O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše


V České republice prudce stoupají počty nakažených infekcí HIV - v letošním roce bylo do konce října podchyceno již 208 nových pacientů, tj. rekordní počet. V současnosti je v ČR podchyceno 2330 infikovaných, v Plzeňském kraji 95 - skutečný počet je ale minimálně 2x vyšší. Více než 90 % nákaz vzniká v souvislosti se sexuálním přenosem. Zájem veřejnosti, ale i sdělovacích prostředků o tuto problematiku bohužel klesá. Všichni, kteří se této problematice dlouhodobě věnují, využívají možnosti se zapojit i do mezinárodních aktivit, které každoročně probíhají na přelomu listopadu a prosince. Kromě celé řady osvětových akcí a přednášek je důležitým prvkem také zvýšení zájmu o preventivní vyšetřování anti-HIV protilátek.

obr

Výtěžek benefičního koncertu půjde na dětskou hemato-onkologii.

Pod heslem „V nepříznivý čas, hudba stmelí nás“ se vloni 30. listopadu uskutečnil velký benefiční koncert Hudba pro Evičku. Tehdy 28letá Eva se uzdravovala ze zákeřné choroby na Onkologickém oddělení a její přátelé uspořádali benefiční koncert, jehož výtěžek, cca 45.000 korun, použili na Evinu léčbu.

obr

odrazka  STOP dekubitům
14.11.2014
FN Plzeň se připojila ke Světovému dni STOP dekubitům, který je vyhlášen na 20. listopad. V oblasti léčby dekubitů navazujeme na dlouholeté aktivity, které jsou směrované k prevenci proleženin (dekubitů) a péči o nehojící se rány.
obr

18. listopadu si již po sedmé připomeneme Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness Day - EAAD). Jedná se o iniciativu, kterou organizuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a podporuje Světová zdravotnická organizace.
Tento den je v mnoha zemích Evropy spojen s aktivitami, které informují a edukují nejen lékaře, ale i širokou laickou veřejnost, o rizicích spojených s neuváženou aplikací antibiotik.

obr

Diabetes mellitus (cukrovka) patří mezi závažná onemocnění s vysokou dynamikou růstu. Celosvětově počet pacientů s diabetem neustále stoupá a zároveň roste počet chronických komplikací základního onemocnění. V České republice nyní trpí diabetem asi 8% obyvatel, přičemž cca 92% tvoří diabetici 2. typu. Tento typ a jeho vznik je z velké části možné ovlivnit životním stylem, zejména způsobem stravování, pohybovou aktivitou a udržováním optimální tělesné hmotnosti, lze mu tedy předcházet.

odrazka  Dráček v nemocnici
13.11.2014
Redakce časopisu Dráček přivezla 500 ks výtisků pro malé nemocné pacienty zdarma.
Kreativní časopis pro předškoláky, školáčky a jejich kreativní rodiče bude k dispozici v čekárnách, kde zpříjemní chvíle čekání a na dětských odděleních bude rozdáván za statečnost.

obr

200 chirurgických kapacit z celé České republiky se sjelo v říjnu letošního roku do Mikulova na Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí.
Při slavnostním zahájení tohoto sympózia byla profesoru MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., předána Českou chirurgickou společností prestižní cena
prof. Júlia Petřivalského - „Cena za rozvoj chirurgie pro rok 2014“.

obr

odrazka  Kardio den
12.11.2014
Dne 6.11.2014 se v aule chirurgických oborů ve FN Plzeň-Lochotín uskutečnil Kardioden pořádaný Kardiologickým oddělením Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň. Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr.Václav Šimánek, PhD. a úvodní sdělení měl primář
obr

odrazka  Bezpečná nemocnice
7.11.2014
Na společném jednání 17.října 2014 ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jaromír Kníže s ředitelem FN Plzeň Václavem Šimánkem uzavřeli dohodu o užší spolupráci v oblasti zvýšení bezpečnosti personálu, pacientů a návštěvníků.

Upozornění

Tato stránka není "profilem zadavatele" ve smyslu § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav (dále ZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNPlzen

Veřejné zakázky

  1. Malého rozsahu
  2. Nákupní portály