář  3 směnný
8 h 
--- 
29.04.2015  I. interní klinika FN Lochotín
M-JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
27.04.2015  Kardiologické oddělení
K - JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
20.04.2015  Oddělení klinické dietologie FN Lochotín
 
Nutriční terapeut  1 směnný
8 h 
--- 
20.04.2015  Klinika zobrazovacích metod
Konvenční radiologie a sonografie
 
Radiologický asistent  Nepřetržitý
8 h 
1.8.2015 
16.04.2015  II. interní klinika FN Bory
osteologie
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
10.04.2015  Neonatologické oddělení FN Lochotín
 
Lékař  3 směnný
8 h 
--- 
10.04.2015  Urologická klinika FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
05.04.2015  Transfúzní oddělení FN Lochotín
Krevní sklad Lochotín
 
Laborant zdravotní  Nepřetržitý
12 h 
--- 
02.04.2015  Ústav lékařské genetiky FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
01.04.2015  Oční klinika FN Lochotín
sítnicové aplikační centrum
 
Biomedicínský technik  1 směnný
8 h 
--- 
01.04.2015  Ústav imunologie a alergologie FN Lochotín
dětská alergologická ambulance
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
26.03.2015  Onkologická a radioterapeutická klinika FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
12.03.2015  Kardiologické oddělení
KJIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
23.02.2015  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
lůžka JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
18.02.2015  Ústav klinické biochemie a hematologie
pozice: klinický bioanalytik
 
ZP s jiným VŠ vzděl.  1 směnný
8 h 
--- 
06.02.2015  Obchodně-technický odbor FN Lochotín
ORF
 
Odborník VŠ  1 směnný
8 h 
1.12.2015 
16.01.2015  Klinika pracovního lékařství FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
16.12.2014  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
lůžka B
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.1.2015 
09.12.2014  Interní oddělení
FNP Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
08.12.2014  Neurochirurgická klinika FN Lochotín
JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
--- 
03.11.2014  Geriatrické oddělení FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
18.09.2014  Transfúzní oddělení FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 

Bližší informace k výše uvedeným místům podá personální oddělení
paní Antonie Grubrová, tel. 377402223, email grubrova@fnplzen.cz

Zaměstnanecké výhody: