O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Od 6.-12.července se v brazilském Natalu konalo fotbalové mistrovství světa lékařských týmů.

obr

Dnes, 4.července 2014, by se dožil 60 let MUDr. Vladimír Koza, dlouholetý primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.
obr

TRIAL CROSS RACE. Tuto charitativní akci uspořádal Sport klub Plzeňka ve spolupráci s MO Plzeň 3 s hlavní myšlenkou. Obdarovat malé pacienty dětského hematoonkologického oddělení FN Plzeň
V sobotu 28.června se ve Škodalandu v Liticích sešli příznivci překážkových závodů, v tento den byl připraven volný překážkový běh ve vojenském stylu. Pro účastníky byly připravené trasy na 5 a 10 km s 12 překážkami. Nejobtížnější bylo: Brození vodou, plazení v bahně či překonání 2 metry vysoké bariéry. Muži i ženy, starší i mladší, všichni příznivci adrenalinových sportů ze sebe vydali maximum.

obr

Fakultní nemocnice Plzeň vyhlásila Výběrové řízení na rezidenční místa nelékařských a lékařských povolání pro rok 2014. Podrobnosti a informace v sekci:
www.fnplzen.cz / ODBORNÁ VEŘEJNOST/ Vzdělávání / Akce pořádané FN nebo ODBORNÁ VEŘEJNOST/ Vzdělávání / Rezidenční místa – VŘ


1.7.2014 navštívila naší nemocnici Zita Kis Dadara, prezidentka rakouské organizace pro prevenci proleženin (APUPA) a členka výboru Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP), aby se seznámila se systémem prevence a léčby dekubitů ve Fakultní nemocnici Plzeň.


obr

Letos, během letních prázdnin, probíhá na Transfuzním oddělení akce „Daruj krev, daruješ naději“, která je součástí již tradiční šestileté spolupráce firmy Panasonic a FN Plzeň.
Všichni dárci, kteří od 1.7.-31.8.2014 přijdou darovat krev a chtějí se zapojit do této akce, mohou vyplnit poukaz, po jehož vhození do zapečetěné urny se stanou účastníkem soutěže o LED televizor značky Panasonic.

obr

Klouzačka s houpačkou v relaxační zahradě a mnoho velkých krabic plných barevného lega Duplo. Toto vše zůstane na dětské hemato-onkologii pro dětičky, jako památka na pětiletou
obr

Odmítám nepodložené mediální spekulace, že by můj odchod z funkce ředitelky nemocnice byl způsoben nátlakem ze strany ministra zdravotnictví Svatopluka Německa, se kterým mám po celou dobu svého profesního života korektní vztah a oba k sobě chováme vzájemnou úctu.Touto větou v pondělí 23.6.2014 ukončila poslední poradu vedoucích pracovníků FN Plzeň její ředitelka Ing. Jaroslava Kunová.
Přednostové, primáři, vrchní sestry a vedoucí odborů se přišli rozloučit s odcházející ředitelkou FN. Nekonečná řada bílých plášťů s květinami, podání ruky, občas smutný výraz ve tváři.

obr

Upozornění

Tato stránka není "profilem zadavatele" ve smyslu § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav (dále ZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNPlzen

Veřejné zakázky

  1. Malého rozsahu
  2. Nákupní portály