O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Dnes, 4.července 2014, by se dožil 60 let MUDr. Vladimír Koza, dlouholetý primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.
obr

TRIAL CROSS RACE. Tuto charitativní akci uspořádal Sport klub Plzeňka ve spolupráci s MO Plzeň 3 s hlavní myšlenkou. Obdarovat malé pacienty dětského hematoonkologického oddělení FN Plzeň
V sobotu 28.června se ve Škodalandu v Liticích sešli příznivci překážkových závodů, v tento den byl připraven volný překážkový běh ve vojenském stylu. Pro účastníky byly připravené trasy na 5 a 10 km s 12 překážkami. Nejobtížnější bylo: Brození vodou, plazení v bahně či překonání 2 metry vysoké bariéry. Muži i ženy, starší i mladší, všichni příznivci adrenalinových sportů ze sebe vydali maximum.

obr

Fakultní nemocnice Plzeň vyhlásila Výběrové řízení na rezidenční místa nelékařských a lékařských povolání pro rok 2014. Podrobnosti a informace v sekci:
www.fnplzen.cz / ODBORNÁ VEŘEJNOST/ Vzdělávání / Akce pořádané FN nebo ODBORNÁ VEŘEJNOST/ Vzdělávání / Rezidenční místa – VŘ


1.7.2014 navštívila naší nemocnici Zita Kis Dadara, prezidentka rakouské organizace pro prevenci proleženin (APUPA) a členka výboru Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP), aby se seznámila se systémem prevence a léčby dekubitů ve Fakultní nemocnici Plzeň.


obr

Letos, během letních prázdnin, probíhá na Transfuzním oddělení akce „Daruj krev, daruješ naději“, která je součástí již tradiční šestileté spolupráce firmy Panasonic a FN Plzeň.
Všichni dárci, kteří od 1.7.-31.8.2014 přijdou darovat krev a chtějí se zapojit do této akce, mohou vyplnit poukaz, po jehož vhození do zapečetěné urny se stanou účastníkem soutěže o LED televizor značky Panasonic.

obr

Klouzačka s houpačkou v relaxační zahradě a mnoho velkých krabic plných barevného lega Duplo. Toto vše zůstane na dětské hemato-onkologii pro dětičky, jako památka na pětiletou
obr

Odmítám nepodložené mediální spekulace, že by můj odchod z funkce ředitelky nemocnice byl způsoben nátlakem ze strany ministra zdravotnictví Svatopluka Německa, se kterým mám po celou dobu svého profesního života korektní vztah a oba k sobě chováme vzájemnou úctu.Touto větou v pondělí 23.6.2014 ukončila poslední poradu vedoucích pracovníků FN Plzeň její ředitelka Ing. Jaroslava Kunová.
Přednostové, primáři, vrchní sestry a vedoucí odborů se přišli rozloučit s odcházející ředitelkou FN. Nekonečná řada bílých plášťů s květinami, podání ruky, občas smutný výraz ve tváři.

obr

Kůže je největší tělesný orgán a je zranitelná mnoha chorobami. Svědí Vás pokožka, máte vyrážku nebo různé skvrnky po těle? Tyto projevy mohou být průvodcem mnoha běžných kožních potíží, ale zároveň mohou signalizovat vážnější onemocnění.

Volná místa ve FN PlzeňDatum zadání Pracoviště Kategorie Počet Provoz Nástup od
24.07.2014  Kardiologické oddělení
KJIP - pozice: staniční sestra
 
Všeobecná sestra  1 směnný
8 h 
--- 
23.07.2014  Kardiochirurgické oddělení FN Lochotín
Kardiochirurgie lůžka + JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.9.2014 
23.07.2014  Kardiochirurgické oddělení FN Lochotín
Kardiochirurgie lůžka+JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.9.2014 
22.07.2014  Útvar náměstkyně pro OP
Přijímací kancelář Lochotín
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
1.9.2014 
10.07.2014  Oddělení manažerských informací
 
Odborník VŠ  1 směnný
8 h 
1.8.2014 
07.07.2014  Onkologická a radioterapeutická klinika FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
--- 
04.07.2014  Provozní oddělení FN Lochotín
obsluha výtahu na zkrácený úvazek
 
Dělníci ostatní  1 směnný
8 h 
--- 
03.07.2014  II. interní klinika FN Bory
 
Lékař  2 směnný
12 h 
1.9.2014 
26.06.2014  Psychiatrická klinika FN Lochotín
 
Lékař  Nepřetržitý
12 h 
--- 
25.06.2014  Klinika zobrazovacích metod
Konvenční radiodiagnostika a ultrasonografie
 
Radiologický asistent  Nepřetržitý
12 h 
1.9.2014 
19.06.2014  Hematologicko-onkologické oddělení FN Lochotín
diagnostická laboratoř-pozice: bioanalytik
 
Odborník VŠ  1 směnný
8 h 
--- 
18.06.2014  Kardiologické oddělení
K - JIP
 
Všeobecná sestra  Nepřetržitý
12 h 
Ihned 
05.06.2014  Neurologická klinika FN Lochotín
 
Lékař  1 směnný
8 h 
Ihned 
09.05.2014  Obchodně-technický odbor FN Lochotín
ORF
 
Odborník VŠ  1 směnný
8 h 
1.11.2014 
05.05.2014  Ústav imunologie a alergologie FN Lochotín
10000001
 
Laborant zdravotní  1 směnný
8 h 
1.7.2014 
01.04.2014  Geriatrické oddělení FN Bory
 
Lékař  1 směnný
8 h 
Ihned 
18.03.2014  Neurochirugické oddělení FN Lochotín
Lůžka JIP
 
Lékař  1 směnný
8 h 
Ihned 

Bližší informace k výše uvedeným místům podá personální oddělení
paní Antonie Grubrová, tel. 377402223, email grubrova@fnplzen.cz

Zaměstnanecké výhody:

  • Příspěvek na stravování – hodnota oběda činí 68,- Kč, zaměstnanec platí za oběd 30,- Kč (možno výběr ze čtyř druhů jídel).
  • Příspěvek na rekreaci – podmínkou pro přiznání je 2 roky zaměstnání ve FN – v případě nedostatku personálu v určité kategorii nebo profesi lze udělit individuální výjimku z výše uvedeného časového limitu. Příspěvek činí 4,200,- Kč na kalendářní rok. Dětem pracovníka FN na rekreaci možno poskytnout 200,- Kč na den po předložení potvrzení z OSSZ, že rodina zaměstnance nedosahuje částky 1,6násobku životního minima, jinak se poskytuje 100,- Kč na den dětské rekreace.
  • Možnost ubytování - ubytovny zaměstnanců FN
  • Odborové organizace ve FN