O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Zdravé úterý 3.února 2015 - Online poradna na téma Nový denní stacionář pro seniory ve FN Plzeň.

V první polovině měsíce února letošního roku otevře FN Plzeň nově zrekonstruované prostory - Denní stacionář pro seniory v budově bývalé vojenské nemocnice, FN Plzeň-Bory.


Krev. Vysoce specializovaná a vzácná tělní tekutina, kterou se zatím nepodařilo nahradit jiným přípravkem, který by do tkání lidského těla přinášel výživné látky spolu s kyslíkem a zároveň tělo čistil od oxidu uhličitého a jiných odpadních látek.
V loňském roce pomohlo navrátit zdraví, či zachránit život, 18 590 odběrů, toto číslo představuje mírný pokles v celoročních počtech Transfuzního oddělení FN Plzeň ( rok 2013 o 629 více).
V roce 2014 bylo nejstaršímu dárci 65 let a nejvyššího počtu odběrů (ve svém životě) dosáhl další dárce (pán), který jich má za sebou 138. I ženy si vedly výtečně a jelikož musí mít mezi odběry větší časovou proluku (za život mohou dávat krev méně častěji než muži), nejštědřejší dárkyní je dáma, která nabídla svoji vzácnou tekutinu již 92 krát.
S mírným poklesem odběrů souvisí i nižší číslo prvodárců.


Aby tělo fungovalo jako dobře seřízený stroj, musí dostávat živiny, které dodává našemu tělu trávicí soustava z potravy. Choroby zažívacího traktu jsou druhou nejčastější skupinou nemocí a jedná se o velmi široké spektrum diagnóz.Stárnutí postihuje všechny živé organismy a říká se, že je to jediná spravedlnost na světě. Všichni stárneme, někdo rychleji, jiný pomaleji.Tuto rychlost ovlivňují dědičné faktory a zároveň náš životní styl.
Odborníci poukazují na skutečnost, že se za posledních 20 let výrazně prodloužil život naší populace, ale zároveň delší stárnutí přináší mnohá onemocnění, která postihovala dřívější generaci v mnohem menším měřítku.


3D endoskopická technika při neurochirurgických operacích.
V prosinci 2014 lékaři Neurochirurgického oddělení, ve spolupráci s kolegy z ORL kliniky, provedli operaci hypofýzy (podvěsku mozkového) 3D endoskopem.

obr

V rámci projektu Erasmus plus přijede do Plzně 7 německých studentů zdravotnické školy v Regensburgu na odbornou stáž, která se uskuteční již třetím rokem. Během prvních dnů proběhne exkurze na Onkologické a radioterapeutické klinice, Gynekologicko –porodnické klinice, Zdravotní záchranné službě, prohlédnou si Domov pro seniory sv.Jiří a Dětské centrum, partnerem celé akce je VOŠZ Plzeň.

Novoroční předsevzetí jsou hodně podobná každý rok. Mnoho z nás si řekne: „Od 1.ledna začnu.“

I když tzv. baby boom z let 2008/2009 postupně odeznívá, přesto zdravotníci na Gynekologicko-porodnické klinice a Neonatologickém oddělení FN Plzeň mají plné ruce práce. Obě pracoviště jsou ve společné budově z roku 2007, jejíž špičkové vybavení a pacientský komfort jsou srovnatelné s nejlepšími nemocnicemi v Evropě.

obr

odrazka  Poděkování
2.1.2015
Fakultní nemocnice Plzeň děkuje všem lidem, kteří přinesli dárky pro Vánoční strom splněných přání. Letošní nemocniční Ježíšek byl, formou tohoto stromu, velmi štědrý.

Upozornění

Tato stránka není "profilem zadavatele" ve smyslu § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav (dále ZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNPlzen

Veřejné zakázky

  1. Malého rozsahu
  2. Nákupní portály