Ceníky

Nové ceníky

Pro širokou veřejnost jsme připravili aktuální ceníky služeb a zdravotnických výkonů, za které zaplatí v případě, že zákrok či jinou službu nehradí zdravotní pojišťovna. Uvedeny jsou zde i ceny za ubytování na nadstandardních pokojích a za další služby podle jednotlivých oddělení. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Tyto ceníky jsou platné pro Fakultní nemocnici Plzeň od 1. března 2019.

Základní ceník služeb

Je zde uvedenceník administrativních úkonů (např. za vypracování posudků a potvrzení), výše úhrady za průvodce nemocného, který není hrazen ze zdravotního pojištění a ceník ubytování na nadstandardních pokojích, platný pro všechny kliniky a oddělení FN Plzeň.

Základní ceník služeb

 

Ceník zdravotních služeb

Ceník služeb poskytovaných na žádost orgánů státní správy, orgánů justice, státního zastupitelství, policie nebo vězeňské služby ČR hrazené z prostředků jejich vlastního rozpočtu.

Ceník zdravotních služeb

 

Ceník služeb klinik a oddělení

Je zde uveden ceník jednotlivých pracovišť FN Plzeň, která klientům poskytují zdravotní výkony a další služby (nad rámec základního ceníku služeb) za přímou úhradu: Interní oddělení, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, Klinika pneumologie a ftizeologie, Neurologická klinika, Psychiatrická klinika, Klinika pracovního lékařství, Gynekologicko-porodnická klinika, Chirurgická klinika, Oddělení plastické chirurgie, Otorhinolaryngologická klinika, Oční klinika, Dermatovenerologická klinika, Transfuzní oddělení, Oddělení léčebné rehabilitace, Oddělení imunochemické diagnostiky, Šiklův patologicko-anatomický ústav, Ústav soudního lékařství, Ústav mikrobiologie a Útvar náměstka pro léčebně preventivní péči.

Ceník služeb klinik a oddělení

Ceník stomatologie
Ceník zdravotních služeb poskytovaných klinikou za přímou úhradu v případě, že zdravotní služba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a v případě neexistence platného zdravotního pojištění pacienta.

 

Ceník nezdravotnický

Ceník nezdravotních služeb, které jsou poskytovány v rámci provozu FN Plzeň (pronájem, parkování, další vzdělávání atd.). 

Ceník nezdravotnický

 

Ceník stravování a doplňkového prodeje

Ceník zboží a služeb, které jsou dostupné v rámci stravovacího provozu FN Plzeň. 

Ceník stravování a doplňkového prodeje

 

Ceník pobytové sociální péče

Ceník pobytové sociální péče, jejíž poslání je poskytovat klientům na přechodnou dobu kvalitní pobytové sociální služby, ošetřovatelskou péči, podporovat jejich samostatnost, soběstačnost a posilovat možnost jejich sociálního začleňování.

Ceník pobytové sociální péče

 

Úhrada služeb

Platbu za poskytnuté služby je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladnách nemocnice nebo přes bankovní účet: 33739311/0710.

Česky