O násKdo jsme
Historie FN Plzeň
Kde nás najdete

Právo na informace
Volná pracovní místa
Časopis Naše nemocnice

Kvalita poskytované péče
Veřejné zakázky
Projekty financované EU
Prodej majetku
Etická komise

Management nemocnice


Novinky

   zobrazit vše

Letošní ročník soutěže o televizor Panasonic začíná. Spolupráce mezi Transfuzním oddělením FN Plzeň a firmou Panasonic pokračuje již 7.rokem a má za cíl napomoci během letních měsíců k zajištění dostatečného množství krevních zásob.
obr

Fakultní nemocnice v Plzni zahajuje projekt „Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň“, který je spolufinancován Norskými fondy z programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Realizace projektu by měla zlepšit přístup ke zdravotní péči a její kvalitu, včetně reprodukční a preventivní dětské zdravotní péče.
obr

Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění virového původu postihující mozek a mozkové blány. Virus klíšťové encefalitidy je přenášen zejména klíšťaty, popřípadě komáry.
Infikovaná klíšťata, která mohou roznášet původce virové encefalitidy, se vyskytují po celé České republice. Existují místa , kde je šance onemocnět touto nemocí znatelně vyšší a právě Plzeňsko patří do


Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění. Postihuje asi 1% obyvatel. Patří mezi záchvatová onemocnění. Klinické projevy jsou velmi pestré, proto stanovení správné diagnózy není vždy jednoduché. Základní léčbou epilepsie je léčba farmakologická (tzv. antiepileptika). Asi 30% trpí farmakorezistentní epilepsií, nedaří se je tedy kompenzovat antiepileptiky, navíc 20-30% nemocných má jak epileptické tak neepileptické záchvaty.
obr

Lékařská genetika patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory medicíny, které řeší problematiku geneticky podmíněných onemocnění.

Informace pro veřejnost:
Pokud jste přicestovali z Jižní Korey nebo Saudské Arábie a v rozmezí 2-12 dnů se u vás objevila zvýšená teplota (nad 38) a klasické příznaky chřipky (rýma, kašel), postupujte dle těchto pokynů:

obr

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice je v současnosti největší pracoviště v České republice zabývající se komplexní léčbou nádorů jater. Největší procento nádorů jater tvoří zhoubná onemocnění, jako jsou primární a sekundární nádory jater. Sekundární nádory jater jsou nejčastější a dominuje zde metastatické postižení kolorektálním karcinomem (rakovina tlustého střeva a konečníku).
obr

Infarkt myokardu, starší generace často používá termín srdeční mrtvice. Nejčastějšími příznaky tohoto srdečního onemocnění jsou svíravá bolest v oblasti srdce a hrudní kosti. Je to okamžik, při kterém dochází k náhlému přerušení krevního zásobování srdce, nejčastěji vznikem krevní sraženiny.

9. černa 2015 byla podepsána darovací smlouva mezi firmou Plzeňská teplárenská, a.s. a Fakultní nemocnicí Plzeň ve výši jeden milion korun. Částka je určena pro nákup vyhřívaných lůžek pro novorozence na Neonatologickém oddělení.
obr

Upozornění

Tato stránka není "profilem zadavatele" ve smyslu § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav (dále ZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Komodity stanovené přílohou č. 1 usnesení vlády ze dne 15.6.2011 č. 451, respektive přílohou č. 2 příkazu ministra zdravotnictví č. 19/2012, jsou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET. https://www.tendermarket.cz/Z00000401.profil

Veřejné zakázky

  1. Malého rozsahu
  2. Nákupní portály