O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Zdravotnictví bylo v médiích v posledních dnech zmiňováno poměrně často. Po mediální kauze sestřičky z rumburské nemocnice se novináři začali zajímat o práci zdravotních sester. Proběhla veřejná diskuse nad údajně
nepotřebnou úrovní vysokoškolské kvalifikační přípravy všeobecných sester, psalo se o často přítomném syndromu vyhoření a o nízkém platovém ohodnocení tohoto zdravotnického personálu.


Problematika obávané nemoci eboly se na nás hrne z médií již řadu dnů. Jelikož je tato nemoc velmi infekční, během krátké doby má na svém kontě více jak 1000 obětí. A denně přibývají další. Ač původ vzniku ohniska nákazy je ve vzdálené Africe, s rozvíjejícím turismem je zde možnost zanesení viru do Evropy.
FN Plzeň je zdravotnické zařízení, které ročně ošetří necelý milión ambulantních pacientů. Z tohoto čísla je patrné,že pohyb lidí v ambulantních prostorách FN je velký a i z tohoto důvodu vedení nemocnice přijalo opatření, která by byla aplikována v okamžiku, kdy by došlo k podezření na přítomnost pacienta s příznaky této vysoce nakažlivé choroby.

obr

Na základě výběrového řízení ze dne 25.7.2014 byl ministrem zdravotnictví MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA ve středu 20.8.2014 jmenován do funkce ředitele FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, PhD.
obr

Narození miminka je pro většinu lidí nejkrásnějším okamžikem v životě.
Ve FN Plzeň se rodí děti v prostředí moderní Gynekologicko-porodnické kliniky a následná péče o jejich vstup do života probíhá na Neonatologickém oddělení.

obr

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň děkuje všem, kteří vyslyšeli výzvu a přišli darovat krevní destičky.

Hematologicko - onkologické oddělení FN Plzeň-Lochotín (separační centrum) se během letních měsíců již podruhé obrací na širokou veřejnost s žádostí o darování krevních destiček, z důvodu nedostatku dárců.
Koncentráty krevních destiček jsou nezbytnou součástí léčby u nemocných s různými druhy leukémií, útlumy krvetvorby, nebo u pacientů, kteří podstupují protinádorovou chemoterapii či transplantaci kostní dřeně.


V červnu 2014 proběhl pod patronací Plzeňského deníku „Kabelkový veletrh“, do kterého se zapojily zdravotní sestry Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Měly možnost věnovat nepotřebné kabelky na dobročinnou akci a celkem přispěly 35 kusy kabelek.
obr

Již před rokem jsme na těchto stránkách popisovali příběh dětského pacienta Saši, který je letos šestým rokem upoután na lůžko ve FN Plzeň. V deseti letech se stal účastníkem dopravní nehody a od té doby je fakultní nemocnice pro Sašu domovem. Jelikož je Saša již „velký kluk“, byl vloni přeložen z Dětské kliniky na oddělení ARO-DIP na Borech (dlouhodobá intenzivní péče) a je nejmladším klientem tohoto oddělení.
obr

Od 6.-12.července se v brazilském Natalu konalo fotbalové mistrovství světa lékařských týmů.

obr

Upozornění

Tato stránka není "profilem zadavatele" ve smyslu § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav (dále ZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNPlzen

Veřejné zakázky

  1. Malého rozsahu
  2. Nákupní portály