O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Do Štědrého dne zbývá ještě 9 dnů, ale ve Fakultní nemocnici Plzeň to vypadá, jako kdyby právě Ježíšek naděloval. 1.prosince jsme rozsvítili náš webový nemocniční strom a během krátké chvíle se jednotlivé ozdoby s přáními začaly zaplňovat.
obr

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanovuje mimo jiné výrobcům potravin uvádět alergeny v balených i nebalených potravinách s účinností od 13.12.2014. Povinnost informovat spotřebitele o alergenech obsažených v nebalených potravinách, mezi které patří i pokrmy a nápoje, se vztahuje i na stravovací provoz – Oddělení léčebné výživy a stravování při Fakultní nemocnici Plzeň.
obr

Online poradna s primářkou Kliniky pneumologie a ftizeologie MUDr. Gabrielou Krákorovou, Ph.D. na téma Chronická obstrukční plicní nemoc a problematika kouření.
Otázky, spojené s chronickou bronchitidou a rizikovými faktory, jako jsou kouření a profese v prašném prostředí, je možné posílat 16.12.od 10,00 hod., online komunikace bude probíhat od 13,00-15,00 hod.


Na jaře letošního roku započala úžasná spolupráce mezi FN Plzeň a 28. Základní školou v Rodinné ulici v Plzni Lobzích. Děti školní družiny zorganizovaly sbírku hraček a knížek pro nemocné děti, hospitalizované ve Fakultní nemocnici Plzeň a byly velmi úspěšné.Podařilo se jim ze svého okolí, rodiny a kamarádů sehnat velké množství hraček, které udělaly obrovskou radost malým pacientům.
obr

Světová kampaň Movember na podporu propagace informovanosti o rakovině prostaty přiměla muže ve firmě Seele Pilsen k zamyšlení, jak celou akci podpořit.
obr

odrazka  Rekonstrukce KARIM
12.12.2014
1.prosince započala rozsáhlá rekonstrukce Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), jejíž ukončení je plánováno na období květen/ červen 2015. Lůžková část se během rekonstrukce nachází v náhradním prostoru JIP Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Mikuláš, anděl a čert. Tato obávaná a zároveň milovaná skupinka, která každoročně navštíví skoro každé dítě, přišla i do Fakultní nemocnice Plzeň.
obr

9.prosince zdravotní klauni připravili pro personál dětských odděleních speciální vánoční klauniádu, jako poděkování za celoroční podporu při návštěvách zdravotních klaunů.
obr

Online poradna na téma Otázky kolem HIV a AIDS, odpovídá MUDr. Jana Braunová, lékařka Infekční kliniky.


Upozornění

Tato stránka není "profilem zadavatele" ve smyslu § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav (dále ZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNPlzen

Veřejné zakázky

  1. Malého rozsahu
  2. Nákupní portály