Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Česky

Prázdninový provoz

 

O NÁS

KARIM má čtyři základní části:
  1. Úsek anestézie – každoročně narůstající počet anestézií (v roce 2006 více než 17 000) pro nejnáročnější operační výkony všech ZOK FN. Člení na se na anesteziologické úseky pro obecnou chirurgii, hrudní a cévní chirurgii, anestézii dětí a anestézii ve stomatologii a očním lékařství, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, gynekologii a porodnictví, ORL, urologii a anesteziologickou ambulanci
  2. Lůžkové oddělení s 11 lůžky – hlavní součást traumacentra v péči o těžké úrazy a polytraumata, nejvyšší dostupná resuscitační péče pro Plzeňský a Karlovarský kraj pro všechny věkové kategorie s roční obložností 450 – 500 nemocných
  3. Emergency – vysokoprahový příjem nemocnice s roční průchodností 1200-1300 nemocných se selháním či selháváním základních životních funkcí, z nichž polytraumatizovaní pacienti činí 10%.
  4. Centrum pro léčbu bolesti – akreditované pracoviště v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti. Zabývá se problematikou nenádorové (85%) i nádorové bolesti (15%), ročně vykazuje přes 5000 ošetření pacientů

KARIM je druhá největší klinika FN a je integrujícím článkem chodu celé FN.
Poskytuje komplexní intenzivní péči o nemocné s polytraumatem již od přijetí do nemocnice (Emergency). Efektivní organizace multidisplinární spolupráce s operačními i ostatními obory je spojena s velmi dobrými léčebnými výsledky srovnatelnými s evropskými a světovými traumacentry.
Systematicky vedeme databázi umožňující hodnocení léčebných výsledků a kvality péče.
Máme unikátní muzejní sbírku přístrojů a pomůcek používaných v našem oboru v minulosti.
Na klinice pracují 2 kliničtí psychologové

Z HISTORIE

Naše klinika vznikla ze základů anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, které bylo založeno primářem Minářem v lednu 1958. Po jeho smrti v roce 1974 převzal vedení jeho zástupce MUDr. Václav Fessl. Od roku 1976 pořádáme na uctění Minářovy památky každé dva roky odbornou vědeckou konferenci celostátního rozsahu s mezinárodní účastí pod názvem „Minářovy dny“. Oddělení se postupně rozrůstalo a v září 1973 byla otevřena lůžková část se sedmi lůžky. V roce 1989 jsme získali statut kliniky, kterou až do roku 1997 vedl doc.MUDr. Václav Fessl, CSc. Od začátku roku 1998 je přednostou kliniky doc. MUDr.Eduard Kasal, CSc. V roce 1990 byla založena při naší klinice jako jedna z prvních v republice ambulance bolesti, která byla roku 1999 jmenována Centrem pro léčbu bolesti – nejvyšší stupeň poskytované péče v tomto základním oboru. V roce 1994 jsme zahájili jako první v republice provoz na vysokoprahovém příjmu nemocnice - Emergency. K 1.11.1999 bylo otevřeno nové lůžkové oddělení v nové části FN na Lochotíně a byl zde zahájen provoz na centrálních operačních sálech. V roce 2001 se pak klinika celá přestěhovala do Lochotínské části FN. V Borské části zůstalo pouze detašované pracoviště kliniky pro anestézii na ORL, Urologické, II. Interní a Plicní klinice a na odděleních RTO a RDG.

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Beneš Ph.D.

BENESJ@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Roman Bosman

BOSMAN@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Yvona HODANOVÁ

HODANOVAY@fnplzen.cz

Vrchní sestra

Mgr. MHA Jana ŠIMÁNKOVÁ

KASPAROVA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Mgr. Petra Volterová, 377 104 381
Mgr. Pavlína Lošťáková, 377 104 391
Hana Vaníčková, 377 104 382
Tereza Knaizlová, 377 104 392
Fax: 377 103 077

Ordinační doba ambulancí

Ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C, číslo dveří 01.0809,813
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0013:00
Úterý08:0013:00
Středa08:0013:00
Čtvrtek08:0013:00
Pátek08:0013:00

Anesteziologická amb. Bory

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0009:30
Úterý08:0009:30
Středa08:0009:30
Čtvrtek08:0009:30
Pátek08:0009:30

Centrum pro léčbu bolesti

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu E, číslo dveří 01.0620
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0014:00
Čtvrtek08:0014:00
Pátek08:0013:00