O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Krev.
Červená životodárná tekutina, kterou se, zatím, nepodařilo ničím nahradit. Pro pacienty FN Plzeň tuto vzácnou tekutinu zpracovává transfuzní oddělení od dobrovolných dárců, kteří denně přichází a svou návštěvou pomáhají zachraňovat lidské životy.


Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje veřejnost před rizikovými látkami, jejichž přítomnost byla zjištěna v hračkách pro děti.
obr

Na 24. březen připadá Světový den boje proti tuberkulóze. Tento den nebyl zvolen náhodou. Právě 24. března 1882 oznámil lékař Robert Koch objev původce tuberkulózy, tuberkulózního bacilu.
Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění, postihující nejčastěji plíce. Přenos infekce se děje nejčastěji kapénkovou formou, zdrojem infekce je pak nemocný člověk. K přenosu dochází většinou po opakovaném úzkém kontaktu (v rodině, na pracovišti atp.); ale i déletrvající jednorázový kontakt s nemocným může vést k přenosu infekce (8hod v uzavřeném prostoru s mikroskopicky pozitivním nemocným, 40 hodin u těch, kteří jsou pozitivní pouze kultivačně).

obr

V rámci Mezinárodního dne zdravého spánku pro návštěvníky našich stránek připravujeme na úterý 24.března 2015 téma - Zdravý spánek, poruchy spánku.


Mnozí z nás mají utkvělou představu o dětském domově jako o zařízení, které se nachází ve velké budově, plné dětí a vychovatelů.
Dětské domovy v současnosti vypadají zcela jinak. Zástupci FN Plzeň byli v Dětském domově Domino v Plzni a velmi je překvapilo, jak takový „domov“ funguje. A jak vlastně došlo ke spojení nemocnice a dětského domova?

obr

Plzeň (16. března 2015) – Fakultní nemocnice Plzeň disponuje již devítiletou časovou řadou měření spokojenosti pacientů v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ (KOP) na lůžkových odděleních. Poslední šetření, které se uskutečnilo koncem roku 2014, potvrdilo dlouhodobý trend růstu kvality zdravotních služeb a skončilo historicky nejvyšší spokojeností pacientů (viz graf 1). Souhrnná spokojenost dosáhla hodnoty 83,8 procenta.
FN Plzeň tím jen potvrdila skutečnost, že dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v zemi, která jsou zařazena do nejvyššího ratingového pásma „A+“. Zdravotnická zařízení jsou zařazována metodikou do celkem šesti ratingových pásem od nejvyšší „A+“ po nejnižší „B-“ (A+, A, A-, B+, B, B-).

obr

20 tisíc korun. Za tolik se vydražil obraz, který byl vytvořen na nedávném galavečeru Dne rváčů – turnaj bojových sportů. Na obraze je ztvárněn bývalý úspěšný kickboxer, současný trenér a zároveň bývalý pacient Neurologické kliniky FN Plzeň Jan Kalaš.
Dražba proběhla přes sociální sítě a vydražená částka byla věnována pro dětské pacienty neurologické kliniky.

obr

Dětský chrup (tzv.mléčný) má 20 zoubků, dospělí lidé mají maximálně zubů 32. Všichni jsme od dětství vedeni k tomu, jak je důležité o svůj chrup pečovat, nejlépe dvakrát denně, většina z nás má svého zubního lékaře a chodí na pravidelné preventivní prohlídky.
Přesto onemocnění dutiny ústní jsou velmi častá, nepříjemná a někdy i bolestivá. Zajímá vás ,která jsou ta nejčastější?


V rámci nadcházejícího Evropského dne mozku (11.3.) pro vás připravujeme informace o častém postižení tohoto lidského orgánu.
Mozek je nejsložitější a zároveň nejdokonalejší orgán lidského těla, který integruje a řídí veškeré informace a podněty našeho těla z vnitřního a vnějšího prostředí.


Upozornění

Tato stránka není "profilem zadavatele" ve smyslu § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav (dále ZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNPlzen

Veřejné zakázky

  1. Malého rozsahu
  2. Nákupní portály